Skip to content
Krets

Vestland

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets (VGTK) ble stiftet 20. mars 1919, og fikk sitt nåværende kretsnavn da Hordaland og Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkretser ble slått sammen 1. januar 2020.

Kretsen tilbyr aktiviteter innen turn kvinner og menn, troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk, parkour og paraturn, samt breddegymnastikk for barn, ungdom og voksne.

Kretsen tilbyr også kurs for trenere, konkurranser, stevner og andre aktiviteter.