Skip to content

Våre utøvere har levert sine beste resultater noensinne og sikret seg hele 16 medaljer i en tøff konkurranse i Special Olympics World Summer Games (SOWSG) i Abu Dhabi.  I møte med mange sterke nasjoner gjorde de sitt beste og sørget også for 7 av Norges 8 gull!

Resultater

Amund Sæther (17): Gull i mangekamp, svingstang, ringer og skranke. Sølv i frittstående. Bronse i bøylehest og hopp.

Joakim Hylland (16): Bronse i mangekamp. Sølv i svingstang og ringer. 4. plass i frittstående, bøylehest, hopp og skranke.

Maren Iversen (17): 4. plass i mangekamp. Gull i ring og vimpel. 5. plass i ball. 6. plass i tau.

Emilie Søiland (17): Bronse i mangekamp. Gull i tau. Sølv i vimpel. Bronse i køller. 7. plass i ring.

Arrangementet ble avholdt fra 14.-21.mars og ble det største i SO historie. Fra 1000 deltakere og to nasjoner i 1968 har lekene vokst til:

 • 7500 utøvere
 • 3000 trenere
 • 20 000 frivillige
 • 24 idretter
 • 190 nasjoner
 • 500 000 tilskuere

Vi gratulerer utøvere og støtteapparatet med fantastiske resultater og håper at deres prestasjoner inspirerer andre klubber til å satse på paraturn!

Neste SOWSG arrangeres i Berlin, Tyskland sommer 2023.

Her er noen flotte øyeblikk fra SOWSG (Foto: NIF, World Games):

Det er stor aktivitet innenfor utstyr- og anleggsfeltet. Her kan dere lese mer om det som rører seg.

Plakater med basisøvelser
Norges Gymnastikk- og Turnforbund har fått utarbeidet et sett med plakater med basisøvelser. Det er Knut Arve Johansen som har utarbeidet plakatene i matte, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang, mens Henning Ottersen, landslagssjef i troppsgymnastikk, har utarbeidet plakaten i trampett.

Plakatene er et fint «blikkfang» og der det er mulig vil vi anbefale at plakatene lamineres og henges opp på et synlig sted i hallen.

Ta kontakt med stig.nilssen@gymogturn.no hvis det ønskes tilsendt en elektronisk utgave av plakatene.

 

 

Nye basishaller tatt i bruk og flere er under bygging!

I løpet av høsten 2018 har tre nye basishaller blitt ferdigstilt:

Tertnes Turn utenfor Bergen
I forbindelse med utbygging av Tertnes videregående skole er det bygd en liten basishall i forlengelse av en fleridrettshall.

Sotra Sportsklubb utenfor Bergen
– stor basishall.

Ørland Turnforening, Trøndelag
Foreningen disponerer nå Ørlandshallen og har innredet den som basishall, med permanent oppmonterte apparater.

Per utgangen av mars 2019 er det sju basishaller som er under bygging og det er all grunn til å berømme lagene for innsatsen som de legger ned for å realisere sin halldrøm!

TUIL-Arena, Troms
TUIL-Arena i Tromsdalen er klare til å åpne dørene i løpet av april!

Sola Turn, Rogaland
Fjogstadhus Turnarena er i rute og vil stå ferdig før sommeren.

 

Sola Arena er en stor sykkelvelodrom med turnhall/basishall «på indre bane». Byggingen pågår for fullt og den forventes ferdig i første halvår 2020.  Byggearbeidene er også startet opp i den gigantiske.

Myrdal Idrettspark (Arena Nord) i Åsane utenfor Bergen. Bygningsmassen på 22.000 m2 vil også inneholde en stor basishall og hele komplekset vil stå ferdig til høsten 2020.

I tillegg vil følgende foreninger kunne ta i bruk sine nye aktivitetsflater i løpet av 2019:

 • Moss Turnforening, Østfold
 • Høybråten & Stovner IL Turn, Oslo og Akershus
 • Hokksund Turnforening, Buskerud

Anleggs- og lederkonferanse, fredag 1. november til søndag 3. november i Oslo 

Konferansedeltakerne vil få anledning til å besøke den nye basishallen/landslagssenteret på NIH

 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer sin årlige anleggs- og lederkonferanse fredag 1. november til søndag 3. november på Quality Hotel 33, Oslo. Se https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-33/

Konferansen vil ha innlegg om viktige temaer innen både utstyr og anlegg, der Idrettens basishall er den «røde tråden». Konferansen vil også rette seg mot både administrativ og sportslig ledelse i foreningene og blant annet ha temaer som:

 • Heltidsansatte trenere
 • Virksomhetsplan og sportslig plan i en forening
 • Verdier, etikk, trakassering, varsling

Det vil også bli befaring til Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen.

Nærmere informasjon om programmet og påmeldingsskjema kommer før sommeren. Sett av datoene i kalenderen allerede nå!

Anleggs- og lederkonferanse 2019 finner sted 1.-3. november på Quality Hotel 33, Oslo  

  

5,1 millioner i spillemidler til utstyr!
Ved søknadsfristens utløp 6. februar, var det totalt 135 lag/foreninger som hadde søkt om spillemidler til utstyr innkjøpt i 2018. Søknadene viste en total investering i utstyr på 20,3 millioner kroner. Beregningene viser nå at klubbene vil bli tildelt ca. 5,1 millioner for 2018 og midlene vil bli overført lagene innen utgangen av april måned.

Ser man de siste 10 år under ett, har det vært følgende utvikling i ordningen for spillemidler til utstyr:

 

År Lagenes / foreningenes investering i utstyr (i millioner kroner) Antall søknader
2009 7,23 91
2010 6,56 82
2011 8,20 109
2012 10,87 104
2013 18,41 83
2014 12,37 113
2015 13,10 118
2016 25,93 130
2017 16,99 146
2018 20,32 135
Sum 139,98

 

Som det fremgår har det vært en stor økning i utstyrsinvesteringen de senere år og det er både en gledelig og nødvendig utvikling som bidrar til å skape spennende aktivitetsmiljøer for våre medlemmer.

Det kjøpes inn utstyr fra mange ulike leverandører, og vi vil benytte anledning til å oppfordre foreningene til å tenke kvalitet når apparatene kjøpes inn. Apparatene skal tåle hard bruk over mange år og da vil det i det lange løp lønne seg å kjøpe inn utstyr av høy kvalitet.

Nytt system for kontroll og oppfølging av basishall og apparater
Norges Gymnastikk- og Turnforbund er i samarbeid med FDV-huset i ferd med å utvikle et viktig hjelpemiddel / verktøy for lagene for å kontrollere og vedlikeholde utstyrsparken. Det arbeides med å legge inn alle turnapparater i systemet og beskrive hva som må utføres av løpende vedlikehold og kontroll. For lag som bygger ny hall, inngås det ofte en serviceavtale med en eller flere leverandører, noe som er svært viktig. Systemet vil også være tilrettelagt for at leverandører skal kunne benytte systemet. Det vil bli lagt opp til at det inngås avtaler direkte mellom lagene/foreningene og FDV-huset. Målet er å få tilrettelagt og testet systemet i de kommende måneder og få demonstrert et tilrettelagt system på anleggs- og lederkonferansen 1.-3. november.

Nytt web-system for oppfølging og kontroll av turnapparater og basishaller er under utvikling

 

Spørsmål om utstyr og anlegg?
Norges Gymnastikk- og Turnforbund jobber for å være en støttespiller for lagene både når det gjelder spørsmål rundt utstyr og i prosessen ved bygging av basishall. Utstyr- og anleggskomiteen ledes av Ole Ivar Folstad og medlemmene i komitéen er Morten Karolius, Vibeke Trøa og Mats Celius Oshaug. Stig Nilssen jobber som konsulent innen utstyr og anlegg. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på e-post stig.nilssen@gymogturn.no eller på telefon 90 56 81 83.

 

 

 

NGTF tilbyr gratis veiledning og klubbesøk. Veilederne våre kan hjelpe til med:

–             Utdanning av instruktører for voksne

–             Gratis ferdig treningsprogrammer for instruktører

–             Veiledning på hvilke timer klubben kan tilby

–             Veiledning på når og hvor timene for voksne kan gjennomføres

–             Markedsføring av voksne aktiviteter

Interesserte klubber i å opprette et parti for voksne eller i å utvide tilbud for voksne kan ta kontakt med sentraladministrasjonen v/ Gema.Casado@gymogturn.no  for mer informasjon.

I helgen var junior- og seniorlandslaget i Oslo for årets første landslagssamling. Vi hadde også besøk fra klubbtrenere som deltok aktivt gjennom hele samlingen. Det ble en helg med fellestreninger både på og utenfor RG-teppet, samt en god del sosialt for gymnastene og trenerne.

Fredag startet samlingen med et foredrag fra Antidoping Norge på Idrettens hus på Ullevål. NGTF jobber med bevisstgjøring og rutiner rundt Antidoping, og i den forbindelse fikk vi hjelp av rådgiver Siri Bynke fra Antidoping Norge. Etter miniseminaret tok gymnaster og trenere turen opp til Norges Idrettshøgskole (NIH) for ballettundervisning i den nye speilsalen. På lørdag og søndag var hovedfokuset på programmer, før alle vendte snuten hjemover søndag ettermiddag.

Foto: Åse Linda Tynning

Et av temaene på denne samlingen var teambuilding og lagfølelse. RG er en individuell sport, men det er også viktig å jobbe med forståelsen for å være en del av et lag, at gymnastene blir kjent med de som er på laget og at laget støtter hverandre. I den forbindelse ble hele gruppen med på felles teambuilding-aktivitet etter treningen lørdag ettermiddag.

Konstituert landslagssjef, Beatriz Sancho Gutierrez oppsummerer samlingen som vellykket og ser god progresjon hos gymnastene. De jobbet godt og hadde det hyggelig i fellesskap på trening og rundt matbordet.

Foto: Åse Linda Tynning

Takk til gymnaster og trenere for engasjement og hardt arbeid gjennom hele samlingen. I tillegg ønsker vi å rette en takk til alle som bidro under samlingen av foredragsholdere, trenere og sporty foresatte som påtok seg en dugnadshelg.

Neste samling for landslaget er i august. Frem til da blir det hovedfokus på deltagelse i konkurranser nasjonalt og internasjonalt, samt to mesterskap.

 

 

Gratulere til Juliane Tøssebro fra Laksevåg turn og I.L. med kr. 20 000,- fra NGTF sitt utøver- og trenerfond. Vi håper pengene kommer godt med til videre satsning innen turn kvinner.

 

Den første representasjonskonkurransen for RG-jentene er over og delegasjonen er tilbake i Norge.
Samtlige gjorde en god figur i Kiev og kan vende hjem til Norge med flotte resultater.

Beste resultat gikk denne gangen til Josephine N. Juul Møller som fikk en flott 23. plass av 36 gymnaster i Grand Prix konkurransen. Beste senior i den internasjonale konkurransen ble Ingrid Bratsberg på en god 25. plass av 39 deltagere, rett foran Anna Stoyanova på 26. plass. I juniorklassen ble Thea eneste norske som deltok, men hun kjørte inn til en imponerende 25. plass av 48. gymnaster totalt. Kamilla Dreiem Kvamme og Karoline Wennberg stilte utenfor konkurransen i seniorklassen og fikk dermed ikke plassering, men også de gjorde det godt på teppet i Kiev.

Resultater int.tournament:
– 25.plass Thea Herløe: 9.500 (Tau), 10.900 (Ball), 9.250 (Køller), 8.500 (Vimpel) = 38.150
– 26.plass Anna Stoyanova: 14.700 (Ring), 13.650 (Ball), 12.750 (Køller), 12.600 (Vimpel) = 53.700
– 25.plass Ingrid Bratsberg: 15.500 (Ring), 13.650 (Ball), 13.300 (Køller), 11.750 (Vimpel) = 54.200
– Kamilla D. Kvamme: 13.950 (Ring), 12.550 (Ball), 14.000 (Køller), 11.300 (Vimpel) = 51.800
– Karoline Wennberg:  11.550 (Ring), 11.950 (Ball), 11.850 (Køller), 10.850 (Vimpel) = 46.200

Resultater Grand Prix:
– 23.plass Josephine N. Juul Møller: 14.050 (Ring), 16.150 (Ball), 13.050 (Køller), 13.700 (Vimpel)
= 56.950

 

Samlet resultatliste blir tilgjengelig på nettsiden her

Neste konkurranse for landslagsjentene er Sofia cup 4.-6. april, hvor juniorgymnaster nok en gang skal i aksjon. Uken etter er det seniorene sin tur i World Cup på samme sted, og her er det Fredrikke Tynning-Bergestuen og Ingrid Bratsberg som skal konkurrere mot noen av verdens beste gymnaster!

 

 

Fra 01.01.2020 blir det en gymnastikk- og turnkrets i Agder. Årets ting ble derfor historisk.

Vi startet fredag med teambuilding. Da var selvsagt Vest-Agder invitert. Kristin Berthelsen ledet oss gjennom en økt med gode forberedelser til en samlet krets, med nye muligheter. Etterpå fulgte festmiddagen med utdeling av NGTFs kretsfortjenestmedalje til Vibeke Gottschalck (se bilde). Hun har ledet utdanningsutvalget i kretsen gjennom en årrekke. Hun brenner for dette, i tillegg til sin daglige iver i egen klubb, Lillesand TF, som snart skal få sin egen turnhall, GRATULERER!

Lørdag startet med informasjon fra Atle Nilsen, visepresident fra NGTF. Vider fulgte «åpent forum», med innspill fra klubbene. Aktuelle tema var dommere og konkurranser. Selve tingforhandlingene gikk unna i rekordfart. De ble avsluttet med tildeling av stipend. Årets utøverstipend gikk til to RG-jenter fra Tvedestrand: Tuva Dalen Aarstad og Karoline Abrahamsen. Årets trenerstipend gikk til Klara Malene Bjørkli, Froland. Det var mange søkere i år. Vi gratulerer!

 

Landslagssjef Henning Ottersen, har i samarbeid med nyutnevnt assisterende landslagssjef Mike Andersen og hovedtrenere, nå avklart hvilke personer som inngår som landslagstrenere og hvilke trenere som utgjør de forskjellige trenerteamene for perioden 2019-2020.

* Landslagssjef (LLS)
* Assisterende landslagssjef (ALLS)
* Hovedtrener (HT)
* Frittståendetrener (FT)
* Trampett- og tumblingtrener (TT)
* Assisterende trener (AT)

Junior kvinner
Mari Eliassen – HT + FT
Morten Nicklas Ormstrup – TT
Ida Sannæs – AT

Junior menn
Nicolai Meredith – HT + FT
Atle Kristiansen – TT

Junior miks
Henrik Moum – HT + TT
Marius Moum – AT
Martine Lillegraven – FT

Senior kvinner
Patrick Laulo Vesth – HT + TT
Margrete Ognedal Pettersen – FT
Stefano Petersen – AT

Senior menn
Mike Andersen – ALLS + HT + TT
Igor Kobiakov – AT
Henning Ottersen – LLS + FT

Senior miks
Sara Påhlson – HT
Simen Bøhm – TT
Karin Åkesson – FT

Ovennevnte landslagstrenere er fra Arendals Turnforening, Drammens Turnforening, Grimstad Turnforening, Holmen Tropp & Turn, IL R.O.S., Oslo Turnforening, Sandnes Turnforening og Trondhjems Turnforening.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i en spennende ny periode! Vil samtidig rette en takk til disse klubbene for samarbeidsviljen, slik at NGTF kan disponere disse dyktige trenerne i forbindelse med landslaget i troppsgymnastikk. Det setter vi stor pris på!

Nidaros turn inviterer til Barnekretsturnstevnet  for lagene sør i Trøndelag den 14.-16.juni på Leangen i Trondheim.

Invitasjon finner du HER!
Påmeldingskjema HER!

Påmelding til bkts@nidaros-turn.no innen den 12 april.

I år vil også de voksne turnerne i kretsen delta på stevnet.

Velkommen til en sosial og innholdsrik turnhelg i Trondheim i juni.