Skip to content
NGTF

For barn og ungdom

Salto er et opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom, og en videreføring av Idrettens Grunnstige. Salto i Norge skal gi barn og ungdom nye utfordringer og målsetninger. I idèboka Salto finner du tips om alt fra basisferdigheter som er viktig for å beherske gymnastikk- og turnøvelser, uformelle konkurranser og oppvisninger eller rett å slett gym- og turnlek.

Salto skal være et virkemiddel for å beholde barn og ungdom i lagene våre. Kursene som er laget for Salto har fokus på trenerrollen for ungdom.

Det er laget tre kurs i Salto-konseptet. Disse tre ligger som etterutdanning til trener 1. Du kan lese mer om kursene under utdanning. Idéboka Salto får du kjøpt i Idrettsbutikken.