Skip to content

Forbundstinget fattet vedtak om økning i dommerhonorarene og diettsatsen med virkning fra 01.01.2019. I konkurranser hvor påmelding og innbetaling allerede er gjennomført, gis arrangør myndighet til å kreve inn tilleggsavgiftene etterskuddsvis.

Dommerhonorar ble satt til 1000 kroner pr hel dag, og diettsatsen ble økt til kr. 300,- pr dag.

FS-56/18-20 Nye dommerhonorar – finansiering

Vedtak: Utbetaling av dommerhonorar og diettpenger foretas i sin helhet av den enkelte arrangør.

Arrangør får fortsatt refundert kr. 500,- pr dommer for hel dag (over 4 timer) og kr. 250,- pr dommer for halv dag (under 4 timer) ved innsending av faktura til forbundskontoret. Graderingen på hel og halv dag opprettholdes som tidligere.

Antall deltagere i årets konkurranse rapporteres samtidig med innsending av faktura på dommerhonorar.

Arrangør gis anledning til å øke påmeldingsavgiften slik at den økte kostnaden til dommerhonorar kan dekkes inn. Økningen beregnes på bakgrunn av tilsvarende konkurranse forrige år, hvor de aktuelle kostnader og antall deltagere legges til grunn.

Ordningen evalueres innen utgangen av september 2019.

Konkurransene i de ulike grenene er forskjellige hva gjelder antall dommere og antall deltagende gymnaster / tropper. Det er på det grunnlaget gjort en beregning som nå danner grunnlag for maksimal prisøkning pr deltager på de ulike konkurransene. I troppsgymnastikk er økningen beregnet pr. tropp. Økningen er framkommet på bakgrunn av erfaringstall fra tilsvarende konkurranser i 2018.

De maksimale prisøkningene innarbeides i invitasjonene og innkreves av arrangør. Arrangører som bruker Konkurransemodulen i Mysoft må, i etterkant av at påmeldingen er ferdig, beregne denne ekstrakostnaden pr lag manuelt og korrigere de enkelte fakturaene før de sendes ut. De arrangører som ikke benytter Konkurransemodulen i Mysoft sender faktura på ekstrakostnaden på samme måte som de sender den ordinære påmeldingsavgiften.

NB! Det er dessverre ikke mulig å endre de standardprisene som ligger på det enkelte arrangement i Mysoft, så denne korrigeringen må gjøres manuelt av den enkelte arrangør.

Fullstendig vedtakstekst og oversikt over hvilke konkurranser som blir berør av de nye vedtaket finner du her.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Helgen 25.-26. januar var hele den norske troppen til Special Olympics World Summer Games 2019 samlet på Olympiatoppen i Oslo. Det var en innholdsrik helg med besøk av Heba Alneijbi fra ambassaden til De forente arabiske emirater, idrettspresident Tom Tvedt og vår egen Stian Skjerahaug.

Stian holdt et inspirerende foredrag om hvordan det er å delta i et stort idrettsarrangement etterfulgt av en treningsøkt hvor alle utøvere fikk prøvd seg på gymnastikk og turn.

I år avholdes lekene i Abu Dhabi fra 14. – 21. mars med over 7.000 deltakere og 3.000 trenere fra mer enn 190 land.

Våre RG jenter Emilie Søiland og Maren Iversen skal konkurrere sammen med 146 gymnaster. Mens guttene Joakim Hylland og Amund Sæther konkurrerer mot 137 utøvere.

Norges troppen reiser ned 8. mars og skal først til Fujairah som er en Host Town by. Der skal hele den norske delegasjonen bli kjent med den lokale kulturen, trene og forberede seg til lekene.

Vi gleder oss til å følge med under lekene og heier på hele den norske troppen!

Du kan lese mer om arrangementet her: https://www.abudhabi2019.org/[/vc_column_text][siteman_slideshowgallery slidespeed=»5000″ images=»32223,32220,32221,32225,32222″][/vc_column][/vc_row]

Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets avholder kretsting den 2.mars 2019 på Vestenes.

Invitasjon finner du HER!

Fullmaktskjema HER!

LINKEN FOR PÅMELDING ER NÅ STENGT, DET ER FOR SENT Å MELDE SEG PÅ.

Saksdokumenter blir publisert den 22.februar

Vi sees på Vestnes !

På Lillestrøm ble det holdt forbundsdommer kurs 25.-27.januar. Dette var kurset for kretsdommere som ville prøve å bli forbundsdommere, forbundsdommere som ville prøve på en grad høyere, trenere som ville lære mer om reglementet og så hadde vi 4 personer som ønsker å ta det internasjonale dommerkurset  i neste syklus.

Det var 37 deltagere til sammen hvor 21 tok eksamen.

I skrivende stund rettes det eksamener, og vi håper så mange som mulig består og forbedrer sin grad.

Turn kvinners forrige leder Ann Helen Bjørnstad benyttet anledningen til å takke Liliana Buer for den innsatsen hun har gjort for Turn kvinner i mange år som medlem av den tekniske komite hvor hun har hatt ansvaret for rekruttgruppa og revidering av turnstigen, godt hun er internasjonal dommer så vi kan beholde henne  mange år til i turnfamilien.

Foto: Siv Rita Eikeskog

Landslagsmodellen i troppsgymnastikk 2019-2020 er nå klar. Modellen, som inneholder alt hva dette arbeidet innebærer, har vært og kommer fortsatt til å være det mest sentrale dokumentet for alle de involverte. Målet med dokumentet er at det skal beskrive arbeidet med landslag på en slik måte at det bidrar til innsikt og forutsigbarhet for alle involverte og interesserte.

Her kan du følge en intern link på vår nettside hvor du kan laste ned modellen.

Forbundets ungdomsutvalget hadde i helgen et produktivt møte hvor hovedtemaet ble arrangementet Ungdomslekene 2019. Tidligere år har NGTF kjørt NM under arrangementet, men i år skal det arrangeres en ungdomshelg for våre medlemmer. Det er derfor naturlig at ungdomsutvalget tar en aktiv rolle i planleggingen av arrangementet. Første møtedag ble derfor holdt i Lillehammer for å se på hall og utstyr samtidig som konkrete planer ble satt ned på papiret.

Solveig Nygaard, leder av utvalget forteller: Andre møtedag deltok visepresident Atle Nilsen. Vi fikk mange gode innspill og han utfordret oss i arbeidet med å finne ut hvordan vi på best mulig måte skal nå ut til NGTFs ungdommer og sikre at gode ressurspersoner blir i idretten lenger. Ungdomsutvalget har sett på målene i strategisk plan og vil gjennom utvikling av Ungdomsnettverk arbeide for å øke antall unge trenere og ledere. Samtidig skal vi jobbe for at aktiviteten skal være på ungdommens premisser.

Vi gleder oss til et spennende år!

 

Nordisk mesterskap TeamGym senior avholdes 9. november i Drammen.

* Hvert land kan delta med to tropper i hver klasse.
* Minimum 16 år (det året man fyller). Det er ikke rom for dispensasjoner fra aldersbestemmelsen.
* En tropp består av 8-12 gymnaster, to reserver og tre trenere.
* En gymnast kan kun representere et lag, men kan delta i både miks og kvinner eller menn.

Kvalifiseringskriterier for norske tropper
Aktuelle tropper må delta i kvalifiseringskonkurransen 22. juni arrangert av Oslo Turnforening.
De to beste troppene i hver klasse kan delta i mesterskapet.
Ved eventuell lik poengsum vil den troppen med høyeste enkeltkarakter gå foran.

Økonomi
Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF. Nest beste tropp i hver klasse deltar på full egenfinans.

Sola videregående skole tilbyr toppidrett innen ulike idretter, også turn!

Nysgjerrig? Ser mer her: flyer sola vgs idrettsfag 201819

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets (RGTK) vil for første gang stille med en Kretstropp som skal reise til Eurogym  i 2020.

Ungdommer (gutter og jenter) mellom 13- 18 år som er medlem i en lokal turnforening i Rogaland har nå mulighet til å delta på Eurogym, som arrangeres på Island 13. – 17. juli 2020.

Se første informasjon her: Eurogym 2020 nr1

 

 

 

Kretsens fortjenestemedaljekomite i Hedmark Gymnastikk og Turnkrets søker kandidater.

Her finner dere mer informasjon.