Skip to content
NGTF

Utstyr og anlegg

Egnede anlegg og egnet utstyr er viktig for gleden ved aktivitet

Vårt langsiktige og overordnede mål er at alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt for de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for.


Fant du det du lette etter?

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Sognsveien 73

Postboks 5000, 0840 Oslo

+47 21 02 90 00

gymogturn@gymogturn.no