Skip to content
Aktivitet

Gymnastikkhjul

Dommered

Jeg erklærer på ære og samvittighet at jeg i mitt verv som dommer vil la meg lede av sportens ånd og lojalitet, og jeg sverger å dømme rettferdig etter beste evne og uten at gymnastenes navn, klubb eller nasjonalitet påvirker dømmingen.

Nyttige dokumenter

Reiseregning og honorarskjema skal leveres til arrangør rett i etterkant av konkurransen. Arrangør leverer ut skjema under konkurransen. Eventuelt kan honorarskjema lastes ned. Dommere med eget foretak kan sende faktura.