Skip to content
NGTF

For barn og ungdom

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet gymlek kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.

Heftet Gymlek inneholder også forslag til småleker som er fine å starte timene med, sangleker som man husker fra sin egen barndom og uttøying på barnas premisser. Heftet kan kjøpes i Idrettsbutikken.

Gymlek

Gymlek tar for seg hvordan du kan organisere trening i apparater, med nye og gamle måter å sette dem opp. Gymlek viser også hvordan dette kan stimulere barnas motoriske utvikling gjennom fri lek, tematimer, stasjonsarbeid og hinderløyper. Du får tips til hva du kan gjøre med benker, kasser, ringer, tau, matter, trampett og skranke, samt mer ukjente småapparater som kan skape morsom aktivitet, f.eks. ball, rockering, ballong og teppefliser.

Gymlek med foreldre

Som et supplement til Gymlek har vi en serie dokumenter som heter «Gymlek med foreldre og barn». Disse ligger i aktivitetsbanken og må leses i sammenheng med selve boka.

En del av aktivitetene i boka er med fokus på at foreldre eller foresatte trekkes inn som en naturlig ressurs og har en aktiv rolle. «Gymlek med foreldre og barn» har fokus på aldersgruppen 1-3 år, og foreldre eller foresatte er da med som en trygghet for barna i aktivitetene.

Gymlek for barn med funksjonsnedsettelse

Aktivitetene i Gymlek passer for alle barn, uavhengig av funksjonsnivå.

Ulike sykdommer/funksjonshemninger skal ikke være en begrensning for at barn kan delta i gymnastikk- og turnaktiviteter, men visse tilpasninger kan være nødvendig. Det kan blant annet være nødvendig med ekstra assistanse.

Alle aktiviteter som er med i Gymlek-boken kan tilpasses barn med funksjonshemninger, men det bør ikke være noe mål at alle skal lære alt. Det viktigste er at:
– aktivitet skal være gøy
– gleden ved å være i fysisk aktiv skal fremmes uavhengig av funksjonsnivå

Kom igang!

Ønsker du at barnet ditt skal starte med et gymlek tilbud?

Ønsker klubben eller du som trener å starte opp med gymlek?

Bredde

markunread_mailboxNGTF v/bredde, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo

Irina Solem

Finn instruktørkurs i gymlek