Skip to content

Danmark trekker seg som arrangør av EM 2021, European Gymnastics holder fortsatt EM åpent for en mulig ny arrangør. Landslaget forholder seg per dags dato til oppkjøringsplanen som foreligger.

Søknadsfrist: Innen utgangen av søndag 06.desember.
Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Det er med tungt hjertet vi denne uken har måttet se oss nødt til å avlyse NM og Norgesfinalen for både senior og junior i rytmisk gymnastikk.

NM RG senior skulle startet lørdag 7. november, men med smitteøkning i og rundt Oslo den siste tiden, og med nye nasjonale og lokale restriksjoner, så NGTF ingen annen utvei enn å avlyse.

NGTF setter helse og liv i førsterekke, og det har vært en vanskelig avgjørelse å ta. Så lenge det er snakk om både reising, samling av flere personer på samme plass fra ulike deler av landet og med den prognosen som er, som ikke ser positiv ut, ser vi det som nødvendig å avlyse.

NM og NF i Bergen avlyses også

Torsdag 5. november kom det nye veiledere fra regjeringen, og fredag kom lokale regler for både Oslo og Bergen. Selv om enkelte av disse reglene ikke trer i kraft før natt til mandag, føles det likevel riktig å avlyse NM for senior som skulle vært arrangert i Njårdhallen.

I vurdering rundt NM RG junior i Fana 14.-15. november og NF i Bergen for nasjonale klasser 28. november har de nasjonale reglene vært grunnlaget i avgjørelsen. Men det ble fort stadfestet fredag 6. november at det uansett vil være umulig å arrangere NM junior. Det er heller ikke aktuelt å flytte mesterskapet. Avgjørelsen falt på at også NF for nasjonale klasser avlyses.

Alternative konkurranseformer

Vi ønsker å gi vår takk, støtte og hyllest til dere som har planlagt arrangementene, og stått på som dere har. Både jobben som er lagt ned og samarbeidet har vært veldig bra, og nå håper vi på bedre tider i 2021.

I et år der vi har få eller ingen konkurranser, ønsker vi nå å oppfordre klubber og kretser til å se alternative løsninger for deres medlemmer som er innenfor de restriksjoner som har kommet nasjonalt og lokalt.

Vi oppfordrer til samarbeid på tvers, digitale konkurranser, videotrening og lignende. Det viktigste er at vi klarer å ivareta treningsaktiviteten og -gleden.

NGTF ser også på mulige konkurransekonsepter, men her vil vi komme tilbake med mer informasjon etter hvert.

Arbeidsutvalget i gymnastikkhjul har dessverre besluttet å avlyse NM som skulle blitt arrangert 28. november.

Arbeidsutvalget og forbundet tar liv og helse på alvor, og ser derfor det som nødvendig å avlyse.

Situasjonen rundt Covid-19 har utviklet seg i negativ retning, og smittetilfeller har økt betraktelig den siste tiden. Med de nasjonale retningslinjene som ble fremlagt torsdag 5. november, og med lokale regler, føles det ikke riktig å avholde arrangementet.

Det er beklagelig, og kjipt, men vi håper på forståelse.

Selv om NM nå avlyses, vil det ikke få noen betydning for den videre satsingen mot VM for landslaget og VM-utøvere.

Landslaget i troppsgymnastikk skulle gjennomføre uttakssamling i Stavern den 18.-20. september for junior, men på grunn av et mulig COVID-19 smitteutbrudd, ble samlingen gjennomført på en alternativ måte hvor utøvere sendte inn filmer. Resultatet av uttaket publiseres i dag.

Covid-19 fortsetter å prege Norge i stor grad og dermed også all aktivitet i vår idrett.

Vi ønsker og håper at situasjonen bedrer seg innen Dommer- og trenerseminaret skal avvikles i januar 2021, men vi har ingen sikkerhet for at det skjer.

Vi har ikke lyst til å avlyse arrangementet før vi absolutt må da dette er en viktig aktivitet i NGTF, men arrangementet er under vurdering. Avgjørelsen blir tatt innen 20 november.

 I lys av den seneste utviklingen i Norge ser vi oss nødt til å fremskynde påmeldingsfristen for Dommer- og trenerseminaret til 20.11.2020. Dette vil gi deg som deltaker bedre tid og større forutsigbarhet dersom vi blir nødt til å avlyse seminaret, samtidig som vi også kan gi arrangør tid til å håndtere en eventuell avlysning.

Vi beklager på det sterkeste at fristen nå fremskyndes, men vi tror at alle forstår at det er nødvendig.

Hun har drevet med rytmisk gymnastikk på høyt nivå selv, og føler seg heldig som nå kan kombinere lidenskap med jobb. Marte Charlotte Dobbertin Gram tar jobben som fysioterapeut på alvor, og da hun skulle skrive masteroppgaven innen idrettsfysioterapi i 2019 var det ikke unaturlig at hun ønsket å ta utgangspunkt i idretten hun er så glad i.

– RG har alltid hatt rykte på seg for å ha mye korsryggskader, og det er det en del av ennå. Men jeg hadde følelsen av at andre områder er like utsatt for skade, og ønsket oppdatert kunnskap om utviklingen hos RG-gymnaster.

107 gymnaster i RG-miljøet fra Norge deltok, og hun fikk da mulighet til å kartlegge hvilke skader som faktisk forekommer hyppigst samt risikofaktorene som kan knyttes til skadene.

Utøverne meldte inn ukentlig, og etter noen måneder kunne hun slå fast at det fortsatt er mye problemer med korsrygg, men det var et helt annet kroppsområde som toppet listen.

Knær og hofter mest utsatt

Marte som aktiv utøver

– Det viste seg at det er knær som blir hyppigst skadet i RG, så korsrygg like etter og hofte/lyske etter det igjen. Da tenkte jeg med en gang at vi har mye bra kunnskap om skader og forebygging av skader i korsrygg og fot/ankel, men kne og hofte har vi kanskje ikke like mye kunnskap om og fokus på. Det ble tydelig for meg at vi må jobbe mer systematisk med forebygging inn mot knær og hofte, forklarer Marte om funnene.

I tillegg fant hun ut at den største risikofaktoren for skade var tidligere skade, altså bør man begynne med skadeforebyggende trening for å unngå den første skaden.

Masteren i idrettsfysioterapi tok hun ved Norges Idrettshøyskole, samtidig som hun er tilknyttet landslaget i RG som fysioterapeut. Oppgaven ble ferdig sommeren 2019, og det ble tidlig stadfestet at hun burde oversette den til engelsk og prøve å få den publiserte i et internasjonalt tidsskrift.

Hun startet så smått på høsten, men hele tiden ble det utsatt på grunn av hennes andre jobber, og det gikk ikke veldig fort fremover. Men så stod statsminister, Erna Solberg, og talte til landet. Nå skulle Norge stenges ned for å stoppe spredning av covid-19.

– Det smalt, og klinikken jeg jobber ved stengte, som alle andre, på kort varsel. Hva skulle jeg bruke tiden på da? Jeg kunne ikke bare sitte og vente, for alt var stengt, og vi visste jo ikke hvor lenge det kom til å vare. Da fikk jeg frigjort mye tid til å ferdigstille oversettelsen.

På tide med oppdatert forskning

Plutselig fikk hun fart i sakene, og nå håper hun at funnene blir til hjelp utenfor Norge. Ikke nødvendigvis inn mot landene som historisk sett er de beste innen RG, men i det minste inn mot de andre nordiske landene og andre nasjoner som er på omtrent samme nivå, spesielt med tanke på samme mengde treningsbelastning.

– Disse funnene er veldig bra for oss i Norge, men uten oversettelsen ville den ikke nådd ut til så mange flere. Reglementet i RG har endret seg tre ganger siden det sist ble publisert studier av høy kvalitet internasjonalt, og da er det klart at belastningsmønsteret kan ha endret seg, slik at disse studiene gir råd som i stor grad kan være utdatert.

Hun hadde et spesielt tidsskrift i tankene, og var veldig spent på om dette var noe de kom til å finne interessant nok til å publisere. Så, litt mer enn et år etter masteroppgaven var ferdig, kom gladmeldingen; British Journal of Sports Medicine publiserte artikkelen.

– Jeg synes det er veldig kult og bra at de viser interesse for RG-forskning og at dette er viktig for dem å få ut, sier en tydelig fornøyd Marte.

Ble publisert i anerkjent tidsskrift

– Det er et anerkjent tidsskrift som når ut til mange, og det er kjempegøy. Her er det jo personer med ekspertise som går gjennom og kvalitetsikrer. Vanligvis tar det lang tid å få noe godkjent, men prosessen med denne artikkelen gikk relativt raskt, og det er mye takket være hjelp fra veilederne mine som har lang erfaring, legger hun til.

Men hva er det egentlig hun har funnet ut, foruten at det er høy forekomst av kneskader? Hva kan vi egentlig lære av dette, og hvilke tiltak bør man jobbe videre med?

– Det er to ting jeg har fokusert på når det kommer til klinisk arbeid med gymnaster ut fra funnene mine: styrke- og stabiliseringstrening rundt utsatte ledd/kroppsområder, altså mye av de klassiske øvelsene, og belastningsstyring, forklarer hun.

Man bør være sterk og robust nok i områdene rundt et ledd for å tåle belastningen RG krever. Samtidig må man og være flink til å justere belastningene ut fra hvilket nivå man er på, og hvordan kroppen responderer.

Flere hensyn å ta

– Det er klart at det er mange unge jenter i RG som trener hardt og mye mens kroppen er i vekst og utvikling. I for eksempel kneleddet kan en del vekstsoner forårsake smerter og i disse tilfellene er det viktig å trene opp ressurser rundt kneleddet, for man må være sterk nok til å tåle belastningen, forklare hun.

– I tillegg bør man være god på å styre belastningen etter smerte/ubehag. Det som kanskje er mest utfordrende er å gjennomføre riktig belastningsstyring, fortsetter hun.

Marte anbefaler å jobbe tett med utøver og trener for å styrke eller øke ressursene rundt smerteområder

Akkurat den delen føles nok mindre transparent og lite konkret. Det vil variere fra utøver til utøver hvordan man skal styre belastningen, og da er samarbeid med utøver og trener viktig.

– Sammen med trenerne må vi finne en løsning på hvordan vi utvikler gymnastene uten at det blir for mye, for fort, men heller øke belastningen gradvis. Der man kjenner smerter/plager jobber jeg mye sammen med trenerne for å justere belastningene med elementene ned. Samtidig må vi også jobbe med å øke ressursene rundt smertefulle områder/ledd slik at man på sikt tåler mer belastning.