Skip to content

Teknisk komité troppsgymnastikk behandlet temaet på møtet 21. januar og fattet følgende vedtak:

«TKTR ønsker ikke at Norge skal stille i et eventuelt EM 2021. Usikkerhetsmomentene er for mange grunnet koronapandemien, spesielt ut fra et helseperspektiv.

Ved å ikke stille i EM 2021 vil aktuelle utøvere og deres klubber kunne forholde seg til et noe mer normalt oddetallsår i landslagssammenheng, senior nordisk og terminlista forøvrig. Terminlista blir mer forutsigbar og NM i nasjonale klasser for junior kan få endelige datoer.»

Komiteens vedtak ble behandlet av styrets arbeidsutvalg (AU) i går kveld og AU ga komiteen full støtte i sitt vedtak.

Teknisk komite troppsgymnastikk (TKTR) i NGTF i samarbeid med landslagssjefen i Norge for troppsgymnastikk (Henning Ottersen) inviterer til en digital konkurranse i tumbling, trampett og frittstående i nasjonale klasser for junior.

Påmeldingsfrist: innen 15. februar

For mer informasjon se invitasjonen.

Teknisk komite troppsgymnastikk (TKTR) har vedtatt datoer for webinarer for dommere og trenere; 27.-28. mars 2021. Dommer webinaret vil være lørdag 27. mars, mens trener webinaret blir søndag 28. mars. Invitasjon sendes ut en måned før. Følg med!

Gullstipendet deles ut hvert år av Gullklubben, som er en klubb bestående av norske olympiske vinnere.

Formålet til klubben og med stipendet er «å bidra til at yngre idrettsutøvere, prosjekter eller klubber i olympiske grener skal få forholdene tilrettelagt, slik at det er mulig å videreutvikle seg innen sin idrett.».

Det er altså klubber, prosjekter eller utøvere som driver med en gren innen turn som er inkludert i OL-programmet. Per nå gjelder det turn menn, turn kvinner og rytmisk gymnastikk.

Dere kan lese mer om kriteriene og hvordan man søker i brevet fra Gullklubben. Søknadsfrist er 26. februar.

Her kan du se hele brevet fra Gullklubben.

Har din klubb lyst og kapasitet til å arrangere NGTFs største arrangement i 2025? Landsturnstevnet arrangeres hvert fjerde år, og er et breddearrangement med oppvisninger, workshops, Gym for Life Challenge. Arrangementet er for alle NGTFs medlemmer over 13 år.

Se mer informasjon i utlysning og retningslinjer.

Frist for innsending av søknad er 15. mars 2022.

Ønskes mer informasjon – ta kontakt med Minna Børstad i NGTFs breddeavdeling på e-post: minna.borstad@gymogturn.no

Søknader skal inkludere informasjon og bilder av alle apparatene som skal benyttes under konkurransen.

TKTR har, i samarbeid med SPKL Stag og Sola Turn, bestemt nye datoer for NM nasjonale klasser:

  • NM nasjonale klasser kvinner junior: 4.-5. september, Stavern
  • NM nasjonale klasser miks og menn junior: 11.-12. september, Sola

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets – turn kvinner og turn menn lyser ut konkurranser 2021. Søknadsfrist er satt til 20. januar. Se informasjon og utlysning i dokumentene under.