Skip to content
NGTF

Drive klubb

Politiattest
NGTF har utarbeidet en rutine for oppfølging av politiattest ordningen sentralt.

Det er en forutsetning at alle som utfører oppgaver for NGTF som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, fremviser en politiattest uten merknader. Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.