Skip to content
NGTF

For barn og ungdom

Salto er et opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom, og en videreføring av idrettens grunnstige. Salto i Norge skal gi barn og ungdom nye utfordringer og målsetninger. I idèboka Salto finner du tips om alt fra basisferdigheter som er viktig for å beherske gymnastikk- og turnøvelser, uformelle konkurranser og oppvisninger eller rett å slett gym- og turnlek.

Salto skal være et virkemiddel for å beholde barn og ungdom i lagene våre. Kursene som er laget for salto har fokus på trenerrollen for ungdom.

Det er laget tre kurs i salto-konseptet. Disse tre ligger som etterutdanning til trener 1. Du kan lese mer om kursene under utdanning. Idéboka Salto får du kjøpt i Idrettsbutikken.

Hva er salto?

S-osial
A-llsidig
L-ek
T-urn
O-ppvisning

Lyst til å arrangere salto-konkurranse?

Salto-konkurransen er en konkurranseform laget for breddeturn. Målet med konseptet er at alle som trener på et turnparti skal ha et konkurransetilbud uavhengig av nivå. Salto-konkurransen passer for barn fra 8 år og oppover.

Vi ønsker at salto-konkurransen først og fremst skal gi klubber en mulighet til å treffes for å trene, konkurrere og ha det morsomt sammen.

Bredde

markunread_mailboxNGTF v/bredde, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo

Irina Solem

Finn salto arrangement