Skip to content
NGTF

Verdiarbeid

Verdiarbeid står sentralt i NGTF. Det skal være trygt å drive idrett hos oss og det er viktig at vår idrett gjenspeiler våre verdier – kompetent, ambisiøs og inkluderende. I NGTF skal vi ha en kultur som er preget av åpenhet og tillit, ærlighet og trygghet – en sterk kultur som gjenspeiler hele organisasjonen.

Alle skal oppleve idrettsarenaen som en trygg og positiv arena å være. Derfor skal alle idrettslag ha et bevisst forhold til sine verdier og hvordan klubben ønsker at medlemmene skal oppføre seg overfor hverandre. Vi skal være tydelig på hva vi står for og ha en felles og klart formulert forventning til hva som er ønsket oppførsel og handlinger, NGTF har nulltoleransefor enhver form for diskriminering og trakassering.

Sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og spennende aktiviteter som skaper mestring!

Maria Karin Dalsbø