Skip to content
NGTF

Drive klubb

Forbundskontingent
Alle klubber/lag/grupper skal betale forbundskontingent til NGTF basert på medlemstall registrert under samordnet rapportering. Forbundskontingenten betales etterskuddsvis hvert år basert på foregående års rapportering, via faktura. Hva kontingenten dekker – se nedtrekksmenyen «Forbundskontingenten dekker:».

Forbundskontingenten pr 01. 01. 2023: 200,- pr. aktivt medlem

Forbundskontingenten blir fakturert på bakgrunn av aktive medlemmer med fratrekk for eventuelle medlemmer som er registrert på mer enn en aktivitet. Etter samordnet registrering stenges, vil NGTF sende ut oversikten til alle klubber/grupper (den adressen som er registrert på gruppen via samordnet rapportering), slik at dere kan se at tallene stemmer med det tallet som dere faktisk har i aktiviteten. Hvis noe er feil, må NGTF få beskjed umiddelbart slik at det kan rettes opp før fakturaen for forbundskontingenten sendes.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

markunread_mailboxPostboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, Oslo
Org. nummer: 970 232 796