Skip to content

Arbeidsgruppa Gymnastikkhjul inviterer til dommerseminar søndag 30. januar 2022 på Idrettens hus, Ullevål Stadion.

Mer informasjon og påmelding til dommerseminaret finner du her

Det er kommet inn mange fine videoer og her kan du se den offisielle videoen som utgjør det digitale barnekretsturnstevnet 2021.
Tusen takk til alle involverte i alle klubber for at dere kastet dere med på dette prosjektet!

EM i TeamGym arrangeres i Luxembourg 14.-17. september 2022, gymnastikkforbundet i Luxembourg informerer om at billetter legges ut for salg etter 15. januar 2022.

Generell informasjon om billetter, konkurranseplan, setekart og priser finner du her

2021 er snart historie, og selv om vi fortsatt har vært preget av covid-19, har vi litt av et år å se tilbake på. Nå trer vi inn i 2022, som Regjeringen i 2018 besluttet skulle være frivillighetens år.

Dette skal jeg komme tilbake til, men først vil jeg oppsummere litt av det som har preget gym og turn i 2021.

Pandemien har gradvis sluppet taket, i hvert fall på idretten. Det har vært en ubeskrivelig glede å være til stede på flere store gymnastikk- og turnarrangementer denne høsten.

Stolt President

Jeg blir ydmyk og glad i møte med alle som engasjerer seg for våre utøvere og som har stått last og brast med utøverne gjennom en pandemi vi aldri har sett maken til. Det å se at man har klart å holde hjulene i gang, motivert til alternative løsninger, fungert som smittevernsansvarlige parallelt med å holde aktiviteten i gang, det er bare å ta av seg hatten og takke på vegne av de nær 100.000 medlemmene som utgjør gym- og turnfamilien.

Så får vi krysse fingrene, og håpe at vi slipper nye nedstengninger selv om nye mutasjoner synes å skape usikkerhet også i tiden som kommer.

Det jeg har sett i høst vitner på alle måter om at det er nedlagt en enorm innsats for å holde aktivitetene i gang og at nivået på det jeg har sett ikke står tilbake for det som var status før lockdown, snarere tvert imot.

Det er mange prestasjoner som kan fremheves, men det er kanskje særlig to gymnaster som bør nevnes.

Solide VM-resultater

Josephine Juul Møller fra Asker turn tok en sterk 37. plass i VM i Japan i oktober, en av de beste plasseringene en norsk RG-gymnast har fått i et VM. Kun Siri Kjeksrud har klart det samme. Det var også trangt nåløye for å komme seg til dette VM, så dette er en stor prestasjon av Josephine.

Dernest må Sofus Heggemsnes fra Oslo turn, som klarte å kvalifisere seg til mangekampfinalen i VM i Japan i november, trekkes frem. Det er 41 år siden vi sist klarte denne bragden. I tillegg er 23. plass det beste resultat en norsk turner har hatt i et VM i moderne tid!

Dette er bare to av mange flotte prestasjoner våre utøvere har stått for etter at idretten åpnet opp i høst.

Julie Erichsen under kvalifisering i OL Tokyo. Foto Björn Larsson Rosvall / TT/NTB

Så har selvfølgelig de fleste fått med seg at vi hadde to representanter i årets OL ved Julie Erichsen fra Fana Laksevåg og allerede nevnte Sofus Heggemsnes fra Oslo. Det at vi klarte å få både en kvinne og en mann kvalifisert for OL er også et historisk resultat for oss.

TeamGym og gymhjul i NM-veka 2022

Som mange sikkert har lagt merke til er vi nå betydelig oftere representert i landsdekkende aviser og riksdekkende tv enn vi har vært siden Paal Clasen underholdt oss for 50 år siden. For noen helger siden kunne vi blant annet glede oss over Sofus som gjest hos Anne Lindmo der han fremstod som en ypperlig representant for gym og turn.

Ikke minst budskapet om at du ikke trenger å være god tidlig for å lykkes. Dette tror jeg det er viktig for mange å høre.

Vi jobber iherdig for å få enda mer av våre flotte aktiviteter i riksdekkende medier, og vet at i 2022 vil NM TeamGym bli kringkastet av NRK under NM veka.

En annen ting vi er veldig stolt over er antall nye anlegg som bygges og ferdigstilles. I 2021 ble en ny rekord satt da hele 13 nye haller stod ferdig. Dette viser at vi er best i klassen til å få opp nye anlegg, og dette tenker jeg har sammenheng med samfunnsaktørenes forståelse av at grunnlaget legges i gym og turn.

Så på tross av pandemi har det vært mange lyspunkter og gode resultater.

På lik linje med det øvrige idretts-Norge har pandemien ført til frafall i gym og turn. Dette handler ene og alene om at det i lengre perioder ikke har vært mulig å gjennomføre treninger.

For barn har det stort sett vært mulig å tilrettelegge for treninger, men da i mindre kohorter. Disse begrensningen har ført til frafall da vi ikke har kunne tilby alle de flotte aktivitetene som gym og turn er så gode på.

På tross av frafallet vi har sett, er jeg ikke bekymret. Når vi nå kan drive aktiviteter som normalt, kommer medlemmene tilbake og ikke minst vil mange nye barn gjøre sine første ruller, piruetter og hjul under kyndig veiledning av våre dyktige trenere i det ganske land.

Den generasjonen det er vanskeligere å få tilbake er ungdommene som har mistet sine tilbud og som velger å slutte etter et altfor langt opphold. Uansett er det viktig at vi opprettholder den kvaliteten våre lag er så kjent for å ha, og sørger for at de som ønsker å drive med gym og turn får anledningen til dette.

En annen utfordring idretten står ovenfor er hvilken rolle vi skal ta i internasjonale betente problemstillinger. OL i Kina har vi hørt mye om, like mye har vi hørt om fotball-VM i Qatar. Det er økte forventninger til at idretten aktivt tar standpunkt og bidrar til å styrke menneskerettigheter og reagere mot aktører som ikke respekterer disse.

Dette er vanskelige temaer.

Da jeg som ung gutt opplevde OL i Moskva i 1980 og i Los Angeles i 1984, hadde jeg intuitive tanker om dette. Kan ikke idrett få være idrett, så kan andre ta seg av politikken? Er det ikke flott å ha en arena der alle kan treffes og konkurrere på like vilkår selv om det pågår politiske konflikter?

Men det er nok ikke så enkelt. Vi ønsker å ta avstand fra regimer som ikke respekterer menneskerettigheter eller som ikke har et rettssystem som ivaretar den enkelte borger. Er det da riktig å boikotte arrangementer i regi av denne type regimer eller er det andre virkemidler som er bedre? Kan man i større grad utøve påvirkning ved tilstedeværelse, og hvilke mandater skal de aktive utøverne da ha? Skal de skjermes, skal de fristilles fra egne standpunkter eller bør man ha bundne mandater?

Dette er svært vanskelig spørsmål å ta stilling til, men det må gjøres da samfunnet har en forventning til at idretten inntar et standpunkt i en eller annen retning. I tillegg kan jo idretten faktisk bidra til at nasjoner med liten eller ingen respekt for aksepterte menneskerettigheter lar seg påvirke i riktig retning. Så ser vi bilder fra håndball-VM der idrettsglede står i sentrum etter Norge – Iran, og minner oss på at idretten bringer oss sammen og gir oss så mye glede.

Flere i internasjonale verv

Når vi er inne på internasjonalt engasjement må vi nevne at gym og turn er sterkere representert i internasjonal gymnastikk enn noen gang tidligere. Under FIG kongressen i høst ble Lise Mandal gjenvalgt i FIG Council, mens Marie Moltubakk ble valgt som medlem av RG-komiteen i FIG.

I tillegg har vi Tom Thingvold som president i teknisk komite turn menn i EG, Heidi Marie Taksdal, visepresident i EGs Gymnastics for all-komité og Maria Sollohub, visepresident i International Wheel Gymnastics Federation. Dette innebærer at vi har muligheter for internasjonal påvirkning, og dette akter vi å utøve i tråd med de etiske prinsipper vi ønsker skal gjøre seg gjeldende også utenfor Norge.

Jeg vil avslutte med å si noe om det jeg innledet med. 2022 er frivillighetens år. Verdien av det frivillige arbeidet som utføres i Norge i løpet av et år er vurdert å utgjøre ca. 78 milliarder kroner! Det er anslått at ca. en fjerdedel av dette relateres til idretten, dvs. ca. 20 milliarder kroner.

Her er Norge unike.

Dette forstår også våre politikere, og de er naturligvis engstelige for frafall blant frivillige, ikke minst sett hen til den pandemien vi står oppe i. Det er nettopp alle dere ute i lag og kretser som er motoren i idretten og som gjør det mulig for våre nær 100.000 medlemmer å kunne oppleve mestringsfølelse, bygge relasjoner og å utvikle en god fysisk og mental helse.

Tusen takk for den uvurderlige jobben dere gjør!

Foto: NGTF
Torgeir Røinås Pedersen vet å sette pris på de som står på for å arrangere gym- og turnaktiviteter i det ganske land.

Idretten ønsker å være synlig, og hvert idrettslag oppfordres til å velge seg en dag i 2022 der man skaper oppmerksomhet rundt idrettslaget og blir ekstra synlig i nærmiljøet. Det er også mulig å søke økonomiske støtte i forbindelse med gjennomføringen av et slikt arrangement.

Frivillighetens år har en egen nettside og jeg oppfordrer alle til å ta en titt på denne. Det hadde vært utrolig stas om vi klarte å sette vårt preg på dette året slik at mange rundt i vårt fagre land fikk sett alt det flotte gym og turn har å by på!

Jeg vet dere alle har mer enn nok av oppgaver fra før, men tror dette kan være en liten boost både for frivillige og utøvere. Finn en passende dag. Sett opp et arrangement helt i tråd med det dere føler for og vis nærmiljøet og andre alt det flotte dere står for!  

Nok engang, tusen takk for innsatsen i året som er gått og en riktig god jul og et godt nytt år til dere alle!

Landslagsledelsen har siden oktober arbeidet med uttaket av nye landslag og utviklingsgrupper for sesongen 2022. Mot slutten av november var uttaket klart og det aller første landslagsmøtet er allerede gjennomført for jentene og deres trenere.

Uttaksprosessen startet i oktober for utøvere og trenere, men før den tid har det foregått mye planlegging fra landslagsledelsen. Sist år måtte testene gjennomføres delvis digitalt, noe som var nytt for alle sammen.

– Sist år var krevende for alle sammen. Det ble utarbeidet ekstremt mange planer som ble revidert mange ganger på grunn av pandemien. Vi måtte plutselig tenke helt nytt, for selv om det var en pandemi som herjet, kunne vi ikke stoppe opp og vente det ut. Heldigvis rakk vi å gjennomføre testene som normalt i hall dette året før de store smittetallene kom tilbake til Norge, forteller landslagssjef Elizabeth Paisieva.

Full konsentrasjon blant utøverne under landslagstestene.

Nytt testutstyr
Uttakstestene bestod i år av flere deler, hvor samtlige tester finnes på nettsiden. Seniorutøverne gjennomførte sine tester i oktober i Oslo, hvor de ble testet i kroppsvansker, koordinasjon, artisteri og ett valgfritt program med redskap. Juniorene hadde sine tester i november regionalt på Vestlandet, Østlandet og i Tromsø. De ble testet i det samme som seniorene, men med to ekstra komponenter som var fleksibilitet og redskapsteknikk. Nytt inn i år var utstyr som gir mer presise målinger for fleksibilitetstesten, noe som landslagsledelsen var svært fornøyde med i etterkant av testen.

– Vi er svært fornøyde med det nye utstyret. Det gir en mer nøyaktig måling og tar kortere tid å benytte enn det vi tidligere har hatt mulighet til. Vi ønsker samtidig å takke klubbene som var del av denne uttaksprosessen som la til rette for at vi kunne teste under gode forhold i deres haller, forteller landslagssjef Elizabeth Paiseiva.

Fornøyde med nytt utstyr til test.
Uttaket ble sendt ut i november, og følgende gymnaster er tilbudt plass:
Seniorlandslag 2022:

Juniorlandslag 2022:

Utviklingsgruppe 2022:

Offisielle landslag og utviklingsgruppe publiseres når kontrakter og avtaler er underskrevet senere på nettsiden til landslaget. Det kan derfor komme justeringer i listene dersom utøver takket nei til tilbudt plass.

Rett på landslagsmøte
Uttaket ble sendt ut i november og allerede 4. desember hadde jentene sitt første landslagsmøte for kommende sesong. Møtet ble gjennomført på Idrettens hus på Ullevål med utøvere som er tilbudt plass i landslag og utviklingsgruppe, samt deres trenere. På agendaen stod gjennomgang av landslagsmodell, mål og aktiviteter for 2022, foredrag av Marte Dobbertin Gram om skadeforebygging og treningsplanlegging og en økt med Marie Moltubakk om programmer i nytt CoP. Vi hadde også besøk av NGTFs mediekonsulent, Charlotte Mæland, som tok profilbilder av alle jentene samtidig som de arbeidet med gruppeoppgaver og laget våre felles verdier for hvordan vi ønsker å ha det i lag og gruppe.

Marte Dobbertin Gram er del av RG sitt medisinske støtteapparat for landslagsarbeidet. Her holder hun foredrag under landslagsmøtet for de nye lagene og gruppene for sesongen 2022.

I tillegg hadde landslagsledelsen invitert inn en ekstern til dette møtet. De fleste husker nok Norge sin første gullmedalje i OL i Tokyo dette året. Dette i en gren som Norge for noen år tilbake var langt unna verdenstoppen. Sportssjef og landslagstrener i Norges Triatlonforbund, Arild Tveiten, besøkte oss og fortalte om hvordan de har jobbet mot denne gullmedaljen og hva som kreves for å nå helt opp.

RG landslagsmøte 2021
Sportssjef i Norges Triatlonforbund, Arild Tveiten, hadde foredrag i forbindelse med landslagsmøtet i RG for sesongen 2022.

Vi takker samtlige som bidro under landslagsmøtet og gleder oss til en spennende ny sesong.

Teknisk komité troppsgymnastikk arrangerer trenerseminar 22.-23. januar 2022 i Oslo.

Målgrupper: Trenere på alle nivåer.

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av onsdag 12. januar.

Her kan du følge en link til vår terminliste hvor du finner invitasjonen til seminaret og der du kan melde deg på.

I 2018 ble det utviklet en fast forutsigbar terminliste for troppsgymnastikk, for å tydeliggjøre dette i større grad, legger vi ut dette dokumentet som skisserer fremtidig terminliste for 2023 og 2024.

Vi ønsker flere søknader på våre nasjonale konkurranser for turn kvinner og menn i 2022. Vi har dermed utsatt fristen for å søke!

Ny søknadsfrist er satt til 9.januar 2022. 

Se mer informasjon her

Følgende er nasjonale tiltak i 2022 som NGTF ved teknisk komité troppsgymnastikk er ansvarlig for:

* 21.-23.01.: Forbundsdommerkurs, Oslo.

*22-23.01.: Trenerseminar, Oslo

*29-30.01,: TeamGym junior, Digital

Kvalifiseringskonkurranse til nordisk mesterskap TeamGym junior 09.04

* 12.-13.02.: NM nasjonale klasser kvinner junior, STAG.
Anbefalinger til deltakende tropper.

* 04.-06.03.: NM nasjonale klasser miks og menn junior, Holmen TT

* 26.-27.03.: NM nasjonale klasser senior, Drammen.

* 25-26.06.:  NM TeamGym senior, Skien.

* 22.10:  Nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt, Arendal.

* 26.-27.11.: NM TeamGym junior, Oslo.

* 14.-17.09.: EM TeamGym , Luxembourg.

Her kan du følge en intern link til hele den øvrige terminlisten hvor du kan søke fram aktuelt.