Skip to content

Hokksund Turnforening søker trener for Troppsgymnastikk på timebasis.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktperson: Kristine Loe Kvam
E-post: hokksundturn@gmail.com

Søgne Turnforening søker hovedtrener til parkour

Søgne turnforening er en klubb i vekst og har om lag 750 medlemmer. Vi er en klubb med lang erfaring innen parkour, turn og troppsgymnastikk. Januar 2023 flyttet vi inn i ny stor basishall med svært gode treningsforhold for våre gymnaster og parkourutøvere. Ny hall og økt medlemstall krever høy tilstedeværelse av erfarne trenere, og vi har stor etterspørsel på porkour partiene. Vi søker derfor etter hovedtrener for parkour.

Arbeidsoppgaver:
• Bistå i å utvikle parkour treneres ferdigheter og kvaliteten på treningene sammen med klubbledelsen.
• Planlegging og gjennomføring av parkour treninger som skaper progresjon og idrettsglede.
• Delta på konkurranser og samlinger.
• Være en aktiv bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø og kultur i klubben

Ønskede kvalifikasjoner:
• Erfaring som trener innen Parkour
• Sikringskurs i trampett og trampoline vil være en fordel
• Utadvendt, engasjert og motivert
• Samarbeidsvillig og løsningsorientert

Som trener må du arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett og Søgne Turnforening sine egne retingslinjer.

Søknad og vedlagt CV sendes fortløpende til sportslig@sogneturn.no
Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Kandidater vurderes fortløpende.

Kontaktperson: Helene Lien
E-post: sportslig@sogneturn.no

Kontaktperson: Heidi Ingebrigtsen
E-post: leder@sogneturn.no

Søgne Turnforening søker trener i 30-50% stilling

Søgne turnforening er en klubb i vekst og har om lag 750 medlemmer. Vi er en klubb med lang erfaring innen turn og troppsgymnastikk. Januar 2023 flyttet vi inn i ny stor basishall med svært gode treningsforhold for våre gymnaster og parkourutøvere. Ny hall og økt medlemstall krever høy tilstedeværelse av erfarne trenere, og i denne forbindelse ønsker vi å ansette en trener i 30-50% stilling. Arbeidstiden vil i hovedsak være mellom 1530-2130 på avtalte dager og er dermed mulig å kombinere med studier eller annet arbeid. Noe tid til møter og planlegging på dagtid på regnes med.

Arbeidsoppgaver:
– Hovedtrener for partier etter avtale
– Veilede andre trenere
– Deltakelse på- og planlegging av ulike arrangementer i samarbeid med sportslig leder
– Være med å utvikle klubben i tråd med vår visjon og verdier

Ønskede kvalifikasjoner:
– Over 18 år
– Høy turnfaglig og/eller parkour bakgrunn
– Erfaring som trener
– Du samarbeider godt med andre og ser hver enkelt gymnast
– Du er tydelig og rettferdig
– Du er bevisst din rolle som forbilde for gymnastene
– Du brenner for idrettsglede og et inkluderende idrettsmiljø
– Du har gode pedagogiske og organisatoriske evner

Vi kan tilby:
– Stor ny turnhall med gode fasiliteter
– Dyktige og engasjerte trenerkollegaer
– Lønn etter avtale
– Utviklingsmuligheter gjennom kurs

Kontaktinformasjon:
Helene Lien, sportslig leder
Tlf: 93246396
E-post: sportslig@sogneturn.no


Kontaktperson: Heidi Ingebrigtsen
E-post: leder@sogneturn.no

For Special Olympics-gutta i Oslo Turn vil dagen tirsdag 19. april alltid være spesiell. Dagen markerer avreise til Antalya i Tyrkia, nemlig for å skulle delta på et svært etterlengtet VM for Downs syndrom, Trisome Games 2024!

Historien om dette VM-et har vært et langvarig eventyr, som begynte allerede tilbake i 2019. Forberedelsene satte i gang umiddelbart. Som så mange andre idrettsarrangementer, ble drømmen skjøvet og lagt på vent på grunn av den verdensomspennende koronapandemien. Skuffelsen var enorm da beskjeden kom i mars 2020 om at Trisome Games måtte avlyses. Og dessverre, dette var ikke første gang; pandemien tvang dem til å utsette flere ganger. Men denne gangen er annerledes! Endelig er ventetiden over, og gutta er så spent at de knapt kan holde seg i skinnet!

Store smil på samtlige før avreise til Tyrkia, dette betyr mye! F.v. James McKay (hovedtrener), Amund Korsmo Sæther, Joakim Hylland, Victor Goiziou-Andersen, Joakim Larsen, Petter Baumann Haavik, Lars Jakob Lundh og Andrea Falch Næstby (hovedtrener). Foto: Andrea F. Næstby

Spesielt minneverdig
For gutta markerer dette en helt ny start, der de trår utenfor rammene av Special Olympics-reglement, og tar sats inn i et bredere konkurranseformat. Til tross for de imponerende prestasjonene under Special Olympics World Games Berlin 2023, er dette deres første møte med internasjonal konkurranse under nye retningslinjer, bygget på et helt nytt reglement.

– Vi er begeistret for å innføre flere elementer fra det vanlige MAG FIG-reglementet. Vi ser virkelig frem til å konkurrere mot verdens aller beste, uttaler hovedtrener Andrea F. Næstby med stolthet.

Trisome Games
Dette er et relativt ungt arrangement, en multisportkonkurranse eksklusivt for utøvere med Downs syndrom, som først ble avholdt i 2016 i Firenze, Italia. Arrangøren Sports Union for Athletes with Down Syndrome (SU-DS) er strålende fornøyd med den store oppslutningen om det andre Trisome Games, med hele 31 land og 8 forskjellige idretter representert. I turn deltar 9 land med totalt 41 deltakere. Vi heier ekstra på våre gutter!

I dag, 21. mars, markerer vi også Den internasjonale dagen for Downs Syndrom ved å heie frem våre talenter i Tyrkia, og fremme likeverd og mangfold både innen idrett og samfunnet generelt. Ta på deg ulike sokker og bli med på Rockesokk-festen! #inclusionmeans

Følg med på all-around og kvalifisering til apparatfinaler i dag, mens finalene avholdes i morgen.
Stream finner du her: Trisome Games 2024 Stream – Gymnastics

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) setter stor pris på arbeidet som gjøres i klubber, blant medlemmer og ildsjeler. NGTF viser dette ved å dele ut hederstegn til de som utmerker seg innen gymnastikk og turn.

Du kan nå nominere til hederstegn.
Nominasjonen må sendes inn via skjemaet innen 1. april

Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er Norge Gymnastikk- og Turnforbund sin høyeste utmerkelse. Den kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for NGTF. Tildeling av æresmedlemskap skjer uavhengig av hvilket ledd man har representert, og slik at det er innsatsen man har nedlagt, og det bidraget man har ytt som er avgjørende ved beslutningen om tildeling av æresmedlemskap.

Fortjenestemedalje
Fortjenestemedalje tildeles den som har gjort seg særlig fortjent til en slik utmerkelse med bakgrunn i det arbeidet vedkommende har gjort for NGTF. Fortjenestemedaljene kan tildeles både foreninger og enkeltindivider. Det kan tildeles fortjenestemedalje både i sølv og gull. De nærmere kriteriene for slik tildeling fremkommer nedenfor.

Gull
Fortjenestemedalje i gull tildeles den som har utvist et særlig fortjenestefullt arbeid for NGTF og tidligere er tildelt fortjenestemedaljen i sølv. Helt unntaksvis kan fortjenestemedaljen i gull også tildeles personer som ikke har mottatt fortjenestemedaljen i sølv.
Kandidaten bør ha vært engasjert i NGTF gjennom lang tid evt. bidratt på en helt ekstraordinær måte. Kandidaten bør fortrinnsvis har bidratt også på forbundsplan uten at dette er en absolutt forutsetning.

Sølv
Fortjenestemedaljen i sølv tildeles den som har gjort en markant og betydningsfull innsats for NGTF. Kandidaten bør ha utøvet sitt virke over tid og fortrinnsvis også ha bidratt på forbundsnivå.

Tildeling
Styret vedtar hvem som skal tildeles æresmedlemskap og fortjenestemedaljer. For å tildeles æresmedlemskap kreves 2/3 flertall i styret. For fortjenestemedalje i sølv og gull kreves simpelt flertall. For det tilfellet at en av styrets medlemmer er innstilt til æresmedlemskap eller fortjenestemedalje er vedkommende inhabil i avstemmingen.
Styret avgjør når og hvor tildelingen skal finne sted. Forbundets diplom deles ut sammen med medaljen eller æresmedlemskapet.

NM nasjonale klasse senior ble nylig avholdt i Hokksund med imponerende resultater fra deltakere over hele landet. Følgende ble norgesmestere:

Kvinner:

 • Frittstående: Oslo TF
 • Tumbling: Sotra TF
 • Trampett: Arendal TF

Menn:

 • Frittstående: Oslo TF
 • Tumbling: Oslo TF
 • Trampett: Oslo TF

Miks:

 • Frittstående: STAG
 • Tumbling: Holmen T&T
 • Trampett: Holmen T&T

Deltakerne viste imponerende ferdigheter og dedikasjon gjennom hele konkurransen, og vi gratulerer alle vinnerne med deres prestasjoner!

For mer informasjon og flere resultater finner du på tropp.no.

Lørdag den 16. mars 2024 er det klar for NM nasjonale klasser – senior, som arrangeres av Hokksund Turnforening i Hokksundhallen.

Hele konkurransen vil bli streamet live på direktesport.no, slik at du kan følge med uansett hvor du er. Her er lenken til lørdagens konkurranse.

Du kan også følge live resultater på tropp.no og holde deg oppdatert med utøvernes prestasjoner i sanntid.

Vi ønsker å gratulere utøverne fra Stag, Beitstad, Ørland, Oslo og Sandnes for deres imponerende prestasjoner i NM nasjonale klasser miks og menn junior, som ble avholdt i Holmen! Disse talentfulle utøverne tok med seg gull hjem og viste virkelig sitt beste under konkurransen.

Miks Klasse:

 • Gull i Frittstående på STAG
 • Gull i Tumbling på Beitstad
 • Gull i Trampett på Ørland

Menn Klasse:

 • Gull i Frittstående på Oslo TF
 • Gull i Tumbling på Oslo TF
 • Gull i Trampett på Sandnes

Her kan du laste ned resultatene

I de dype finske skoger var spenningen til å ta og føle på, og stemningen på tribunen var elektrisk. Det ble et mesterskap for historiebøkene da de nordiske landene møttes til kamp om mesterskapstitlene i rytmisk gymnastikk denne helgen. Og ja – det ble gullfest for Norge også denne gangen.

Historisk gull i tropp
Et av Norges mål for denne tingperioden var å sikre gull med tropp i nordisk mesterskap. Med to år mellom hver gang mesterskapet avholdes, var det stor spenning knyttet til om dette målet var oppnåelig, spesielt med tanke på at Norge ikke har et offisielt landslag for tropper, og satsingen internasjonalt primært drives av klubbene selv.

For juniortroppene våre så det ut som at målet skulle glippe etter den første kjøringen, med Tromsøtroppen på en foreløpig tredjeplass som beste plassering. Likevel var det ikke umulig! Spenningen ble på ny stor da begge de norske troppene klarte å heve seg betydelig i den andre kjøringen. Dette resulterte i en imponerende prestasjon da Tromsøjentene oppnådde dagens høyeste karakter på 25.400 og sikret med det gull sammenlagt – en fantastisk prestasjon som fortjener all honør.

En fornøyd gjeng med nybakte dobbelt nordiske mestere i juniortropp fra Tromsø TF. Foto: NGTF.

Dagen etter en slik bragd er det fort gjort at luften går litt ut av balongen og det blir vanskeligere å holde fokuset på det som kommer etter, som i dette tilfellet var finalen. Men Tromsøjentene nøyet seg ikke med ett gull; de fortsatte å imponere og sikret sitt andre gull ved å dominere finalen. Med det kunne de returnere til Norge med to av to mulige gull i kofferten og har med det skrevet litt norsk RG-historie. Vi håper selvfølgelig at det også kommer flere gullhistorier for troppen i fremtiden.

For seniortroppene til Norge ble de finske naboene litt for sterke denne gangen, men det ble likevel en flott andreplass sammenlagt til troppen fra Tromsø, etterfulgt av Asker sin tropp på tredjeplass. I redskapsfinalene sikret Tromsø begge sølvmedaljene.

Gjorde comback, ble nordiske mestere!
To av gymnastene som deltok i Finland denne helgen, er velkjente ansikter i RG-miljøet. De har konkurrert på høyeste nivå både nasjonalt og internasjonalt som individuelle gymnaster og var i flere år del av landslagene i RG. Derfor var gleden stor da det viste seg at disse to, som også er søsken, skulle gjøre et comeback ved å satse mot nordisk mesterskap med sitt duo-program. Da det endelig gjalt som mest i Finland var det ingen kunne måle seg med den formidable duoen, som nå kan krone seg som nordiske mestere etter helgens mesterskap.

Søstrene Tynning-Bergestuen gjorde comeback i nordisk mesterskap og dro hjem igjen som nordiske mestere i senior duo/trio-klassen. Foto: NGTF.

Finland er fortsatt størst
I de individuelle klassene forsøkte Norge å utfordre våre finske naboer. Til tross for at våre juniorer kom nært med fire tredjeplasser i redskapsfinalene og sølv i lagkonkurransen, viste Finland seg å være fortsatt ett skritt foran oss i dette mesterskapet.

Norges juniorlag gjorde en strålende innsats og fikk med seg et sølv i lagkonkurransen og fire bronsemedaljer i redskapsfinalene. Foto: NGTF.

I seniorklassen vant vi også sølv i lagkonkurransen, og vi sikret oss to tredjeplasser i redskapsfinalene som vi tar med oss videre.

– Vi har et generasjonsskifte akkurat nå hvor det er mange gymnaster som har gått over i seniorklassen i løpet av de siste to årene. Det gjør at vi må bygge erfaring og nivå. Vi skulle hatt et bedre utfall i dette mesterskapet på enkelte områder og hadde ønsket å være nærmere Finland på resultatlistene enn det vi var, det må vi være ærlige på. Samtidig ser vi at det er andre områder som vi har jobbet med over noen år nå som er i ferd med å sitte, og det må vi ta med oss i tillegg til gode tilbakemeldinger fra dommerne, sier landslagssjef Elizabeth Paisieva om de individuelle resultatene fra mesterskapet.

Det ble ikke gull for seniorlaget dette året, men de tar med seg sølv fra lagkonkurransen og to bronsemedaljer i redskapsfinalene. Foto: NGTF.

Medaljestatistikk
Oppsummert fra dette mesterskapet fikk Norge med seg tre gull, fem sølv og åtte bronsemedaljer. Sammenlignet med forrige mesterskap er dette to medaljer færre enn i 2022. Likevel kan vi være fornøyde når den norske troppen kommer hjem med tre suverene gullmedaljer og totalt 16 pallplasseringer!

Gratulerer til gymnaster, trenere, respektive klubber og støtteapparat!

Resultater: Trykk her
Resultater blir også tilgjengelig i resultatarkivet på gymogturn.

For to år siden kom den norske delegasjonen hjem me to gullmedaljer fra nordisk mesterskap i rytmisk gymnastikk og klarte med det målet om å få en individuell nordisk mesterskapstittel til Norge. Nå er det på nytt klart for kamp om det gjeve metallet med våre nordiske naboer – og med enda høyere mål å strekke oss etter, blir dette en thriller fra start til slutt.

Mål om gull!
I NGTFs strategiske plan og tilhørende handlingsplaner har rytmisk gymnastikk som mål å ta ikke bare én, men to gullmedaljer etter endt mesterskap denne helgen, én gullmedalje i mangekamp individuelt og én gullmedalje for tropp. Ved forrige mesterskap ble det hele 18 medaljer til Norge, hvor den ene gikk til Josephine Juul Møller i ringfinalen. Den andre gikk til gull-duoen fra Fana.

– I år skal vi forhåpentligvis gjenta suksessen med å nå våre mål for nordisk mesterskap, men det blir en tøff kamp. Vi vet at Finland har gode gymnaster på både tropp og individuelt, men det har vi også! Vi skal gi dem alle en kamp helt til siste slutt, uttaler landslagssjef og delegasjonsleder for dette mesterskapet, Elizabeth Paisieva.

Og det er ingen liten delegasjon som hun har med seg til Lohja i Finland denne helgen. Norge stiller med full kvote i alle klasser i dette mesterskapet, som totalt utgjør 56 personer i rollene som gymnaster, trenere, dommere og annet støtteapparat. Det går også rykter om at tribunene kommer til å fylles med publikummere som skal heie Norge frem.

Den norske troppen
Norge stiller med fem juniorgymnaster som skal presentere totalt 16 programmer i lagkonkurransen (fire programmer i hvert redskap). Disse er Aleksandra Adamczyk (Skjeberg TF), Charlotte Gailiunaite (Bergens TF), Danielle Dolev (Asker TF), Milena Flakstad (Njård) og Selma Eriksen Haugen (Njård). Seniorlaget til Norge består også av fem gymnaster som skal vise 16 programmer i helgen. Disse gymnastene er Helene Sagbakken Hicks (Skjeberg TF), Josephine Juul Møller (Asker TF), Lilli Aulesjord (Asker TF), Mathilde Ekrem Richter (Asker TF og Olava Monclair (Asker TF).

I troppsklassene deltar vi med NOR 1 fra Tromsø TF og NOR 2 fra Asker TF i seniortropp, NOR 1 fra Tromsø TF og NOR 2 fra Asker TF i juniortropp, NOR 1 fra Njård og NOR 2 fra Asker TF i senior duo/trio, og NOR 1 fra Njård og NOR 2 fra Asker TF i junior duo/trio. For en av troppene blir nordisk mesterskap kanskje også en oppkjøring mot et annet mesterskap som foregår noe senere i vår, nemlig EM.

Slik kan du følge med
Konkurransen starter i morgen, lørdag, kl. 09:30 norsk tid og fortsetter søndag fra kl. 09:15 norsk tid.
For detaljert tidsplan: Trykk her.
Sjekk også ut arrangør sin nettside: Trykk her
Resultater publiseres her: Trykk her
Livestream (10€ per dag eller 15€ begge dager): Trykk her
Arrangør sitt facebookevent: Trykk her

I tillegg kan du sjekke ut våre sosiale kanaler:
NGTF instagram (@gymogturn)
NGTF facebook
RG facebook

Vi ønsker alle gymnaster, dommere og støtteapparat lykke til!