Skip to content

Da er Forbundstinget over for denne gang, to dager der fokuset har vært veien videre for vår idrett.

Etter gårsdagens tingforhandlinger var det tid for hygge og samvær. Nordland Gymnastikk – og Turnkrets, med Hanne Jørgensen og Maria Støver Knutsen i spissen, hadde sørget for en minnerik kveld i Bodø.

Norgesmester i Pole Sport, Elise Dahl-Hansen.

Underholdningen bestod av flott musikalsk opplevelse fra det lokale koret Det Vilde Kor og oppvisning ved Norgesmester i Pole Sport, Elise Dahl-Hansen. Under middagen ble det delt ut NGTFs fortjenstmedalje til fire personer som har utpekt seg som gode representanter for idretten vår:

Kristin Gilbert – gull

Ole Ivar Folstad – gull

Veronika Reinhaug – sølv

Lars Hugo Berg – sølv

Disse mottok
NGTFs fortjenstmedalje: f.v: Veronika Reinhaug -sølv, Lars Hugo Berg – sølv, Kristin Gilbert – gull og Ole Ivar Folstad – gull

Nytt styre

Siste sak var valg av nytt styre. Valgkomiteen hadde lagt vekt på at både bredde- og konkurransegrener skulle være representert, og enstemmig sal støttet Valgkomiteens forslag:

President – Torgeir Røinås Pedersen

Visepresident –  Atle Nilsen

Styremedlem – Nina Fjellet

Styremedlem – Siv Langerød-Erichsen

Styremedlem May Brit H. Osaland

Styremedlem – Stian Syvertsen

Styremedlem – Terje Selnes

Varamedlem – Rikke Bjerke

Strategiskplan ble godkjent, og nå fortsetter arbeidet!

-Det har vært et godt Forbundsting, med mange gode og saklige diskusjoner, sier generalsekretær Øistein Leren.

Første dag av Forbundstinget har bydd på stort engasjement fra salen. 236 representanter fra 82 lag har satt av helgen for å drøfte veien videre for vår idrett.

-Stort engasjement, gode diskusjoner og et aktivt Forbundsting, slik oppsummerer generalsekretæren, Øistein Leren, første dag. Hvilke saker som ble gjennomgått kan du lese her. Men før det hele startet var det hilsen fra både fra Norges Idrettsforbund (NIF) og Bodø kommune.

-Det er gjennom bredden vi rekrutterer til topp, og det er fra topp vi rekrutterer til bredden, sa Anne Berit Figenschau, styremedlem NIF, i sin hilsen fra Norges Idrettsstyre.  Også ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød, var tilstede og ønsket turn-Norge velkommen til Bodø.

President Kristin Gilbert.

-En spennende periode

NGTFs president Kristin Gilbert ønsket velkommen til Forbundstinget i 2018, og rettet en stor til takk til alle som bidrar til aktiviteten i gym og turn. Styret kan se tilbake på en periode med mye aktivitet – både på breddesiden og i toppidretten.

-Det er stor aktivitet innenfor alle konkurransegrenene i NGTF, og det er i tingperioden oppnådd mange gode sportslige resultater. Vi har igangsatt toppidrettssatsing i turn kvinner, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk. Dette i tillegg til den nå etablerte satsingen på turn menn, sa Kristin.

Den største delen av medlemsmassen driver med breddeaktivitet, også her har Norge vært godt representert i internasjonale stevner: Eurogym – i 2016 i Tsjekkia, deltok 323 ungdommer, fordelt på 13 tropper. Golden Age, gymnastikkfestival for de på 50, i 2016 deltok 416 gymnaster.

Et annet breddearrangement som ble nevnt var World Gym for Life Challenge. I 2017 var det Norge og NGTF som sto som arrangør.

-Som et av tre særforbund, var vi tildelt æren å gi Kong Harald en gave i form av invitasjon til et idrettsarrangement i forbindelse med Kongens 80 års dag. Vi inviterte til World Gym for Life, og fikk også tillatelse til å kalle det ”King Harald’s World Gym for Life Challenge 2017”. Arrangementet ble en suksess, og fra FIG, (det internasjonale turnforbundet), fikk arrangementet toppkarakter! Takket være alle som bidro av frivillige og ansatte, ble World Gym for Life 2017 så vellykket som vi bare kunne drømme om, fortalte presidenten fra talerstolen.

I tillegg til de sportslige prestasjonene har Norge fått representanter i ulike komiteer internasjonalt.

 • Lise Mandal, Council FIG
 • Tom Thingvoll – president teknisk komite menn, UEG
 • Heidi Marie Taksdal – visepresident breddekomiteen (Gymnastics for all), UEG
 •  Maria Sollohub – visepresident IRV (Gymhjul)

Noe på overtid ble dagen avsluttet med Sak 6 B-3 Grimstad Turn og Idrettsforening: «Opphevelse av vedtak om bruk av Mysoft». Det hele ble avgjort med en ekstremt jevn avstemning: 64-67 – Forbundets forlag ble vedtatt: «Tidligere vedtak om at alle lag i NGTF skal bruke Mysoft som sitt medlemssystem opprettholdes».

Nå gjenstår en hyggelig middag her i Bodø.

Dette var tema under ”Åpent forum” da Forbundstinget startet i dag i Bodø.

Møtet ble ledet av Morten Karolius, som utfordret de fremmøtte til å diskutere og drøfte spørsmålet i grupper, før meningene ble delt i plenum. Gruppene fikk i oppgave å finne frem til de verdier de mente var viktigst, før de måtte reflektere over:

 • hva skal til for å lykkes med (verdien)?
 • hva er hovedutfordringene for å lykkes?
 • hva slags refleksjoner skal man gjøre i forhold til bredde kontra topp? 
 • hva konkret kommer du til å gjør du når du kommer hjem?
Morten Karolius

Klubber delte erfaringer og utfordringer mange opplever med trenerrollen, og i møte med barn og unge gymnaster. Her er noen av meningene og erfaringene som ble delt:

-Glede, trygghet, engasjement,  respekt, tilstedeværelse er viktige verdier

– Vi har ansvar for å sette sammen gode treningsgrupper og organiseringen må fungere. Trenerteamet må være bra.

-Respekt, har man respekt for hverandre så kommer alt det andre automatisk

-Vi har mange unge trenere, de er utrygge, og de flytter på seg pga utdanning så det gjør det vanskelig

– Viktig å få inn en ung trener inn i styret for å opprettholde rekrutteringer og det vil skape engasjement blant trenerne

-Det er viktig at de unge trenerne har en voksen trener de kan støtte seg på

Hva konkret kommer du til å gjør du når du kommer hjem? Spurte Morten Karolius. Dette var det gruppene svarte.

Målet med diskusjonen var å få i gang en prosess der vi sammen skulle finne frem til konkrete tiltak å ta med tilbake til egen klubb.

Seks år i presidentstolen – en tid med opplevelser, oppturer og utfordringer!

-Jeg har vært med på en spennende reise som har gitt meg energi, og som til tider har tappet meg for energi. Men når jeg ser tilbake på mine åtte år i styret, hvorav seks år som president, kan jeg si med hånden på hjertet at jeg ikke ville vært denne perioden foruten.

Høydepunktene startet umiddelbart etter valget i 2012, da en liten delegasjon reiste til St. Petersburg for å fremme Norges søknad til World Gym for Life 2017. I fjor sommeren så vi resultatet av fem års arbeid mot Kong Haralds World Gym for Life! Dette er kanskje det største høydepunktet i løpet av de seks årene! Arrangementet sto til toppkarakter, uttrykt fra deltagere, internasjonal komité og publikum. Imponerende jobb av alle de frivillige og ansatte som sto på dag og natt for at alt skulle gjennomføres til punkt og prikke. Jeg er takknemlig som fikk være en del av dette høydepunktet.

Lise Mandal, Stig Nilssen, Bruno Grandi og Kristin Gilbert i St Petersbrug – FIG Council 2012.

Det er vanskelig å skulle trekke frem enkelthendelser – det er mange av dem, både små og store. Konkurranser og arrangementer i regi av norske klubber, er alltid flott å være til stede på. Det er et stort engasjement over hele landet på lokalt plan, det er flott å oppleve.

Som president har jeg fått være til stede på kongresser i FIG og UEG, og det har vært fantastiske reiser til Cancun i Mexico, Tasjkent  i Uzbekistan, Tokyo i Japan, blant annet! Det å være til stede på den internasjonale arena er spennende! På min første kongress i Mexico i 2012, var Lise Mandal kandidat som medlem til Council, FIG. Hun ble valgt inn som én av åtte kandidater fra Europa. Det var flott å være med på, samtidig som jeg fikk erfare all taktikken og spillet i  kulissene før det endelig resultatet foreligger.

På UEG kongress i Split, Kroatia, 2017, ble endelig Tom Thingvoll valgt som president i teknisk komité menn – en fortjent posisjon til en dyktig person.

Kristin Gilbert og Stian Skjerahaug i Rio under OL.

Et annet stort øyeblikk i min periode, var da Norge og Stian Skjerahaug kvalifiserte seg til OL i Rio 2016! Som president ble jeg invitert av NIF til å være tilstede de første dagene under OL hvor jeg fikk se Stian i aksjon. Da var jeg stolt! Stian gjennomførte sin beste internasjonale konkurranse noensinne, og var kun tiendeler fra å komme til mangekampfinalen.

Andre høydepunkter i løpet av mine seks år som president, er igangsettingen av toppidrettssatsing i fire grener, det er medlemsvekst i NGTF, det å bli kjent med arbeidet i norsk idrett, og mye mer.

NGTF er det eldste særforbundet i norsk idrett – og vårt 125 års jubileum i 2015 ble feiret med en flott forestilling i Oslo Konserthus. Med deltagere og gjester fra inn- og utland, ble dette en uforglemmelig opplevelse.

Kristin Gilbert sammen med konferansier under NGTF 125års jubileumsshow, Christian Thomassen

Det er naturlig at endringer skjer i løpet av seks år. Verden går fremover, og i NGTF har vi i løpet av min presidentperiode fått en betydelig satsing på toppidrett. Dette gjør budsjettarbeid og prioritering av økonomiske midler og menneskelige ressurser krevende. Vi skal ivareta hele organisasjonen, og balansegangen mellom breddeaktivitetene og konkurranseaktivitetene  kan av og til være vanskelig å få til. Dette er utfordringer som har fått mer fokus enn tidligere. Vi har fått mer oppmerksomhet i media, positivt i forhold til deltagelse i OL og direktesendinger på TV ved flere anledninger. I tillegg til god dekning under OL, er troppsgymnastikk og Nord-Europeisk mesterskap i turn, vist i riksdekkende kanaler.

Mine planer fremover vil naturlig nok ha et annet innhold i hverdagen enn i min tid som president i NGTF.  Jeg vil likevel være nysgjerrig og engasjert i alt som skjer i gym og turn – det har vært en del av hele mitt liv. Jeg har fem barnebarn mellom seks og null år, og nå blir det mer tid til dem. Hytta på Sjusjøen blir også mer besøkt i tiden som kommer, og alle bøkene jeg skal lese istedenfor sakspapirer og e-poster, det ser jeg frem til!

Jeg håper NGTF fortsatt vil jobbe for en god balanse mellom bredde- og toppidrett – at hele organisasjonen har respekt for de avgjørelser og vedtak som fattes. NGTF skal være en samlende og moderne organisasjon, åpen og inkluderende. Sats på ungdommen, vi trenger unge ledere i posisjon, som skal føre NGTF videre.

Jeg kommer til å savne den nære kontakten med alle deler av NGTF, tillitsvalgte og ansatte, og alle de flotte menneskene som holder aktiviteten i gang ute i klubbene. Jeg ønsker fremtidige forbundsstyrer lykke til i deres arbeid og ivaretakelse av hele NGTF.

I både senior og junior RG-klasser har vi fått nye Norgesmestere i 2018. Det er imidlertid én klubb som har tatt hjem Norgesmestertittelen i klassen junior tropp for 15. året på rad!

Asker TF sin juniortropp ble Norgesmester i Stavanger i mars, der Straen GTF var arrangør. Dette var altså den 15. norgesmestertittelen på rad i klassen junior tropp som gikk til klubben på Østlandet.  Asker TF gikk også seirende ut i lagkonkurransen med laget Asker 1.

Stavanger-jenta Kamilla Dreiem Kvamme ble NM vinner i junior internasjonal klasse nivå 6, mens første års yngre junior Thea Bisgaard Herløe tok seieren hjem til Haugesund i Yngre junior Nivå 4. Njårds duo med Kristensen/Kulakova vant duo/trio klassen.

NM 2018 junior tropp pall

Her er oversikt over vinnere i finalene:

 • Junior ind. finale Ring: Ingrid Bratsberg
 • Junior ind. finale Ball: Kamilla Dreiem Kvamme
 • Junior ind. finale Køller: Ingrid Bratsberg
 • Junior ind. finale Vimpel: Lotte Nordstad Juul Møller

NM for senior ble arrangert i Rakkestadhallen, med Skjeberg TF som arrangør. Emilie Holte var lenge regjerende Norgesmester i klassen senior nivå 8, faktisk helt fra 2012 til 2017 da hun ga seg som individuell gymnast.
NM gullet gikk også i år til Asker TF, denne gangen til klubbvenninnen Emilie Hvidsten Swensen.

Skjeberg TF fikk den gjeve tittelen i klassen senior tropp, samt i klassen senior duo/trio med trioen Pedersen/Pedersen/Østby. I lagkonkurransen var det Asker TF som trakk det lengte strået.

NM 2018 senior nivå 8 pall

Her er oversikt over vinnere i finalene:

 • Senior ind. finale Ring: Emilie Hvidsten Swensen
 • Senior ind. finale Ball: Emilie Hvidsten Swensen
 • Senior ind. finale Køller: Margit Øverås
 • Senior ind. finale Vimpel: Emilie Hvidsten Swensen
 • Senior tropp finale Ring: Asker
 • Senior tropp finale Ball/Tau: Skjeberg

 

Resultatlister fra junior og senior NM er tilgjengelig på nettsiden her

 

 

OpplandsPokalen 2018 ble arrangert på Lillehammer i helgen med nesten 800 deltakere. Konkurransen er en nasjonal konkurranse i Gymnastikkhjul samt konkurranse i nasjonale klasser Troppsgymnastikk. Oppland Gymnastikk- og Turnkrets gratulerer alle med flott innsats under arrangementet. Det ble til sammen delt ut 136 pokaler. En av disse var selve OpplandsPokalen. I Gymnastikkhjul gikk Opplandspokalen i år til Dina Harridsleff fra Rygge IL Turn for beste poengsum uansett klasse. I troppsgymnastikk deles denne pokalen ut til den troppen som har hatt den mest stilrene gjennomføringen. Dette beregnes ut i fra den som har oppnådd den høyeste E- karakteren. I år gikk pokalen til Beitstad IL Turn, senior menn i Tumbling. Vi gratulerer.

Vinner av OpplandsPokalen i Troppsgymnastikk Beitstad senior menn i Tumbling.

 

Alle resultater fra konkurransen finner dere her:

Troppsgymnastikk: https://tropp.no/
Gymnastikkhjul: http://gymnastikkhjul.no/

Takk til alle som var med på å gjøre dette til en minnerik helg. Vi ses på Lillehammer i 2019. Dato for arrangementet vil bli lagt ut på terminlisten så snart det er bestemt.

 

Årets første Norges Cup for turn menn ble arrangert i Bergen i helgen. Resultater finner dere her.

 

Lørdag 21.april deltar Norge med 4 senior jenter i denne lag konkurransen, samt at Oslo tf deltar med et junior lag.

På laget fra Norge er; Sofie Bråten, Thea Mille Nygaard, Sara Davidsen og Juliane Tøssebro

Trenere: Landslagssjef Laurens van der Hout og klubb trener Cosmina Zimcencu.

For mer info sjekk arrangørens hjemmeside

 

Helgen 14.-15.april deltok Malvik Turn og RG med to tropper i Nordisk mesterskap i Team Gym junior i Finland.

Nivået i Norden er høyt,men troppene fra Malvik turnet bra. Mixlaget endte på en fin 6.plass og Jentelaget endte på en fin 10. plass.

Lyst til å lese litt mer om turen?  Se Malvik sin Hjemmeside

Ser ut til at de har hatt en lang og lærerik tur. Gode representanter for Norge har de i iallefall vært.

 Vi gratulerer med flott innsats!

Øvrige resultater fra mesterskapet finner dere her: https://gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/resultater/#1454346115752-e9117b0f-2b7f

Forbundskontoret ønsker å kartlegge status for aktiviteter for voksne i alle NGTFs klubber gjennom en kort undersøkelse. Det tar kun ca 2/3 minutter å svare! Svarene skal vi bruke til å planlegge relevante tiltak for å bidra til aktivitetsutvikling og øke voksne medlemstall i vår idrett.

Under NIFs utviklingsplan for norsk idrett står konkrete mål for voksne. For tingperioden 2015-2019 har norsk idrett mål om å bli det mest attraktive treningsfellesskapet for voksne. Som resultatmål skal 15 % av unge voksne i befolkningen ha medlemskap i organisasjonen og 20 % av voksne.

Vi ønsker at alle klubber svarer og deltar selv om de ikke har treningstilbud for voksne. Undersøkelsen er anonym, men vi vil gjerne vite hvilken klubben dere representerer. Det er mulig (og ønskelig) at flere fra en klubb svarer.

 

På forhånd takk for hjelpen!

 

Klikk her for å starte  undersøkelsen.