Skip to content
NGTF

Drive klubb

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring/underslagsforsikring – også kalt kriminalitetsforsikring, som dekker krav som stilles i NIFs lov.

Konkurranseutøvere som innløser konkurranselisens har utvidet forsikring, og registrerte trenere som innløser trenerlisens har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring. For utdypende informasjon se nedtrekksmenyen under.

NGTF har forsikringsavtale med Gjensidige forsikring (fra 01.01.2017).

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

markunread_mailboxPostboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, Oslo
Org. nummer: 970 232 796