Skip to content

BERGENS TURNFORENING SØKER HOVEDTRENERE FOR TURN KVINNER OG TURN MENN

Bergens turnforening har lange tradisjoner innen turn. Apparatturngruppen består av ca. 80 utøvere likt fordelt mellom jenter og gutter. Vi har i dag landslagsutøvere på både kvinne- og herresiden, som har deltatt i EM, VM og OL. Konkurranseturngruppen trener i Turnkassen på Slettebakken.

Vi søker nye hovedtrenere for både Turn Kvinner og Turn Menn.

For begge stillinger tilbys:
– 100 % stilling
– Snarlig oppstart
– Lønn etter avtale
– Mulighet for faglig utvikling
– Frihet under ansvar

Arbeidsoppgaver:
– Hovedansvar for det sportslige opplegget i Apparatturn, hhv Turn kvinner og Turn Menn
– Planlegge, gjennomføre og evaluere trening for sine definerte grupper
– Utarbeide årsplan for de sportslige aktivitetene
– Veilede og hjelpe øvrige trenere og gi dem et godt grunnlag for utvikling
– Delta på konkurranser og samlinger

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
– Høy kompetanse og erfaring på internasjonalt nivå
– Idrettsfaglig utdannelse
– Dedikasjon til utvikling av gymnaster på høyt nivå
– Langsiktig perspektiv
– Gode organisatoriske egenskaper
– Samarbeidsvillig og lojal
– Det er en fordel å beherske et skandinavisk eller engelsk språk muntlig og skriftlig
– Vilje til å arbeide innenfor retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett.

Spørsmål og søknad med CV sendes til asle@bergensturn.no
Alle søknader behandles konfidensielt.

Kontaktperson: Asle Pedersen
E-post: asle@bergensturn.no

Om stillingen:
I denne stillingen vil du i 2024 være trener/hovedtrener for utvalgte partier på troppsavdelingen, og breddeavdelingen etter avtale. Du vil i tillegg arbeide med videre utvikling og rekruttering på våre yngste partier.

Arbeidsoppgaver:
• Trener for utvalgte partier i troppsavdelingen.
• Planlegging og strukturering av egne partiers trening i samarbeid med øvrige trenere.
• Delta på konkurranser og samlinger.
• Bidra på klubbens arrangementer.
• Være med på å løfte klubben.
• Bidra til videreutvikling av plan/strategi for rekruttering i samarbeid med sportslig leder og andre trenere.
• Iverksette planer for å sikre god rekruttering til troppsavdelingen.

Vi tilbyr:
• Mulighet for faglig og personlig utvikling.
• Spennende stilling.
• Lønn etter avtale.
• Tiltredelse etter avtale.
• 40% – 100% stillingsprosent.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
• Praktisk erfaring og kompetanse innen turn, enten som utøver eller trener.
• Fordelaktig om du har trenerkurs, sikringskurs og annen relevant utdanning.
• Erfaring som ansvarlig trener og fra arrangementer er en fordel.
• Du opptrer i tråd med NIFs verdier (mestring, ærlighet og fellesskap).
• Følger Sandnes Turn sin sportslige plan for Troppsavdelingen.

Kunne du tenke deg å jobbe med oss i Sandens Turnforening, sjekk ut fullstendig stillingsannonsen via link: https://sandnesturn.no/news/9479436

Kontaktperson: Øyvind Gjerde
E-post: dagligleder@sandnesturn.no

Kontaktperson: Kevin Holen
E-post: sportslig.leder@sandnesturn.no

Turngruppa i Gjelleråsen IF (GIF) har over 300 medlemmer og 20 trenere. Vi har åpne barnepartier i alderen 2-17 år, samt konkurransegrupper i turn menn, turn kvinner og troppsgymnastikk. Vi holder til i Slattumhallen som en fullt utstyrt turnhall for tropp- og apparatturn. Hallen ligger ca. 10 km nord for Oslo og er lett tilgjengelig med kollektiv transport.

GIF turn søker trenere til våre tropp og parkourpartier. Vi kan i første omgang tilby jobb på timesbasis (ettermiddager og helg) med mulig utvidelse av stillingene avhengig av søkers kompetanse og ønske. Vi søker noen som kan bidra med utvikling av gymnastene sammen med resten av vårt trenerteam. Det legges vekt på relevant erfaring innen turn for de de nevnte grenene, og god kjennskap til turn som idrett.

Arbeidsoppgavene vil være:
• Ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger i samråd med sportslig utvalg og andre trenere.
• Deltakelse på konkurranser og samlinger.
• Bidra til kompetansehevning.
• Bidra til å skape dyktige trenerteam og god klubbkultur.

Kvalifikasjoner:
• Faglig turnkompetanse, fortrinnsvis innen tropp og parkour.
• Gode egenskaper i sikring og mottak: Gjerne bestått sikring 1 og 2 på trampett og trampoline, eller ønske om å ta disse kursene.
• Erfaring fra trenervirksomhet på klubb/forbundsnivå.

Personlige egenskaper:
• Pedagogisk
• Organisatorisk forståelse
• Gode samarbeidsevner og evne til arbeide selvstendig
• Inspirerende, engasjerende og motiverende

Kontaktperson: Helen Kvernberg
E-post: dl@turn.gif.idrett.no

Kontaktperson: Marit Jerpseth
E-post: mjerpseth@hotmail.com

Vi i TIF Viking sportsdrill er på utkikk etter en turntrener som kan bidra 2-3 timer en ettermiddag i uken, primært tirsdager eller torsdager (andre dager også aktuelle). Vi holder til i Bergen og trener både sentrumsnært og i Fana-området.
Hovedoppgaver for turntrener vil være å bidra til god grunnleggende teknikk i håndstående, ruller, hjul, stift og bro-overganger. I tillegg ønsker vi en som har kompetanse til å lære bort mer avanserte momenter, som smetterling, kineser og flikkflakk. Velkommen i klubben!

Kontaktperson: Ingrid Kleiven
E-post: ingrid.kleiven@gmail.com

Nordstrand Turnforening er en godt etablert forening med lang erfaring innen gymnastikk og turn. Foreningen har rundt 1200 medlemmer og tilbyr turn for alle aldre og nivå inkl. konkurranseparti for turn kvinner (WAG) og turn menn (MAG). Klubben har hatt god utvikling de siste årene og nå søker vi en trener for turn kvinner (WAG) til vårt trenerteam.
Stillingen som heltidstrener ved vår konkurranseavdeling innebærer ansvar for gymnaster og deres utvikling. Treningene avholdes i Leirskallen turnhall, hovedsakelig på ettermiddag /kveld og i helger. Tid til planlegging, administrativt arbeid og konkurranser/samlinger vil også inngå i stillingen.

Arbeidsoppgaver:
– Planlegge og gjennomføre trening
– Lage treningsopplegg for å støtte utøvernes og klubbens mål
– Forberede og lede utøvere til konkurranse med elementer og øvelser i henhold til gjeldene regelverk
– Bidra til positiv utvikling hos utøvere og andre trenere
– Samarbeid med trenerteam og administrasjon
– Bidra til et godt miljø

Kvalifikasjoner og personlig egenskaper:
– Du har høy kompetanse innen turn (FIG/ Trener 2, FIG/Trener 3)
– Kjennskap til gjeldene turnreglement (NGTF, FIG/CoP)
– God kompetanse i sikring og mottak
– Gode samarbeidsevner, initiativrik og fleksibel
– Du er positiv og inkluderende og ønsker å se alle gymnastene dine
– Gode pedagogiske og organisatoriske evner
– Behersker norsk eller engelsk muntlig og skriftlig

Vi kan tilby jobb i et stort særidrettslag. Tiltredelse og lønn etter avtale.

Kontaktperson: Heidi Nyhus Fleischer
E-post: heidi.nyhus.fleischer@gmail.com

Kontaktperson: Anette Carlsen
E-post: post@nordstrandturn.no

Som hovedtrener for Tropp i Fet IL Gym & turn vil du bli en del av et trenerteam på nærmere 25 trenere. Vi har en administrativ leder med et overordnet ansvar for Gym & turn som består av turn, trampoline, cheerleading, parkour og gymlek – og et turnstyret som øverste organ.

Arbeidsoppgaver:
– Planlegge og gjennomføre trening for egne partier.
– Forberede og lede utøvere fra egne partier gjennom arrangementer.
– Samarbeide med hjelpetrenere og administrasjon.

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:
– Du har bakgrunn fra troppsgymnastikk.
– Du har gode pedagogiske og organisatoriske evner, har evnen til å ta initiativ, er tydelig og kan lede en trening.
– Du kan omstille deg raskt ved behov, f.eks. bistå andre partier eller overta trening for andre ved behov.
– Du er positiv og inkluderende, og ønsker å se alle utøverne dine.
– Du følger idrettslagets rutiner og retningslinjer.

Vi kan tilby:
– Et godt opparbeidet turntilbud, og en tropp som er klar for nye utfordringer.
– Opplæring og jevnlig påfyll av kompetanse gjennom interne og eksterne kurs.
– Et ungt, positivt og utviklende miljø.
– Dyktige kolleger.
– Lønn etter avtale.

Arbeidstid vil primært være på ettermiddag-/kveldstid i ukedager, men også på dagtid i helg ved arrangementer. Timer blir avtalt i dialog med den aktuelle kandidaten.

For mer informasjon, ta kontakt med administrasjonen på e-post turn@fetil.no
Søknad med CV sendes til: turn@fetil.no
Søknader blir behandlet fortløpende.

Kontaktperson: Eline Rødahl Olsen
E-post: eline@fetil.no

Harstad turnforening søker etter daglig leder og hovedtrener til vi flytter inn i vår nye turnhall i høst.

Harstad turnforening (HTF) er en av Harstads eldste idrettslag og har i dag over 400 medlemmer og like mange på venteliste. Foreningen har et stort trenerkorps på 70 trenere, hvorav noen med turnkompetanse og noen med varierende formell trenerkompetanse. Av disse 70 trener er i vårt Unge trenere-program. Der tar vi opp gymnaster fra 13-18 år for å gi dem trenerkurs og rekruttere dem inn som en del av den fremtidige trenerstammen i foreningen. Klubben utøver i dag gymnastikk/bredde og troppsturn (konkurranse) og rytmisk gymnastikk (RG), og skal utvide med apparatturn i løpet av høsten.
Klubben har i dag ingen fulltidsansatte, men en RG-trener på deltidskontrakt i tillegg til unge trenere som mottar honorar. For øvrig drives klubben i dag utelukkende på frivillighet. I oktober flytter klubben til egen turnhall som er under oppføring. Ambisjonen er å profesjonalisere klubben, øke trenerkapasiteten både på volum og kvalitet, og å tilby turn til alle som i dag står på venteliste, samt til nye grupper som para- og spesialutøvere, og til eldre utøvere.
Foreningen skal tilsette både daglig leder og hovedtrener i inntil 100% stilling hver.

Full stillingsannonse på nettsiden vår harstadturnforening.no Se også vår Facebook og Instagram.
Spørsmål om stillingene kan rettes til styreleder Geir Borch Karlsen på leder@harstadturnforening.no eller på telefon 92014668.

Søknad og CV sendes på epost til leder@harstadturnforening.no
Søknadsfrist 15. juli 2024.

Les hele stilingsannonsen her.

Kontaktperson: Geir Borch Karlsen
E-post: geirbk@icloud.com

Sotra Sportsklubb søker å ansette en fulltidsansatt trener for våre gymnaster. Stillingen vil omfatte en 60/40 deling mellom turn menn og turn kvinner. Oppstart snarest.
Vi søker etter en engasjert og dedikert trener med erfaring fra apparatturn på høyt nasjonalt nivå, med gode trenerferdigheter. Treneren må være villig til å jobbe i henhold til klubbens retningslinjer, og ha et sterkt ønske om å inkludere alle utøverne, slik at hver enkelt får utnyttet sitt potensial. En detaljert instruks for stillingen vil bli utarbeidet etter avtale med SSK`s ledelse. Fremmedspråklige er velkommen til å søke, det er en fordel om søker behersker muntlig engelsk.

Arbeidsoppgaver:
– Bidra til å utvikle og gjennomføre langsiktige og kortsiktige planer i samsvar med klubbens retningslinjer.
– Bidra med planlegging av trening og individuell utvikling av alle gymnaster i gruppa, i samarbeid med trenerteam.
– Være en ressursperson for innøving av elementer ihht FIG og nasjonale reglement.
– Planlegge- og delta på konkurranser og samlinger med utøverne.
– Bidra med rekruttering av nye gymnaster fra klubbens breddepartier.

Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:
– Positiv, strukturert, organisert og god på kommunikasjon.
– Gode pedagogiske og organisatoriske egenskaper.
– Fremvise plettfri politiattest.

Vi tilbyr:
– Gode mulighet til å utvikle seg som turntrener.
– Utfordrende og spennende arbeidsmiljø i en ambisiøs klubb.
– Utøvere på høyt nasjonalt nivå.

Kontaktperson: Cate Norheim
E-post: turn@sotrask.no

Kontaktperson: RonnyDavidsen
E-post: roda@modulvegger.no

Arbeidsgiver: Sotra Sportsklubb
Stillingstittel: Trener Turn Menn
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Timebasis

Sotra Sportsklubb søker trener for Turn menn. Oppstart snarest.
Vi søker etter en engasjert og dedikert trener med erfaring fra apparatturn og med gode trenerferdigheter. Har du turnet før og er klar for å bli trener noen timer i uken er vi på jakt etter deg. Du må være villig til å jobbe etter klubbens retningslinjer. Stillingsgrad og en detaljert instruks for stillingen vil bli utarbeidet etter avtale med SSK`s ledelse.

Arbeidsoppgaver:
– Bidra til å utvikle og gjennomføre langsiktige og kortsiktige planer for utøverne i samarbeid med hovedutvalget
– Bidra med planlegging av trening og individuell utvikling av alle gymnaster i gruppa, i samarbeid med trenerteam
– Være en ressursperson for innøving av elementer ihht FIG og nasjonale reglement for Turn Menn
– Planlegge- og delta på konkurranser og samlinger med gymnastene
– Bidra med rekruttering av nye gymnaster fra klubbens breddepartier

Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:
– Positiv og selvdrevet med en ambisjon om å lykkes i et teammiljø
– Strukturert og fokusert
– Gode pedagogiske,organisatoriske og kommuniktive egenskaper
– Fremvise plettfri politiattest

Vi tilbyr:
– Gode mulighet til å utvikle seg som turntrener
– Utfordrende og spennende arbeidsmiljø i en ambisiøs klubb
– Utøvere på høyt nasjonalt nivå

Kontaktperson: Cate Norheim
E-post: turn@sotrask.no

Kontaktperson: RonnyDavidsen
E-post: roda@modulvegger.no

Vi trenger en som har lyst til å bidra i WAG-teamet vårt 4-5 dager i uken.
Stillingen tilbyr inntil 15 timer i uken og mulighedeten for mer.

Arbeidsoppgaver:

– Planlegge og gjennomføre treningsøkter for ulike nivåer, fra breddepartier til konkurransepartier.
– Følge opp og utvikle utøvernes tekniske ferdigheter og fysiske form.
– Sikre et trygt og positivt treningsmiljø hvor alle utøvere føler seg sett og verdsatt.
– Tilpasse treningsprogrammer i henhold til utøvernes individuelle behov og målsettinger.
– Samarbeide med øvrige trenere og støtteapparat for å oppnå klubbens sportslige mål.
– Delta på trenermøter og bidra til kontinuerlig forbedring av treningsopplegget.
– Motivere og inspirere utøvere til å oppnå sitt fulle potensial gjennom støtte og veiledning.

Vi tilbyr:

– Et inspirerende og støttende arbeidsmiljø med et dedikert trenerteam.
– Muligheter for faglig utvikling og kursing.
– Fleksibel arbeidstid med mulighet for å påvirke egne arbeidstider.
– Konkurransedyktig lønn og gode betingelser.

Hvis du er motivert, kreativ og har en ekte kjærlighet for å jobbe med barn, ønsker vi å høre fra deg.
Send din søknad og CV til:

Post@Hammerturn.no

Kontaktperson: David Jensen
E-post: post@Hammerturn.no