Skip to content
NGTF

Ressurser og verktøy

Verdiarbeid

For Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) er det viktig at vår idrett gjenspeiler verdiene spennende, inkluderende, visjonær og troverdig – og det skal det være trygt å drive idrett hos oss.

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. NIF har egne etiske retningslinjer som alle har ansvar for å gripe inn og varsle om det skulle vere brudd på disse. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt. Alle i NGTF skal vite hvordan og til hvem de kan si i fra ved bekymring og være trygge på at disse vil bli håndtert riktig og godt. Vi har ansvar for å ta i bruk og implementerer retningslinjer og prosedyrer.