Skip to content
Krets

Rogaland

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Rogaland Gymnastikk – og Turnkrets (RGTK) ble stiftet 30.mars 1919.  Vi har stor aktivitet innenfor gymnastikk og turn, har gymnaster på landslag i de forskjellige grenene og tilbyr hvert år arrangementer både for barn, ungdom og voksne. Vi har også et bredt utdanningstilbud lokalt. Vi tilbyr trener 1, medtrenerkurs, sikringskurs i trampett og kretsdommerkurs, og hver høst arrangerer vi vår egen kurshelg. Mer informasjon om våre arrangement og kurs finner dere i terminlisten.

Nyhetsbrev

Infoskrivene og nyhetsbrevene våre sendes på mail til alle som har meldt seg på mailinglisten for kretsinformasjon Rogaland. Ønsker du å få disse tilsendt direkte til deg – registrer deg nederst på siden.

Kontakt kretsen

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

markunread_mailboxPostboks 30 33, 4095 Stavanger
homeJåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Org. nummer: 986 993 975
Rogaland kretsstyre

Anne Løndalen

Rut Evy Pettersen

Aleksander Nøkling Samsonsen

workStyremedlem RGTK

Stein Erik Ansethmoen

workStyremedlem RGTK

Tone Røksund

workStyremedlem RGTK

Aleksander Martens

Anne Sofie Austigard

workVaramedlem RGTK

Kretsutvalg i Rogaland

Christopher Kaspersen

workValgkomitè RGTK

Erna Marie Pedersen

workValgkomité RGTK

Karl Erik Tengesdal

workValgkomité varamedlem RGTK

Anita Horpestad Brede

workMedlem ærestegnutvalget RGTK

Hanne Brede

workBreddeutvalget barn RGTK

Ida Charlotte Christ

workBreddeutvalget barn RGTK

Jannik Belinda Tollefsen Johansen

workBreddeutvalget ungdom RGTK

Lene Dalaker Kaspersen

workBreddeutvalget ungdom RGTK

Synnøve Obrestad Skrettingland

workBreddeutvalget voksen RGTK

Tone Røksund

workLeder breddeutvalget voksen RGTK

Siv Rita Eikeskog

workUtvalg turn kvinner RGTK

Odin Nielsen

workUtvalg turn menn RGTK

Annie Thorkilsen

workUtvalg rytmisk gymnastikk RGTK

Cathrine Nedrum Lanne

workLeder utvalg rytmisk gymnastikk RGTK

Hilde Dalen

workUtvalg rytmisk gymnastikk RGTK

Pearl Grace Sudaria

workUtvalg rytmisk gymnastikk RGTK

Alexander Martens

workUtvalg troppsgymnastikk RGTK

Elisabeth Ueland

workUtvalg troppsgymnastikk RGTK

Jon Rødal

workUtvalg troppsgymnastikk RGTK

Lovise Bungum

workUtvalg troppsgymnastikk RGTK

Michael Frahm Jensen

workUtvalg troppsgymnastikk RGTK

Petter Emil Andersen

workUtvalg troppsgymnastikk RGTK

Tone Bergsagel

workLeder utvalg troppsgymnastikk RGTK

Tone Brede

workUtvalg troppsgymnastikk RGTK

Tonje Våge Alvestad

workUtvalg troppsgymnastikk RGTK

May Brit Osaland

workKontakt GymX og utvalg utdanning RGTK

Reidun Skretting

workLeder utvalg utdanning RGTK

Grete Hess Sømme

workÆrestegn RGTK

Magne Hodne

workLeder ærestegn RGTK

Finn aktivitet som tilbys i kretsen

Kretsen har en rekke aktiviteter, og her kan du finne ut mer om våre tilbud:

Oppvisningsgymnastikk i kretsen

Kretsen arrangerer treff og/eller stevner for alle våre gymnaster fra 1. klassetrinn og oppover.

Barnas turnfestival

Barnas Turnfestival er for barn fra 1. – 7. klassetrinn. Festivalen går over to dager, lørdag og søndag, med overnatting. Dette skjer på vår/tidlig sommer. 

Turntreff 1.-4.kl, 5.-7.kl og 13-18 år

Kretsen arrangerer turntreff for 1. – 4. klassetrinn, 1. lørdag i februar.  Her får gymnastene delta på mange ulike aktiviteter.

Vi har tilsvarende tilbud for 5. – 7. klassetrinn, en dag med aktiviteter. Deres treff er lagt til høsten.

På høsten har vi også turntreff for ungdom, fra 13 – 18 år.

Gymnastikk cup

Kretsen arrangerer gymnastikk cup årlig, det er en show- og oppvisningskonkurranse, som tilsvarer Gym for Life og er fra 5. klassetrinn og oppover. Da inviteres også foreninger fra Agder.

Kretsturnstevnet

De voksne har kretsturnstevne på våren/forsommeren. Stevnet er på én dag de årene det ikke er tilbud om Landsturnstevne eller Vestlandsturnstevne. De andre årene er det over to dager, med overnatting.

Vestlandsturnstevnet

Vestlandsturnstevnet er hvert 4. år, og arrangeres på rullering av kretsene på Vestlandet. 

Konkurranseaktivitet som tilbys i kretsen