Skip to content

Lurer du på hvordan beslutninger tas, og hvordan disse påvirker idretten vår? Som utøver er dette kanskje ikke noe man tenker mye på, men i Norge har vi flere som gjør sitt for å passe på at gym og turn utvikles i en god retning, både nasjonalt og internasjonalt.

NGTF har nå fremmet to kandidater til det internasjonale gymnastikk- og turnforbundet (FIG) sitt valg høsten 2021.

Lise Mandal har allerede vært member of FIG Council i to perioder, og går nå for tredje og siste periode.

Marie Moltubakk stiller til valg i FIG Rhythmic Gymnastics Technical Committee.

Hvorfor er dette viktig for deg?

Det som skjer både nasjonalt og internasjonalt er med på å forme idretten vår, og det er viktig at vi bryr oss om utviklingen av gymnastikk og turn. Ved å ha representanter i internasjonale verv vil Norge ha en innflytelse på fremtiden til idretten vår.

Lise Mandal har allerede vært med på å påvirke internasjonalt. Hun har tatt til orde for vanskelige politiske problemstillinger, og har i så måte allerede hatt innflytelse på endel prosesser.

Et godt eksempel på dette er budrunder for store arrangement, som VM og Gymnaestrada. Når arrangørland har sendt inn søknaden sin, kan de ikke lenger gå inn og endre på denne underveis med nye ekstravagante tilbud. Det de sender, er det som gjelder.

Dette høres kanskje ikke ut som en stor deal, men på den internasjonale arenaen er det viktig å få inn slike regler. Det gjør veien til å få arrangere store eventer mer fair for alle som ønsker å vise frem gym og turn i storskala.

Politiske og tekniske verv

Så er det noen forskjeller på de forskjellige vervene internasjonalt. Lise er, som nevnt, allerede medlem av FIG Council, mens Tom Thingvold, Heidi Marie Taksdal og Maria Sollohub også sitter sentralt i ulike verv.

Noen av disse vervene er mest politiske, mens andre går mer direkte på den tekniske utviklingen av aktivitetene.

Selv om vervene er forskjellige, snakker de også sammen. Alle våre fem representanter jobber for å fremme NGTFs verdier og arbeid, og Marie og Lise vil derfor, om de blir valgt, kunne bringe frem dette budskapet sammen og hver for seg.

Å ha representanter i internasjonale verv er også viktig for å skape muligheter for internasjonalt samarbeid.

Ønsker dere som oppvisningsgruppe å trene sammen med noen internasjonalt? Eller ønsker dere en inspirerende trener inn for konkurransegruppen?

NGTFs og NIFs internasjonale strategier

Med gode relasjoner internasjonalt vil veien til samarbeid, hjelp og inspirasjon være kort. I så måte kan man også si at dette kan være med å utvikle norsk gymnastikk og turn videre.

Derfor er det veldig viktig for både NGTF og Norges Idrettsforbund (NIF) å ha representanter i internasjonale verv. Norge og norsk idrett står for eksempel for en del verdier som andre land kanskje ikke har like høyt oppe på prioriteringslisten.

NIF sier for eksempel «for å sikre norsk idrett større internasjonal gjennomslagskraft, trenger vi flere representanter fra norsk idrett i internasjonale idrettsorganisasjoner».

Fra NGTFs side har forbundsstyret vedtatt å støtte opp om kandidaturene. Blant annet står det i NGTFs strategiske plan at «NGTF skal ha internasjonale representanter i styrende organer eller komiteer i FIG og EG.

Et av målene med dette er å øke Norges anerkjennelse i internasjonal gymnastikk og turn, som en seriøs nasjon innen både toppidrett og breddeaktivitet.

Både Marie og Lise legger vekt på at de ønsker å være med å påvirke idretten i en etisk forsvarlig retning.

Begge to er klare på at støtten fra NGTF og NIF er viktig når de nå står på valg. Ønsket er også å styrke samarbeidet mellom de norske særforbundene via NIF slik at Norge kan stå ennå sterkere sammen mot de internasjonale forbundene, og ikke minst fremme saker internasjonalt som er viktig for Norge. På denne måten håper de å få utrettet mye mer.

Møt våre kandidater og representanter!

For Marie Moltubakks del er det snakk om den internasjonale rytmisk gymnastikkomitéen. Her har man blant annet ansvar for å utvikle og ivareta selve grenen, gjennomføring av de største internasjonale konkurransene og for bedømmingsreglementet.

FIG Council, hvor Lise Mandal søker fornyet tillit, er den nest høyeste autoritet, og den lovgivende forsamlingen til FIG med 45 delegater fra alle verdens kontinenter. FIG Council har flere oppgaver som omfatter hele gym- og turnmiljøet, inkludert revidering av FIGs overordnede regelverk og implementering av kongressen sine avgjørelser.

Trenger du inspirasjon til trening i turnhallen eller hjemme? Lurer du på hvordan du kan lære småbarna baklengs rulle? Trenger du eller dine utøvere trygg mobilitetstrening for ryggen? Dette og mye mer finner du nå i NGTF videobank! 

Nå lanserer vi videobanken for alle som er interessert i gymnastikk og turn!  

For deltakere på våre trener- og dommerkurs er den allerede kjent, og nå er det på tide at alle får ta i bruk kompetansefilm tilknyttet NGTFs grener, aktiviteter og mer. 

Hvordan finner du NGTF videobank?

Alt du trenger å gjøre er å åpne menyen på våre nettsider og velge «Ressurser og verktøy» – eller klikke her.  

Fra videobankens startside kan gå du inn på den grenen eller aktiviteten du er interessert i, eller du kan søke etter f.eks. «salto» i feltet øverst til høyre.

Innlogging til kursmateriell

Vi benytter videobanken aktivt under mange av vår trenerkurs. Alle påmeldte får tilsendt brukerkonto, og får da tilgang til et utvidet materiell der man eksempelvis kan lære mer om biomekanikk eller anatomi. 

Her er det store muligheter for å suge til seg masse kunnskap, og du kan få tilgang til alt dette ved å delta på kursene våre! 

Har du ikke brukerkonto i dag? Fortvil ikke! Du kan fortsatt kose deg med et bredt utvalg av videomateriale uten å være innlogget.

Hva ønsker DU deg? 

Utover våren og høsten har vi ambisjoner om å fylle på flere typer materiell i den åpne delen av videobanken. Har du innspill til hvilke filmer vi bør produsere? Kom med innspill ved å fylle ut skjema.

Eksempler på videomateriell 

Her kommer noen eksempler på filmer du kan finne i NGTF videobank. Gå til videobanken for å finne mer! 

Hjemmetrening troppsgymnastikk: 

Par-akrobatikk: 

Introduksjon til parkour: 

Mange har fått med seg «Norge bak fasaden» og episoden «Når idretten svikter», og som mange andre sitter også vi igjen med vondt i hjertet og en dårlig magefølelse.

Vi tenker på alle dem vi ikke klarer å fange opp, som ikke har det bra på trening. Vi tenker på dem som bare har funnet seg i en ubehagelig treningshverdag. Vi tenker også på alle dem som har prøvd å gi beskjed uten å bli lytta til.

Vi beklager til alle og enhver.

Det er vanskelig å vite når man skal varsle, eller bare snakke om situasjoner som er vanskelige. Vi har snakket om det, men ikke nok.

Hva gjør NGTF, og hvordan skal vi sikre idrettsglede for alle?

Allerede i april 2020 fikk NGTF på plass en stilling, rådgiver verdiarbeid, som skal jobbe spesifikt med dette.

Maria Karin Dalsbø har fått denne stillingen, og er godt i gang med arbeidet. Hennes største budskap til alle klubber og gymnaster er at alle uønska hendelser skal bli rapportert, håndtert og reagert på.

Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver i Norges Idrettsforbund (NIF), påpeker i programmet at utfordringen ikke er å følge opp sakene som kommer inn, det er at det ikke varsles.

Det skal ikke være farlig å gi beskjed, og ingen skal være redde for å si ifra!

I NGTF blir alle varsler tatt på alvor, og den som varsler forblir anonym og samtalen forblir konfidensiell, altså mellom varsler og den det varsles til. Og det skal følges opp uten at det får konsekvenser for den som varsler.

Denne samtalen må vi tørre å ha, både fra forbundets side og ikke minst i klubbene.

For at klubbene skal være bedre skikket til å håndtere slike situasjoner selv, er vi i gang med et samarbeid med Redd Barna for å utvikle et kurs der vi setter fokus på det å være trygg på trening.

Her ønsker vi at klubbene skal bli et trygt sted for barn, og gi trenere kompetanse om hva trakassering og overgrep er, og hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn. Man lærer også hva man kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser i egen klubb.

Også gjennom vårt kompetansearbeid tar vi dette på alvor. Vi jobber aktivt med å implementere verdiarbeid i våre kurs på alle nivåer i Trenerløypa. Alle hovedtrenere i NGTF må ha Trener 1 kompetanse.

Det skal ikke være mulig å få trenerkompetanse i NGTF uten å ha fått inngående informasjon om, reflektert rundt eller deltatt i diskusjoner om verdispørsmål og trenerrollen

Det som kommer frem i «Norge bak fasaden» er vondt å se, og handler mye om barn som er redde for å gi beskjed om uønskede hendelser, og om en treningshverdag som ikke er grei. Det nevnes fokus på vekt, psykisk press, trakassering og frykt.

Dette er selvfølgelig ikke noe vi ønsker skal skje. Derfor rådfører vi oss, og samarbeider med andre som har kompetanse på flere områder, og som kan bistå i arbeidet.

Vi har allerede nevnt Redd Barna og NIF, men Sunn Idrett er også en viktig samarbeidspartner, samt Olympiatoppen, Antidoping Norge og MOT.

Hvordan skal det varsles, da?

De aller fleste tar kontakt direkte med Maria Karin Dalsbø.

Maria Karin Dalsbø

Noen få finner også frem til varslingsmailen vår, som også kan brukes.

Vi har også informasjon på hjemmesiden vår om verdiarbeidet til NGTF, og vi anbefaler å gjøre seg godt kjent med denne.

Vi håper også at klubber kan bruke dette som veiledning og hjelp.

Har dere tapte inntekter fra avlyste arrangement? Eller fra kiosksalget som ikke ble noe av og billettene som måtte refunderes? Eller hadde dere utgifter i forbindelse med leie og alt?

Da er det på tide å søke om kompensasjon, for fristen er 15. september!

Norges Idrettsforbund presiserer at tapte billettinntekter som følge av lokale pålegg også omfattes av ordningen. De lokale påleggene må selvsagt være en direkte følge av statlige pålegg og råd i forbindelse med smitteverntiltak.

Det er også viktig å huske på at dette gjelder idrettslag som har tapt mer enn 25 000 kroner som følge av koronakrisen.

Etter nye anbefalinger fra regjeringen og FHI har NGTF fått inn flere spørsmål relatert til høstens oppstart og trening. Vi har oppdatert koronavettreglene våre, og prøvd å presisere på siden vår om korona de endringene som har kommet, og ber dere holde dere oppdatert der.

Det er likevel noen spørsmål som kan være greit å få kjappe svar på, som avstand, gruppestørrelser og garderobebruk.

Selv om det ikke ble den store åpningen av breddeidrett flere håpet på, er det fortsatt mulig å trene sammen, enten man er 25, 40 eller over 60 år. Men man må forholde seg til at det kun er 20 personer per gruppe inkludert trener og at man holder 1-metersregelen, samt ivaretar forholdsreglene for smittespredning.

Er det trening for foreldre og barn, gymlek, konkurransepartier eller annet, er grensen fortsatt 20, inkludert trener/instruktør.

Fortsatt viktig å passe på

Det er også forskjellige forutsetninger der våre medlemmer trener. Noen har store haller med mye plass, mens andre kanskje bare har en gymsal. Derfor er det viktig å huske på at det fortsatt skal være 5-10 meter mellom gruppene på 20 personer under trening.

Vi oppfordrer også til at utøvere og gymnaster bruker eget utstyr, og egen magnesium, og at det fortsatt er gode vaskerutiner på utstyr som kan vaskes.

Det er åpent for bruk av garderobe, men også her ber vi dere sette dere inn i reglene. Man skal fortsatt opprettholde en meters avstand, og det kan derfor være en god idé å stenge av annenhver dusj, annethvert skap og/eller annenhver knagg.

Sammen med alle våre medlemmer håpet vi, og håper ennå, at det vil åpnes mer opp, og at vi kan komme tilbake til normalen. Men vi ber om tålmodighet og forståelse i denne situasjonen vi nå er i.

Er du klar for å la barna komme tilbake til hverdagen etter sommerferien? Nå åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1.metersregelen.

Dette innebærer at det igjen åpnes for konkurransesituasjoner og kamper for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.

NGTF vil oppdatere sine koronavettregler på hjemmesiden neste uke da ferien er over for de fleste.

Med de forestående reglene kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 personer i treningssammenheng. Fra 1. august endres altså dette.

Da gjøres det videre unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene, der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst en meter til enhver tid.

Fornøyd generalsekretær

Dette gir NGTFs klubber og lag en større frihet til høsten.

– Dette er en gledelig utvikling som vil gjøre det mye lettere for alle våre lag som driver breddeidrett. Det bør innebære at de fleste av våre lag kan komme tilbake til noe nær normalaktivitet, sier en glad og fornøyd generalsekretær i NGTF, Øistein Leren.

Berit Kjøll, Norges idrettspresident, sier til NIF også hun er glad for ytterligere gjenåpning.

– Som tidligere kommunisert er det gledelig at regjeringen nå bekrefter ytterligere åpning fra 1. august, slik at barne- og ungdomsidretten kan planlegge både konkurranser og idrettsarrangement utover høsten, sier hun og legger til:

– Jeg ser virkelig frem til den dagen hvor det er normaltilstand for alle i norsk idrett.

Selv om det nå kommer en videre åpning innen idrett for alle under 20 år, betyr ikke det av det lempes på andre krav. Det vil for eksempel fortsatt stilles krav til arrangør av idrettsarrangement.

Krav til arrangør

Det skal tilrettelegges for at det kan holdes minst en meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i smittevernveilederen for idrett og arrangementer.

Det må også tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør må også legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres om det oppdages smitte i etterkant.

Som i andre idretter og i kultursammenheng, er det foreløpig kun lov med 200 mennesker til stede på arrangementer, i tillegg til ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen.

Når det gjelder idrettsarrangement for barn og unge, regnes deltakerne inn i totalantallet på 200. Årsaken til dette er at det ved slike arrangement vil deltagere og publikum ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.

Begrensningen er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt, står det i pressemeldingen fra regjeringen. Den kan du lese i sin helhet her.

NGTF vil tydeliggjøre i koronavettreglene, og veilede så godt som mulig for alle medlemsklubber og -lag som nå ønsker å arrangere eventer til høsten og vinteren.

Vi tar en liten pust i bakken. Vi trenger det, alle i gym- og turnfamilien. For våren ble jo ikke akkurat slik vi hadde tenkt. Våren og sommeren skulle stå for mange høydepunkter, men slik ble det ikke.

I Norges Gymnastikk- og Turnforbund har vi jobbet for å prøve å ha et tilbud å komme tilbake til, samtidig som vi ivaretar utøvere, medlemmer og andre.

Nå er dog tiden for å ta et lite tilbakeblikk på det som har skjedd, men også se fremover til tiden der sommerferien er over. Vi inviterte derfor president, Torgeir Reinås Pedersen, på en liten sommerprat.

Hvordan har våren vært, Torgeir?

Det har vært lite eventer å delta på, så helgene mine har blitt veldig annerledes, det er det ingen som skal lure på. Det var greit de første helgene, jeg fikk være på hytta og kose meg.

Men savnet etter miljøet, og å komme ut og treffe de forskjellige grenene og entusiastiske menneskene har virkelig vært et savn.

Er du bekymret for at det skal slå negativt ut for NGTF?

Det som har rammet oss kan slå begge veier, og det finnes gode argumenter som tilsier det motsatte. Man savner å være i aktivitet, man savner å være i miljøene sine. De som havner i risikosonen er de som kanskje har litt skralere helse, og da er det mye man kan unngå ved å være aktiv.

Det må være vårt budskap fremover, vise betydningen av det å være aktiv fra ung alder og oppover, og ikke minst miljøtilhørigheten. Vi skal ha dere tilbake i aktivitet og i miljøene deres!

Hvordan vil du si covid-19 har rammet gym og turn?

Når det er null aktivitet sier det seg selv at det rammer på mange måter. Vi har sett både i miljøet og samfunnet ellers at mange mister jobbene sine eller blir permittert. Det skaper mye usikkerhet. Det har jeg kjent på, både for medlemmene våre, idretten vår og våre ansatte i NGTF.

Vi stod i en prosess der vi vurderte å permittere ansatte i NGTF. Jeg tror det var riktig å holde prosessene i gang, for jeg har opplevd at de ansatte har hatt fokus på omstilling og få ting til.

De har intensivert det aktuelle arbeidet i perioder, man har prioritert og omrokkert på oppgaver for å ha fokus på det som er viktig. Nå står vi sterkere og klare til å starte med en gang.

Samtidig ser vi hva klubbene har fått til under denne perioden. Jeg har Fredrikstad Turn som nærmeste nabo og blir stolt når jeg ser dem trekke ut på gresset for å kjøre trening med alle forholdsregler, uansett vær.

Det jeg har sett er at alle gjør det som er mulig, selv om rammene gjør det vanskelig. Og her har mange vært kreative.

Har du tatt del i noe selv?

Jeg har vært med på flere økter på sosiale medier! Og jeg ser det er mange som melder seg på og hopper og spretter rundt i stua. Det er imponerende hvordan man tilpasser seg og gjør det beste utav det.

Hva tenker du da, når du ser og opplever dette?

Det jeg har sett er at folk ikke setter seg ned og stenger av. Inntrykket er at mange klubber har gitt et godt tilbud, mange er flinke og kreative og lar seg ikke vippe av pinnen.

Det er en spesiell periode som ingen har sett lignende til tidligere, og hvordan dere har taklet dette gjør meg stolt.

Føler du NGTF og du selv har tatt det ansvaret som trengs og kreves? Vi er Norges fjerde største forbund, men var ikke med på pilotprosjektet til NIF eller fremmet som en viktig aktør.

Vi har hatt kontakt opp mot NIF og både generalsekretær, Øistein Leren, og jeg har vært med på en rekke møter i perioden der vi har formidlet grundig hva som er viktig for oss.

Gym og turn skiller seg ut fra mange andre idretter da vi har apparater og berøring. Derfor har vi brukt kompetanse i miljøet, spesielt hos medisinsk personell som leger, og på den måten prøvd å sy sammen veiledere som åpner for muligheter.

Vi fikk for eksempel forståelse for våre prinsipper om å fokusere på utøver og vasking og desinfisering her fremfor apparater, noe som gjorde det enklere å komme i gang.

Fordi vi er så spesielle, toucher vi innom så mange problematiske områder innenfor smitteverntiltakene. Det gjør det vanskelig, men integriteten vår har vært slagkraftig gjennom prosessen.

Kan vi bli bedre på dette området?

Ja. Vi er tydelige på at vi ønsker et enda tettere samarbeid med NIF enn tidligere. Vi er mer synlige nå enn før, men vi kan sikkert bli bedre på dette.

Den siste tiden har både Netflix og HBO hatt premiere på det som skjedde innen turn kvinner i USA. Rasedebatten er blitt viktig, både i Norge og internasjonalt. Hva skal NGTF jobbe med for å ta tak i disse problemstillingene?

Man tenker at vi er eksponert for denne type problematikk, og derfor skal vi ha et veldig fokus på at gym og turn skal være et trygt sted for alle.

Derfor er det viktig at vi er oppmerksomme på å se og bli sett, og fortsetter å ha et skjerpet fokus på dette. Alle, uansett, skal oppleve trygghet hos oss. Det er kjempeviktig.

Her kan du lese om hvor man skal varsle

Vi skal fortsette å bygge, men hvordan skal vi få til det?

Sponsorarbeid blir utrolig viktig fremover. Vi skal ha et produkt som bedrifter og andre vil kjøpe, og der er bredden vår viktig.

Ingen har noe som er så unikt som hos oss. Barn legger grunnlaget i turn, vi er spydspisser i andre grener med store forbilder, som Sofus Heggemsnes. Han er mer og mer i media og gjør en god jobb for idretten vår. Det må vi bygge videre på.

Vi skal gå fra et lite til et betydelig høyere beløp, for det er kjempeviktig for oss. Og det skal vi få til.

Har du noen spesifikke tanker?

Å, ja. Vi må se på muligheten for å kommersialisere idretten vår, og kanskje se på om det er mulig å bi litt mindre konservative på enkelte områder. Så kan vi også se på troppsgymnastikk – der er det kjempehøyt lydnivå, det er action, litt som å være på hockeykamp, og det er kult!

Vi må bli flinkere til å profilere det vi driver med. Vi har akrobatikk på høyt nivå, det er noe som fenger folk. Bare se på turn i OL-sammenheng, det er jo det første som blir utsolgt!

Jeg tror derfor vi må finne de plattformene som passer for vårt publikum og være enda mer aktive og bruke mer ressurser. Vi skal være synlige der ting skjer og skape stor blest rundt det vi driver med.

Vi har en liten overraskelse på slutten. Vi spurte følgerne våre på Instagram om de hadde noen spørsmål til deg.

Oi. Ja, dette blir spennende!

Det er flere som sier de sliter på trenersiden, og lurer på om du kan sende noen flinke folk rundt til klubbene?

Vi har utfordring med trenere, og jeg får mange henvendelser personlig om hvor klubbene kan finne dem også. Dette er tydeligvis en mangelvare.

Det har tatt tid, men nå begynner vi å få moduler og kurs på plass. Jeg mener det må være lavere terskel for å sende medlemmer på kurs og at vi også må være proaktive i dette arbeidet.

Da er det også utrolig viktig å ta vare på utøverne og følge dem opp som trenere, backe og støtte dem i utviklingen i trenerløypa slik at sannsynligheten er større for at de fortsetter.

Det er mange ressurser i en klubb og i et miljø allerede, og da må man ta vare på dem og invitere dem inn i forskjellige roller. Klarer vi det, kan det bli mer attraktivt å fortsette som trener.

Men vi må ikke gjøre det for vanskelig. Vi må la dem utvikle seg i rollen, for alle kan bli gode trenere.

Neste handler om omorganiseringen i NGTF. Mange merker at det er mye som skjer, noen endrede roller og noen ut. Så hva er det egentlig som skjer?

Vi startet for en stund siden med omorganisering av forbundet for en stund siden, noe som var viktig da vi er blitt så store som vi er.

Tidligere har vi hatt flat struktur, men det funker bedre med syv til ti ansatte, ikke nå når vi 32 ansatte og skal vokse videre. Da er det nødvendig å se hvordan vi best utnytter ressursene og forvalter dem.

Det er tuftet på at de ansatte har tatt ansvar, satt i gang prosesser og valgt en løsning selv. Nå får vi avdelinger og en struktur for våre medlemmer som blir enklere å forholde seg til.

Vi har også gått fra 18 til 10 kretser, og jeg er imponert over hvor godt de nye kretsene synes å takle denne omstillingen. Det var mye usikkerhet, men det virker absolutt som de har klart å samle de beste tillitsvalgte for å videreføre og optimalisere det arbeidet som er blitt gjort i de gamle kretsene.

Så blir det veldig spennende med ny generalsekretær. Øistein Leren har sittet i 18 år, og nå gjør vi et bytte med en person som ikke kjenner vår idrett særlig. Men hun har de kvalitetene vi mener er det viktigste når vi skal se fremover.

Vi går også en del endringer på trenersiden. Birgit Vallestrand kommer inn som landslagssjef for turn kvinner, noe som er kjempebra for oss. Hun kjenner miljøene og vil sørge for å samle turn kvinner i Norge og opprettholde det Laurens van der Hout har jobbet med over tid.

NGTF har også lyst ut flere andre stillinger. Får vi disse på plass, får satt ny organisasjonsmodell med ny generalsekretær vil jeg si forutsetningene er bedre enn noen gang. Det er og dette som gjør at jeg vil være med videre.

Det leder oss rett inn på neste spørsmål fra følgerne. Du er på valg som president, og vi har følgere som lurer på hva som blir viktig for deg i neste tingperiode om du fortsetter?

Jeg har mange visjoner, og vi er langt på vei inn i noen av dem.

Jeg, og resten av ledelsen, er tydelig på at vi ønsker et tettere samarbeid med NIF enn tidligere, og ha en sentral rolle i norsk idrett. Vi sitter på så mye kompetanse de andre idrettene kan trekke veksel av. Et tettere samarbeid med andre idretter er viktig for oss alle.

Miljø er noe jeg er veldig opptatt av. Det har vært en del uenigheter og konflikter som har preget oss litt for mye i negativ retning. Dette har gått utover arbeidet vi skal gjøre fremover. Men nå føler jeg vi er på rett vei.

Se bare på turn kvinner. Her har de hatt et unikt fokus på «vi er Norge», og fått en felles forståelse for at vi jobber mot det samme målet. Det må vi videreutvikle. Vi skal være stolte over forbundet og støtte hverandre på tvers av grener og klubber.

For meg er alle like viktige, og alle aktivitetene i NGTF er like flotte. Jeg er utrolig stolt over totaliteten som er i forbundet, og sier ofte at jeg er president i Norges flotteste forbund. Det mener jeg.

Vi må også se på hva som skjer i forbundet. Vi satser på fire grener, og det må være lov å understreke at denne type satsning koster. Det legger da press på oss med tanke på å hente inn penger fra eksterne og sponsorer slik at vi kan nå de målene som er oppført i strategisk plan.

Derfor må vi, og jeg, jobbe med å få en bedre økonomi. Det er høyest prioritert for meg. Nå har vi jobbet hardt med å få på plass en ordning med tilskudd til medlemmer mellom 0 og 5 år, og det hjelper selvfølgelig for oss ettersom vi er størst av alle i denne gruppen. Det var politisk viktig å få dette på plass.

Vanligvis skriver du sommerhilsen selv. Er det noe mer som er viktig for deg å si til medlemmene før vi tar sommerferie?

Det er det, selvfølgelig!

Midt under covid-19 takket vi av to ansatte som har vært med oss tilsammen i 80 år, Tone Moe og Torill Aas Sundby. Det er helt enormt at vi har fått ha dem med oss så lenge. Det er en kontinuitet som er helt unik.

Det er rart når sentrale aktører forsvinner. Jeg husker henne fra da jeg var 6-7 år som turner og videre i andre verv. Hun kan alt, vet alt, og alle som har jobbet i og rundt NGTF vet at vi alltid kunne gå til henne for hjelp.

Tone har også gjort en strålende innsats i kretsene, som mange har satt stor pris på. Det er vemodig å se dem forlate forbundet. Men det sier samtidig mye om hvordan de har opplevd miljøet, at de har vært her så lenge. Det er kjempeviktig for meg som leder, for det viser et sunnhetstegn.

Så er det OL, da. Det var et sjokk for hele verden. Vi ser et lite håp om ytterliggere kvalifiserte deltakere via EM, og så ble alt satt på vent. Absolutt alt.

Her de nye EM-datoene

Her kan du se hvordan den nasjonale konkurransehøsten blir

Men jeg er optimist. Julie og Sofus er unge, og det å få et år til på å trener og forberede seg tror jeg ikke er en ulempe. Jeg har inntrykk av at de er topp motivert til Tokyo 2021.

Jeg er topp motivert for fremtiden! Men nå først skal jeg ha en liten ferie i nord der jeg skal besøke klubber, nye haller og nyte det Norge har å by på. Turn preger hele livet mitt, og jeg gleder meg til vi starter opp igjen etter ferien.

God sommer, alle!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har i 2019 invitert nær 500 personer knyttet til toppidretten i forbundet til å være med på en kartleggingsundersøkelse. Disse personene er knyttet til turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk, altså de fire konkurransegrenene til forbundet.

Toppidrett i NGTF er noe vi tar på alvor, og allerede har det vært flere møter og drøftinger med både Forbundsstyret og toppidrettsgruppen. Med tilbakemelding fra forskjellige personer innenfor konkurransegrenene har forbundet nå et bredere grunnlag for evaluering og oppfølging.

Undersøkelsen består av grenspesifikke spørsmål, så vell som generelle spørsmål. Så og si halvparten av de som har fått undersøkelsen har svart, noe som gir NGTF et godt grunnlag. Det er allerede blitt tatt tak i flere av innspillene som har kommet inn, og vi jobber videre svarene.

Flere av landslagsmodellene våre er i kontinuerlig utvikling. Det er dog et godt grunnlag fra undersøkelsen til å utvikle modeller for 2021 på bakgrunn av svarene som har kommet inn. Den gir oss også en indikasjon på hvordan vi skal videreutvikle arbeidet som gjøres i forbundet, teknisk komiteer og i støtteapparatene.

I tiden fremover skal vi følge opp innad i grenene med flere mindre evalueringer.

På sosiale medier og i mediene florerer det av treningstips, programmer og lignende, men mange har kommet med tilbakemelding at de savner noe for alle, som man enkelt kan tilpasse nivå.

Vi har derfor samlet noen treningsprogram som vi håper alle, uansett nivå og alder, kan få glede av i påsken. Breddekonsulent, Minna Børstad, har vært med å lage programmene.

– Jeg har laget korte treningsprogram som bør passe til de aller fleste, og jeg har prøvd å finne enkle, men effektive øvelser. Alle er gjort uten utstyr, slik at de kan gjennomføres hvor og når som helst da de krever lite plass og alt du trenger er kun din egen kroppsvekt, forklarer hun.

Videoene har enkel forklaringstekst, men likevel har Børstad noen enkle tips til dem som ønsker å gjennomføre programmene.

– Det er viktig at man lytter til kroppen sin og jobber i eget tempo. Repetisjoner og tid er til hjelp, man kan gjøre flere repetisjoner eller holde på lengre om man ønsker. Meningen er likevel å holde litt tempo slik at man merker at man jobber.

Oppvarming er første video alle bør ta seg tid til.

– Det er viktig alltid å starte treningen med litt oppvarming. Bruk 5-10 minutter slik at kroppen blir litt varm og klar til en treningsøkt. Ønsker en ikke å bruke programmet, kan man gå en tur, jogge eller sykle istedenfor.

De andre programmene er delt inn litt mer spesifikt, og enkle å gjøre mellom slagene når man for eksempel har hjemmekontor eller trenger å koble litt ut.

– Mange har fortsatt hjemmekontor, og da er det ikke sikkert arbeidsplassen er like bra, noe som kan gå ut over sittestilling. Da kan man ta aktive arbeidspauser for å holde treningen oppe og forebygge smerter.

Men det er ikke bare forebyggende disse programmene er bra for. Med Covid-19 og andre influensaer kan man være utsatt for smitte om immunforsvaret er noe svakere.

– De som er regelmessig fysisk aktive har som oftest bedre immunforsvar enn de som er passive. Og i denne perioden vet vi at det er spesielt viktig å ta vare på helsen, og derfor er det også veldig viktig med hjemmetrening.

Mange tenker at man må bruke lang tid på en treningsøkt, men for å holde kroppen i aktivitet er det ikke nødvendigvis flere timer som trengs for å gjennomføre litt trening.

– Jeg tenker at det enkle ofte er det beste, og at et kort program er bedre enn ingenting. Jeg ønsker å motivere medlemmer til å være aktive hjemme nå som vi ikke kan trene sammen med andre..

Til slutt har Børstad en liten oppfordring til alle.

– Jeg håper mange kan benytte seg av treningsprogrammene, og at vi sees igjen når hverdagen kommer tilbake. Ta vare på deg selv og andre, og pass på helsen din med å trene.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer klubber til å søke om klubbesøk i parkour og tricking. Man kan søke for sesongen 2019 – 2020.

Målsetningen er at klubbesøket skal tilføre klubben/trenere/gymnaster hjelp til utvikling og/eller økt kunnskap på dette området.

Kriterier for å få besøk:

 • minimum 30 deltakere fra 12 år og oppover
 • deltakelse av naboklubber
 • helgesamlinger blir prioritert
 • egenandel for å dekke trenerhonoraret

Søknaden må inneholde:

 • Navn på foreningen
 • Kontaktperson i klubben
 • Hvilken erfaring har klubben innenfor parkour og tricking
 • Foreløpig dato
 • Hvem er det for (ledere, trenere, gymnaster)
 • Estimert antall deltakere
 • Hvilke andre klubber i nærheten kan ta del i besøket
 • Hva er målet med klubbesøket

Send en søknad til irina.solem@gymogturn.no innen 2. desember 2019. Søknader behandles fortløpende.