Skip to content
NGTF

Barneidrett

Barneidrett 6-8 år

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

På denne siden finner du spesifikke retningslinjer for barn i alderen 6-8 år. Hovedfokuset for aldersgruppen bør være på å lære og mestre grunnleggende motoriske ferdigheter. Eventuelle konkurranser bør være uformelle og fokusere på deltakelse og moro.