Skip to content
Krets

Vestland

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets (VGTK) ble stiftet 20. mars 1919, og fikk sitt nåværende kretsnavn da Hordaland og Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkretser ble slått sammen 1. januar 2020.

Kretsen tilbyr aktiviteter innen turn kvinner og menn, troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk, parkour og paraturn, samt breddegymnastikk for barn, ungdom og voksne.

Kretsen tilbyr også kurs for trenere, konkurranser, stevner og andre aktiviteter.

 

Nyhetsbrev

Infoskrivene og nyhetsbrevene våre sendes på mail til alle som har meldt seg på mailinglisten for kretsinformasjon Vestland. Ønsker du å få disse tilsendt direkte til deg – registrer deg nederst på siden.

Kontakt kretsen

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets

markunread_mailboxPostboks 6143, 5892 Bergen
homeKniksensplass 3, 5063 Bergen
Org. nummer: 971 349 522
Vestland kretsstyre

Benedicte Krohn Næss

Kenneth Silde

workNestleder VGTK

Jan Magne Cederstrøm

workStyremedlem VGTK

Kari Løtveit

workStyremedlem VGTK

Kjersti Regine Støfring

Sandra Holgersen

workStyremedlem VGTK

Stillaug Mundal

workStyremedlem VGTK

Stine Espedal-Hope

workStyremedlem VGTK ungdomsrepresentant

Muriel S. Evebø

workVaramedlem VGTK

Roy Cato Evebø

workVaramedlem VGTK

Ingrid E.Risnes

workRevisor VGTK

Janne Gimmestad

workRevisor VGTK

Kretsutvalg i Vestland

Elge Namtvedt

workVGTK utvalg turn kvinner og menn

Elisabeth Kjønsberg

workVGTK leder utvalg turn kvinner og menn

Marthe Thuen

workVGTK utvalg turn kvinner og menn

Line Sjøstrand

workVGTK utvalg rytmisk gymnastikk

Sara Bornati

workVGTK leder utvalg rytmisk gymnastikk

Siri Kornstad

workVGTK utvalg rytmisk gymnastikk

Andreas Nysveen

workVGTK utvalg troppsgymnastikk

Ingrid E.Risnes

workVGTK utvalg troppsgymnastikk

Markus Gilmore

workVGTK leder utvalg troppsgymnastikk

Mats Thomsen

workVGTK utvalg troppsgymnastikk

Sofie Moen

workVGTK utvalg troppsgymnastikk

Stefan G. Knudsen

workVGTK utvalg troppsgymnastikk

Jimmy Amundsen

workVGTK utvalg bredde ungdom

Kristina Monsen

workVGTK utvalg bredde barn

Lise M. Johannesen

workVGTK utvalg bredde barn

Monica Grindheim

workVGTK leder utvalg bredde

Nina Tandle

workVGTK utvalg bredde barn

Reidun Bakke

workVGTK utvalg bredde voksne

Susanne Wilhelm

workVGTK utvalg bredde barn

Grete Aud Totland

workVGTK utvalg utdanning

Hilde Fauskanger

workVGTK utvalg utdanning

Hilde Kløften Duesund

workVGTK leder utvalg utdanning

Line Hals Kvanli

workVGTK utvalg utdanning

Petter Mosdal

workVGTK utvalg utdanning

Wenche Hestad

workVGTK utvalg ærestegn

Finn aktivitet som tilbys i kretsen

Kretsen har en rekke aktiviteter, og her kan du finne ut mer om våre tilbud:

Oppvisningsgymnastikk i kretsen

Kretsen arrangerer stevner for alle våre gymnaster fra.klasse og oppover.

Aktivitetsdag

Aktivitetsdag er for barn i aldersgruppen 6-10 år. Den arrangeres på 1 dag og har både inne- og uteaktiviteter. Dette skjer i månedsskifte april-mai.

Gymfest i vest – for barn

GIVB er stevnet for aldersgruppen 11-13 år. Stevnet går over 3 dager, fredag, lørdag og søndag med overnatting. Her tilbys «Gym for Life» konkurranse, troppskonkurranser og oppvisninger som lær på stedet trampett og dans. Dette skjer i mai-juni.

Gymfest i vest – for ungdom

GIVU er stevnet for aldersgruppen 13-18 år. Stevnet går over 3 dager, fredag, lørdag og søndag med overnatting. Stevnet går over 3 dager, fredag, lørdag og søndag med overnatting. Her tilbys «Gym for Life» konkurranse, troppskonkurranser og oppvisninger som lær på stedet trampett og dans. Dette skjer i mai-juni.

Barnekretsturnstevnet nord

Stevnet er for aldersgruppen 6-18 år og arrangeres over 2 dager, lørdag og søndag med overnatting. Dette er lagt til slutten av april. Lagene deltar med egne oppvisninger.

Kretsturnstevnet

De voksne har kretsturnstevne på våren/forsommeren. Stevnet går over 2 dager, lørdag-søndag. Her tilbys «Gym for Life», oppvisninger og ulike aktiviteter.

Vestlandsturnstevnet

Vestlandsturnstevnet er for voksne 16 år + og arrangeres hvert 4.år på rullering mellom kretsene på Vestlandet.

Gym for life vestlandet

Oppvisningstropp konkurranse som arrangeres i slutten av november.

Konkurranseaktivitet som tilbys i kretsen
Kretsmesterskap

Kretsen arrangerer kretsmesterskap både i mangekamp og enkeltapparater for turn kvinner, turn menn, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk.

Seriekonkurranser

Hvert år avholdes 3 seriekonkurranser for turn kvinner og turn menn.

Pokalkonkurranser og rekruttmesterskap

Rytmisk gymnastikk har pokalkonkurranser og rekruttmesterskap hvert år.

Kretskonkurranser

Kretsen arrangerer kretskonkurranser både i nasjonale klasser og TeamGym, nord og sør i kretsen.

Følg linkene under for å finne ut mer om de forskjellige aktivitetene som tilbys i kretsen:

Ønsker du/din klubb å starte med andre NGTF-aktiviteter?