Skip to content

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse». Seksjonen har fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. I Norges Gymnastikk- og Turnforbund bruker vi betegnelsen paraturn.

NGTF jobber for at alle skal ha et tilbud i våre grener, og flere klubber har gode tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Nyhetsbrev

Infoskrivene og nyhetsbrevene våre sendes på mail til alle som har meldt seg på mailinglisten for paraturn. Ønsker du å få disse tilsendt direkte til deg – registrer deg nederst på siden.

Beklager, det er ingen nyhetsbrev å vise.
Apparater/redskaper

I paraturn benyttes de samme redskap og apparater som er beskrevet under grenene:

Konkurranseform

Enkelte utøvere er med i lokale konkurranser enten i egne klasser eller integrert i vanlige klasser. Dette kommer an på hvilket nivå utøveren er på og hva som vil fungere best.

Det finnes flere tilbud innen konkurranser og oppvisning som er tilpasset for unge med spesielle behov, hvor alle kan delta og utfordre sine ferdigheter på det nivået de selv er på.

Det finnes internasjonale konkurranser i turn og rytmisk gymnastikk både for de med fysiske funksjonshemninger og psykiske funksjonshemninger. I Norge arrangeres det en årlig nasjonal lavterskelkonkurranse hvor alle kan delta. 

Bedømming

Informasjon kommer

Utviklingshemmede

Mennesker som er definert som utviklingshemmede av offentlige myndigheter, deles inn i divisjoner. Dette gjøres for at alle utøvere skal ha mulighet til å konkurrere med andre på tilnærmet likt ferdighetsnivå. Grunnprinsippene for inndeling er kjønn, alder og ferdighetsnivå, som igjen er basert på tidligere oppnådde resultat, enten via påmelding eller kvalifisering.

Det skal være minimum tre og maks åtte utøvere i gruppen (divisjon).

Det skal ikke være større differanse enn 15 % mellom svakeste og beste resultat innenfor gruppen (divisjon). Du kan lese mer om divisjonsinndelingen her.

I turn og RG er det i tillegg ulik vanskelighetsgrad på øvelsene.

Teknisk komité bredde

Heidi Marie Taksdal

Inger Lise Olsen

workMedlem breddekomitéen

Jorun Marie Dahle Hals

workMedlem breddekomitéen

Margrete Morken Bøye

workMedlem breddekomitéen

Solveig Johansen Nygaard

workMedlem breddekomitéen

Wenche Havnås

workMedlem breddekomitéen

Vil du begynne med paraturn?
For treneren og klubben

Gymnastene trener i egne grupper eller er integrert på partier med funksjonsfriske, alt etter hva som passer den enkelte gymnast og deres klubb best.

Ferdighetsnivået er for mange høyt og deltagelse i konkurranser er for noen et mål. Da er det fullt mulig å integreres i de vanlige klasser, eller det opprettes egne klasser der det er behov for det.

Greie reglement å starte med er er turnstigen for turn og det nasjonale reglementet for rytmisk gymnastikk.

Søk NGTF om oppstartsmidler til inkludering

Har du lyst til å starte en gruppe for barn og unge med spesielle behov? Trenger du hjelp til å komme i gang? NGTF gir støtte til oppstart av et inkluderende aktivitetstilbud. I tillegg tilbyr vi klubbesøk av en av våre kompetente trenere.

Hva kan det søkes om?
 1. Kompetansehevende tiltak for trener(e) som er ansvarlig for aktivitetstilbudet.
 2. Småapparater til treningstilbudet
 3. Klubbesøk av en av våre trenere som skal bidra med faglig kompetanse, både teoretisk ogpraktisk, overfor gymnaster og trenere.

Søknaden må inneholde:
 • Klubbnavn
 • Klubbens kontaktperson (e-mail)
 • Klubbens Kontonummer
 • Beskrivelse av aktivitetstilbudet
 • Hva man søker økonomisk støtte til
 • Målgruppen
 • Planlagt oppstart
 • Målsettingen for tilbudet
 • Hvordan skal man gå fram for å få tilbudet i gang
 • Oversikt over forventede kostnader

Ved tildeling krever vi en rapport som beskriver:
 • Status før tildeling av midler
 • Beskrivelse av hvordan aktivitetstilbudet kom i gang
 • Beskrivelse av tilbudet
 • Kort beskrivelse av plan for videre fremdrift
 • Oversikt over hvordan midlene er brukt (midlene utbetales etter mottak av kvitteringer).

Søknadsfristen er fortløpende.

Paraturn i Norge

Bredde har i de fleste år vært NGTFs hovedbekjeftigelse, og integrering er selvsagt en viktig del av dette. Flere av våre konsepter, som gymlek og idrettens grunnstige, egner seg godt til trening for bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. I NGTF har vi god erfaring med å engasjere og aktivisere mennesker med funksjonsnedsettelse.

Det er viktig å legge til rette for at alle skal få turne på sitt nivå, og derfor begynte NGTF å arrangere nasjonal lavterskelkonkurranse hvert år. Samtidig er det også er flere andre konkurranser å være med på for dem som ønsker dette, som for eksempel konkurranser, turnstevner og oppvisning.

Det er mange som synes det er gøy å konkurrere, og flere har vært med i Special Olympics World Games. Kately Garbin viste seg frem så tidlig som i 2007, da hun tok fem gullmedaljer under Special Olympics World Games i Beijing, Kina. Men det er ikke bare Katelyn som har gjort seg bemerket. Norge har flere paraturnere som har hentet hjem medaljer i flere mesterskap. Turnerne våre som har vært med i disse konkurransene har kapret mange hjerter i Norge, og derfor har NRK også fulgt utøverne (i alle idretter) i Special Olympics de siste årene.
I 2015 hadde vi fem utøvere som deltok i Special Olympics World Games i Los Angeles og igjen i 2019 i Abu Dhabi, der gymnastene stod for en vanvittig medaljefangst begge ganger.

Kontakt paraturn

Irina Solem