Skip to content
NGTF

Barneidrett

Barneidrett 9-10 år

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

På denne siden finner du spesifikke retningslinjer for barn i alderen 9-10 år. Aldersgruppens hovedfokus bør være å fortsette fokuset på å forbedre og videreutvikle grunnleggende motoriske ferdigheter, med stadig mer komplekse øvelser og teknikker inn i treningen. Mestring og selvtillit er ferdigheter som bør vektlegges. Konkurranse bør fokusere på deltakelse og personlig fremgang.