Skip to content

Nicolai Blindheim Jacobsen (30) har blitt ansatt i en prosjektstilling som aktivitetskonsulent i breddeavdelingen i NGTF. Prosjektstillingen er tom 01.september 2024 med mulighet for forlengelse. Nicolai skal bl.a ha ansvar for de norske deltakere til Eurogym samt følge opp parkour- og parautvalg.

Nicolai har den siste tiden jobbet som kontaktlærer på Sinsen skole. Han har stor interesse for idrett og spesielt at idretten skal være for ALLE! Han ønsker å fremme inkludering og tilgjengelighet innen turn og gymnastikk, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. I tillegg gleder han seg å utvikle tiltak og konsepter som reduserer økonomiske barrierer samt sikre at alle som ønsker det, kan delta og oppleve glede av fysisk aktivitet gjennom hele livet.

Nicolai ser på idretten som en arena for utfoldelse, inkludering og fellesskap, som fremmer mangfold og identitetsutvikling. Gjennom egne erfaringer med mastergrad i treningsfysiologi og bachelorgrad i idrettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet samt fotball, taekwondo, BMX og Parkour som han drev med i barndom og ungdomstid, har han fått et bredt perspektiv på idrett.

Nicolai ser veldig frem til å bidra til en vellykket gjennomføring av Eurogym. Han vil sørge for at de norske deltakerne skal føle seg ivaretatt og at arrangementet skaper positive minner og opplevelser som vil vare livet ut.

Nicolai er ansatt fra 15. september 2023, og vil ha kontorplass på forbundskontoret ved Ullevål Stadion i Oslo.

Velkommen til oss, Nicolai!

NGTF er glade og stolte over å kunne lansere et nytt nivå av Trenerløypa:
Trener 3!

Mens Trener 1 og 2 holder fokus på deltagelse og utvikling, med gymnastikk og turn som breddeaktivitet, holder Trener 3 fokus på morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe for Trener 3 er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Hånd i hånd med strategisk plan

Trener 3-kurset passer godt med ambisjonene som er nedfelt i NGTFs strategiske plan for 2022-2024:

Kompetanse er en forutsetning for å mestre, og for å kunne levere et godt, trygt og variert aktivitetstilbud. Stopper vi å utdanne oss, stopper også aktiviteten i klubbene våre.

Vi skal tørre å satse høyt, sette hårete mål og tenke nytt i alt vi gjør.

Ved å være ambisiøse skal vi sikre utvikling av både utøverne og organisasjonen vår.

Sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og spennende aktiviteter som skaper mestring.

Et helt år med fokus på utvikling

Første kull Trener 3-deltagere starter opp i slutten av august 2023, og kommer til å ha jevnlige aktiviteter til og med juni 2024.

Kurset sentreres rundt en serie «workshops» eller fysiske samlinger, ledet av eksperter fra Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund og NGTF. Deler av kurset gjennomføres sammen med deltagere fra andre idretter.

Før hver workshop vil kursdeltagerne ha ulike former for selvstendig forberedelse. Etter hver workshop avholdes en digital refleksjonssamling for NGTFs deltagere, med oppsummering/debrief, refleksjon, og planlegging av etterarbeid. Med utgangspunkt i workshopens emne(r) skal hver deltager definere sitt eget prosjekt, hvor målet er utvikling av og implementering i eget trenervirke.

Varierte emner

Emnene som tas opp i de ulike workshopene er:

1. Strategi og målprosesser, egen kompetanseanalyse

2. Idrettscoaching

3. Idrettspsykologi

4. Prestasjonsernæring

5. Hvem er jeg som trener – hvem er utøverne mine? (utviklingsfilosofi, verdier og kultur)

6. Individuell tilrettelegging i et utviklings- og læringsperspektiv

7. Prestasjonsutvikling gjennom fysisk trening, skadeforebygging og planlegging

Søknadsfrist 27. juni

På grunn av kursets organiseringsform, med høy grad av involvering av deltagerne, er det begrenset antall plasser på Trener 3.

Frist for å søke om plass er 27. juni, tildeling av plasser forventes å skje senest 1. juli.

Mer informasjon

Mer om kursets innhold og oppbygning, forkrav, søknadsprosess og søknadsskjema finnes under Trener 3 i NGTFs kalender.

Mer om Trenerløypa kan leses på NGTFs nettsider for trenerutdanning.

Det vil bli avholdt et digitalt informasjonsmøte om Trener 3 for alle interesserte, tirsdag 20. juni kl. 19-20.

Spørsmål om Trener 3 kan rettes til NGTFs kompetanseavdeling på kompetanse@gymogturn.no.

Skjematisk fremstilling av gangen i et Trener 3-kurs
Trener 3 består av workshops ledet av eksperter, refleksjonsmøter for NGTFs deltagere, selvstendig arbeid og praksis med egne utøvere.

Gjennom Forbundstinget 2022 ble det delt ut heder til personer som er viktige, og har gjort en strålende jobb, for norsk gym og turn.

Tom Thingvold, som er medlem i teknisk komité turn menn i NGTF, og president for teknisk komité turn menn i European Gymnastics, fikk fortjenstmedalje i gull.

Heidi Marie Taksdal, som er leder for breddekomiteen i NGTF og visepresident i Gymnastics for all i European Gymnastics, fikk fortjenstmedalje i gull.

Wenche Havnås har en rekke verv, som medlem av breddekomiteen i NGTF, leder for breddeutvalget i Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets, og ikke minst prosjektleder for Landsturnstevnet 2022, fikk også fortjenstmedalje i gull.

Anne Torill Nordli, leder for teknisk komité turn kvinner i NGTF og som har dømt i både OL, VM og EM i en årrekke, fikk fortjenstmedalje i sølv.

Brit Øiesvold sitter i hederskomiteen i NGTF, og ble nok litt satt ut da også hun fikk fortjenstmedalje i sølv.

Terje Selnes, som har vært i NGTFs styre i flere perioder, fikk også fortjenstmedalje i sølv.

To av NGTFs egne ansatte fikk også oppmerksomhet for sin innsats under Forbundstinget.

Etter nesten 20 år som generalsekretær i NGTF, har Øistein Leren nå varslet at han går av med pensjon høsten 2022. Han ble hedret for sin innsats med både fortjenstmedalje i sølv fra NGTF og fikk i tillegg NIFs Hederstegn.

En annen, Stig Nilssen, som både har vært president i NGTF og gjort en solid jobb med å utvikle kriteriene for basishall sammen med Kultur- og Likestillings Departementet, fikk også NIFs Hederstegn.

Vi ønsker det nye styret til NGTF velkommen, og ønsker dem lykke til med arbeidet de to neste årene!

President, Torgeir Røinås Pedersen, og visepresident, Birgit Iversen, ble gjenvalgt i sine roller.

Stian Syvertsen, Terje Selnes og Emilie Sørensen stod ikke på gjenvalg. Solveig Johansen Nygaard var frem til årets Forbundsting inne som ungdomsrepresentant. May Brit Harestad Osaland stod på gjenvalg.

Valgkomiteen foreslo Kjetil Folkvord, Finn Gjertsen og Åse Linda Tynning som nye representanter inn i styret.

Benkeforslag på styremedlem

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets foreslo Solveig Johansen Nygaard som styremedlem og la vekt på viktigheten av unge representanter i styre og verv, og at det er ønskelig med god kontinuitet.

Det ble presentert gode begrunnelser for de to andre kvinnelige kandidatene, knyttet både til bakgrunn, erfaring, kompetanse og geografi.

Det måtte skriftlig valg til for å avgjøre valget mellom de tre kvinnelige kandidatene. Reglene om kjønnsfordeling og krav til ungdomsrepresentant medførte at de foreslåtte mennene og ungdomsrepresentanten automatisk ble valgt når det ikke var motkandidater.

Flere nye ansikt i styret

Solveig Johansen Nygaard og May Brit Harestad Osaland ble valgt inn som styremedlemmer. Det ble også fremmet benkeforslag til posisjonen som varamedlem, og da stemmene var talt opp hadde Åse Linda Tynning oppnådd flere stemmer enn Oddny Bismo Eilertsen.

Styret ser dermed slik ut:

President, Torgeir Røinås Pedersen, Nedre Glomma Turnforening
Visepresident, Birgit Iversen, Finnsnes IL
Medlem, May Brit Harestad Osaland, Tasta Turn
Medlem, Finn Gjertsen, Tønsbergs Turnforening
Medlem, Kjetil Folkvord, Oslo Turnforening
Medlem, Henriette Haavind Apalnes, Trondhjems Turnforening (ungdomsrepresentant)
Medlem, Solveig Johansen Nygaard, Oslo Turnforening
Varamedlem, Åse Linda Tynning, Asker Turn

I følge NGTFs lover skal det også velges en representant blant de ansatte. Dette valget gjennomføres i etterkant av tinget.

3. juli – merk deg datoen!

Fra da blir det nemlig forbud mot bruk av engangsartikler i plast.

Dette gjelder disse artiklene:

  • Bestikk
  • Tallerkener
  • Sugerør
  • Rørepinner
  • Ballongpinner
  • Bomullspinner
  • Take-away matbeholder i isopor
  • Drikkebeger i isopor

Mange idrettslag bruker denne type engangsprodukter ved idrettsarrangement og konkurranser, derfor er det viktig at alle klubber er bevisst dette og bestiller bærekraftige produkter til høstens arrangement og konkurranser.

Har din klubb derimot plastartikler på lager er det lov å bruke dette opp.

Under kan dere lese mer om hva dere kan gjøre:

Over ett år har gått siden Norge ble snudd opp ned. Med stengte haller og avlyste aktiviteter måtte vi tilpasse oss en ny hverdagen akkurat som dere.

Vi har særskilt vært opptatt av å hjelpe dere så godt som mulig med å tilpasse vårt tjenestetilbud deretter. Vi har arrangert digitale oppvisninger, kurs og webinarer, som ble tatt veldig godt i mot. Det skal vi absolutt fortsette med!

Nå går vi mot lysere tider!

Høstkalenderen er allerede full og vi kan glede oss til mye aktivitet som er planlagt i 2021/2022: Unisport Gym for Life Challenge Norge, Trenerkurs i Parkour, Turn for voksne og Paraidrett. Nasjonal konkurranse i paraturn, Eurogym, Golden Age, EGFLC, Landsturnstevnet og mye mye mer.

Vi gleder oss til å treffe dere igjen!

En varm sommerhilsen fra Heidi Marie, Inger Lise, Tora, Wenche Havnås, Jorun Marie Dahle Hals i breddekomité og Irina, Minna og Gema i breddeavdelingen ☀️

Lurer du på hvordan beslutninger tas, og hvordan disse påvirker idretten vår? Som utøver er dette kanskje ikke noe man tenker mye på, men i Norge har vi flere som gjør sitt for å passe på at gym og turn utvikles i en god retning, både nasjonalt og internasjonalt.

NGTF har nå fremmet to kandidater til det internasjonale gymnastikk- og turnforbundet (FIG) sitt valg høsten 2021.

Lise Mandal har allerede vært member of FIG Council i to perioder, og går nå for tredje og siste periode.

Marie Moltubakk stiller til valg i FIG Rhythmic Gymnastics Technical Committee.

Hvorfor er dette viktig for deg?

Det som skjer både nasjonalt og internasjonalt er med på å forme idretten vår, og det er viktig at vi bryr oss om utviklingen av gymnastikk og turn. Ved å ha representanter i internasjonale verv vil Norge ha en innflytelse på fremtiden til idretten vår.

Lise Mandal har allerede vært med på å påvirke internasjonalt. Hun har tatt til orde for vanskelige politiske problemstillinger, og har i så måte allerede hatt innflytelse på endel prosesser.

Et godt eksempel på dette er budrunder for store arrangement, som VM og Gymnaestrada. Når arrangørland har sendt inn søknaden sin, kan de ikke lenger gå inn og endre på denne underveis med nye ekstravagante tilbud. Det de sender, er det som gjelder.

Dette høres kanskje ikke ut som en stor deal, men på den internasjonale arenaen er det viktig å få inn slike regler. Det gjør veien til å få arrangere store eventer mer fair for alle som ønsker å vise frem gym og turn i storskala.

Politiske og tekniske verv

Så er det noen forskjeller på de forskjellige vervene internasjonalt. Lise er, som nevnt, allerede medlem av FIG Council, mens Tom Thingvold, Heidi Marie Taksdal og Maria Sollohub også sitter sentralt i ulike verv.

Noen av disse vervene er mest politiske, mens andre går mer direkte på den tekniske utviklingen av aktivitetene.

Selv om vervene er forskjellige, snakker de også sammen. Alle våre fem representanter jobber for å fremme NGTFs verdier og arbeid, og Marie og Lise vil derfor, om de blir valgt, kunne bringe frem dette budskapet sammen og hver for seg.

Å ha representanter i internasjonale verv er også viktig for å skape muligheter for internasjonalt samarbeid.

Ønsker dere som oppvisningsgruppe å trene sammen med noen internasjonalt? Eller ønsker dere en inspirerende trener inn for konkurransegruppen?

NGTFs og NIFs internasjonale strategier

Med gode relasjoner internasjonalt vil veien til samarbeid, hjelp og inspirasjon være kort. I så måte kan man også si at dette kan være med å utvikle norsk gymnastikk og turn videre.

Derfor er det veldig viktig for både NGTF og Norges Idrettsforbund (NIF) å ha representanter i internasjonale verv. Norge og norsk idrett står for eksempel for en del verdier som andre land kanskje ikke har like høyt oppe på prioriteringslisten.

NIF sier for eksempel «for å sikre norsk idrett større internasjonal gjennomslagskraft, trenger vi flere representanter fra norsk idrett i internasjonale idrettsorganisasjoner».

Fra NGTFs side har forbundsstyret vedtatt å støtte opp om kandidaturene. Blant annet står det i NGTFs strategiske plan at «NGTF skal ha internasjonale representanter i styrende organer eller komiteer i FIG og EG.

Et av målene med dette er å øke Norges anerkjennelse i internasjonal gymnastikk og turn, som en seriøs nasjon innen både toppidrett og breddeaktivitet.

Både Marie og Lise legger vekt på at de ønsker å være med å påvirke idretten i en etisk forsvarlig retning.

Begge to er klare på at støtten fra NGTF og NIF er viktig når de nå står på valg. Ønsket er også å styrke samarbeidet mellom de norske særforbundene via NIF slik at Norge kan stå ennå sterkere sammen mot de internasjonale forbundene, og ikke minst fremme saker internasjonalt som er viktig for Norge. På denne måten håper de å få utrettet mye mer.

Møt våre kandidater og representanter!

For Marie Moltubakks del er det snakk om den internasjonale rytmisk gymnastikkomitéen. Her har man blant annet ansvar for å utvikle og ivareta selve grenen, gjennomføring av de største internasjonale konkurransene og for bedømmingsreglementet.

FIG Council, hvor Lise Mandal søker fornyet tillit, er den nest høyeste autoritet, og den lovgivende forsamlingen til FIG med 45 delegater fra alle verdens kontinenter. FIG Council har flere oppgaver som omfatter hele gym- og turnmiljøet, inkludert revidering av FIGs overordnede regelverk og implementering av kongressen sine avgjørelser.

Trenger du inspirasjon til trening i turnhallen eller hjemme? Lurer du på hvordan du kan lære småbarna baklengs rulle? Trenger du eller dine utøvere trygg mobilitetstrening for ryggen? Dette og mye mer finner du nå i NGTF videobank! 

Nå lanserer vi videobanken for alle som er interessert i gymnastikk og turn!  

For deltakere på våre trener- og dommerkurs er den allerede kjent, og nå er det på tide at alle får ta i bruk kompetansefilm tilknyttet NGTFs grener, aktiviteter og mer. 

Hvordan finner du NGTF videobank?

Alt du trenger å gjøre er å åpne menyen på våre nettsider og velge «Ressurser og verktøy» – eller klikke her.  

Fra videobankens startside kan gå du inn på den grenen eller aktiviteten du er interessert i, eller du kan søke etter f.eks. «salto» i feltet øverst til høyre.

Innlogging til kursmateriell

Vi benytter videobanken aktivt under mange av vår trenerkurs. Alle påmeldte får tilsendt brukerkonto, og får da tilgang til et utvidet materiell der man eksempelvis kan lære mer om biomekanikk eller anatomi. 

Her er det store muligheter for å suge til seg masse kunnskap, og du kan få tilgang til alt dette ved å delta på kursene våre! 

Har du ikke brukerkonto i dag? Fortvil ikke! Du kan fortsatt kose deg med et bredt utvalg av videomateriale uten å være innlogget.

Hva ønsker DU deg? 

Utover våren og høsten har vi ambisjoner om å fylle på flere typer materiell i den åpne delen av videobanken. Har du innspill til hvilke filmer vi bør produsere? Kom med innspill ved å fylle ut skjema.

Eksempler på videomateriell 

Her kommer noen eksempler på filmer du kan finne i NGTF videobank. Gå til videobanken for å finne mer! 

Hjemmetrening troppsgymnastikk: 

Par-akrobatikk: 

Introduksjon til parkour: 

Mange har fått med seg «Norge bak fasaden» og episoden «Når idretten svikter», og som mange andre sitter også vi igjen med vondt i hjertet og en dårlig magefølelse.

Vi tenker på alle dem vi ikke klarer å fange opp, som ikke har det bra på trening. Vi tenker på dem som bare har funnet seg i en ubehagelig treningshverdag. Vi tenker også på alle dem som har prøvd å gi beskjed uten å bli lytta til.

Vi beklager til alle og enhver.

Det er vanskelig å vite når man skal varsle, eller bare snakke om situasjoner som er vanskelige. Vi har snakket om det, men ikke nok.

Hva gjør NGTF, og hvordan skal vi sikre idrettsglede for alle?

Allerede i april 2020 fikk NGTF på plass en stilling, rådgiver verdiarbeid, som skal jobbe spesifikt med dette.

Maria Karin Dalsbø har fått denne stillingen, og er godt i gang med arbeidet. Hennes største budskap til alle klubber og gymnaster er at alle uønska hendelser skal bli rapportert, håndtert og reagert på.

Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver i Norges Idrettsforbund (NIF), påpeker i programmet at utfordringen ikke er å følge opp sakene som kommer inn, det er at det ikke varsles.

Det skal ikke være farlig å gi beskjed, og ingen skal være redde for å si ifra!

I NGTF blir alle varsler tatt på alvor, og den som varsler forblir anonym og samtalen forblir konfidensiell, altså mellom varsler og den det varsles til. Og det skal følges opp uten at det får konsekvenser for den som varsler.

Denne samtalen må vi tørre å ha, både fra forbundets side og ikke minst i klubbene.

For at klubbene skal være bedre skikket til å håndtere slike situasjoner selv, er vi i gang med et samarbeid med Redd Barna for å utvikle et kurs der vi setter fokus på det å være trygg på trening.

Her ønsker vi at klubbene skal bli et trygt sted for barn, og gi trenere kompetanse om hva trakassering og overgrep er, og hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn. Man lærer også hva man kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser i egen klubb.

Også gjennom vårt kompetansearbeid tar vi dette på alvor. Vi jobber aktivt med å implementere verdiarbeid i våre kurs på alle nivåer i Trenerløypa. Alle hovedtrenere i NGTF må ha Trener 1 kompetanse.

Det skal ikke være mulig å få trenerkompetanse i NGTF uten å ha fått inngående informasjon om, reflektert rundt eller deltatt i diskusjoner om verdispørsmål og trenerrollen

Det som kommer frem i «Norge bak fasaden» er vondt å se, og handler mye om barn som er redde for å gi beskjed om uønskede hendelser, og om en treningshverdag som ikke er grei. Det nevnes fokus på vekt, psykisk press, trakassering og frykt.

Dette er selvfølgelig ikke noe vi ønsker skal skje. Derfor rådfører vi oss, og samarbeider med andre som har kompetanse på flere områder, og som kan bistå i arbeidet.

Vi har allerede nevnt Redd Barna og NIF, men Sunn Idrett er også en viktig samarbeidspartner, samt Olympiatoppen, Antidoping Norge og MOT.

Hvordan skal det varsles, da?

De aller fleste tar kontakt direkte med Maria Karin Dalsbø.

Maria Karin Dalsbø

Noen få finner også frem til varslingsmailen vår, som også kan brukes.

Vi har også informasjon på hjemmesiden vår om verdiarbeidet til NGTF, og vi anbefaler å gjøre seg godt kjent med denne.

Vi håper også at klubber kan bruke dette som veiledning og hjelp.

Har dere tapte inntekter fra avlyste arrangement? Eller fra kiosksalget som ikke ble noe av og billettene som måtte refunderes? Eller hadde dere utgifter i forbindelse med leie og alt?

Da er det på tide å søke om kompensasjon, for fristen er 15. september!

Norges Idrettsforbund presiserer at tapte billettinntekter som følge av lokale pålegg også omfattes av ordningen. De lokale påleggene må selvsagt være en direkte følge av statlige pålegg og råd i forbindelse med smitteverntiltak.

Det er også viktig å huske på at dette gjelder idrettslag som har tapt mer enn 25 000 kroner som følge av koronakrisen.