Skip to content

Med 135 trenere på kurs, må vi si oss svært fornøyde med årets kurshelg!

De fleste deltok på vår tradisjonelle kurshelg. Utover det, gjennomførte 18 stykker første helg av Trener 1. Det er oppsving i antall, noe vi er svært tilfreds med. Det samme sier våre deltakere.

Tilbakemeldingene er svært gode. Spesielt får våre dyktige kurslærere gode tilbakemeldinger. Deltakerne setter også stor pris på variasjonen i tilbud, og den gode planen som ligger bak.

Nytt av året var kurs i parkour/tricking. Hele 19 kursdeltakere fullførte. Det er kjekt å se at vi når ut til en annen målgruppe enn tidligere. Dette var i all hovedsak gutter fra 16 – 19 år.

Kursene rettet mot voksentrening, GymX, hadde også et oppsving i år. Vårt tilbud var styrketrening og yoga.

De mest populære kursene er som alltid i troppsgymnastikk. Her måtte vi avvise deltakere både på tumbling og frittstående. Innføring i matteturn er også alltid en slager, her deltok hele 25 trenere.

Vi takker alle foreninger som sendte sine trener på kurs denne helgen!

Parkour
Dyktige deltakere på parkour – tricking

Trener 1
Oppslukte deltakere på Trener 1

Vi har hatt et startmøte og vi har vært så heldig å få med Antonio Egri med på laget. Han har erfaring som trener fra en klubb i England hvor han har jobbet med det elitesystemet som vi ønsker å overføre til Norge.

Du kan allerede nå sette av fredag 18. november eller lørdag 19. november, under Norgesfinalen. Der vil det bli to seanser, slik at det vil passe for deg uavhengig om du er opptatt som trener eller dommer i Norgesfinalen.

Da vil vi kjøre en introduksjon av elitesystemet de bruker i trening og konkurranser på 9-åringer og oppover i England.

9. – 11. desember vil det bli workshops under rekrutt-testen i det nye elitesystemet.

FIG-konkurranser i 2017: Da har vi ikke lenger FIG-konkurranse sammen med guttene og det vil være mulighet for å trekke inn rekrutter (11 – 12 år).

Vi ser for oss følgende konkurransekonsept:

Lørdag: obligatoriske øvelser for rekrutter og juniorer i elitesystemet.

Søndag: mangekamp for junior og senior i CoP med kåring av de tre beste i hvert apparat fra søndagens karakterer.

Skal vi nå målet om en OL plass i 2020 og 2024 så må vi gjøre noe med systemet og vi starter nå!

Vi takker alle deltakere og instruktører for så masse inspirasjon under GymX miniconvention i helgen.

 

OL i Rio er over, nå rettes blikket mot kommende mesterskap og olympiske leker!

Langtidsplanen som ble vedtatt 1. mai i år har høye og tydelige mål innen alle de fire grenene som  er representert i toppidrettsgruppa.

Forbundet har nå satt i gang arbeidet med å utarbeide strategien for å finne veien fram til målene innenfor de rammene man rår over. Forbundstinget vedtok også økning av en forbundsavgiften som en del av finansieringsgrunnlaget for satsningen.

Gruppa som ledes av visepresident Atle Nilsen, skal ha tre arbeidsøkter nå i løpet av høsten. Prosjektet har arbeidstittelen «Organisere for å realisere», og arbeidet som nå er startet skal munne ut i konklusjoner på hvordan man best skal kunne løse utfordringene med å nå målene innen hver gren og i fellesskap.

De neste møtene er 19.09. og 26.10.

Henning Ottersen (31) fra Drammen er ansatt som landslagssjef i troppsgymnastikk.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) vedtok på forbundstinget i 2016 at det skal etableres landslag i troppsgymnastikk fra 01.01.2017.

Som et ledd i det har NGTF nå ansatt Henning Ottersen som landslagssjef i 30% stilling fra 01.10.2016 som utvides til 100% stilling fra 01.01.2017.

Henning skal i tiden fram til 01.01.2017, i samarbeid med teknisk komité og administrasjonen, forberede etableringen av landslag ved ferdigstillelse av landslagsmodell og planleggingen av tiltakene fra full oppstart ved årsskiftet.

Han skal også være aktiv i en kombinert rolle som landslagstrener sammen med de øvrige landslagstrenerne som skal engasjeres. Målsettingen er å videreutvikle troppsgymnastikk i Norge slik at gymnastene og troppene når et nivå som danner grunnlag for å ta medaljer i kommende europamesterskap.

Ansettelsen er historisk i den grad at NGTF ikke tidligere har hatt landslagssjef i troppsgymnastikk.

Inntil ordningen med offisielt landslag i troppsgymnastikk er etablert fra 01.01.2017 er det Team Norge som virker som uoffisielt landslag i TeamGym. Henning er pr. i dag en av fire personer i ledergruppen og en av trenerne i Team Norge.

Norge deltar med seks tropper i EM junior og senior som avholdes 10.-16. oktober i Maribor Slovenia.

NGTF er svært fornøyd med ansettelsen av Henning Ottersen som landslagssjef. Vi er trygge på at Henning, med sin erfaring som utøver og trener på høyt nivå og med sin kompetanse, er riktig person for denne jobben.

NGTF ønsker Henning Ottersen velkommen, og ser fram til det kommende samarbeidet.

Det nærmer seg frist for diverse nasjonal konkurranser:

NM senior

Nasjonal rekruttkonkurransen

Twentyfour cup nr. 3

Haugesund er stedet for landsturnstevnet 2017 og det arrangeres fra 23. til 28. juni.

landsturnstevnet2017.no finner du all informasjon du trenger. All påmelding skal skje gjennom portal i Mysoft, og krever at alle som skal delta er registrert som medlemmer i sine lag i Mysoftportalen.

Påmeldingen har startet, og er tilgjengelig for de som er administratorer i ditt lag.

Landsturnstevnet har også egen facebookside som du finner her.

Programmet for fellestropp er allerede tilgjengelig. Dette finner du også på hjemmesiden til stevnet. Gå videre inn på opplysninger og klikk deg videre til oppvisninger.

Utstyr- og anleggskonferanse i Oslo, fredag 4. og lørdag 5. november

Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer hvert år sin egen konferanse. I år legges konferansen til Oslo, 4. – 5. november.

Invitasjon og informasjon om konferansen finner du her!

Idrettens basishall vil være den røde tråden i konferansen og det vil være foredrag om ulike temaer fra idé til ferdig hall og bruk.

I tillegg vil flere leverandører bli aktivt involvert i konferansen og forelese / demonstrere det nyeste av utstyr.

Sett av disse to dagene allerede nå for å bli oppdatert på utstyr og anlegg!

Påmeldingsfrist 17. oktober 2016!

Norges Gymnastikk- og Turnforbunds nettsider for utstyr og anlegg finner du her.

Del gjerne med andre som har nytte av å delta på konferansen!

Norske tropper melder seg på til World Gym for Life Challenge ved å benytte den elektroniske påmeldingen som du finner linken til her.

Fullstendig invitasjon og annen informasjon finner du også på denne siden.

Frist for første påmelding er 15.09.2016

Oppdatert informasjon omkring arrangementet vil du finne på http://www.gymforlife2017.com

 

 

Under kan dere laste ned fellesannonsen for Telemark Gymnastikk- og Turnkrets sine lag.

Denne har stått i både Varden og TA.

TGTK sin fellesannonse 2016