Skip to content

The last challenge is over! Again, you all surprised us with creative and unique pictures and videos on Instagram. Choosing is the hardest part, but when we saw the video under we all melted! It includes jul and hjul, and the ends with “God jul” (Merry Christmas in Norwegian)! So the winner is:

@jscot172

https://www.instagram.com/p/BOPWvoOFmQa/?tagged=gfl2017contest

Congratulation!

You will get your prize when you arrive at World Gym for Life Challenge 2017! Please send us an email: post@gymforlife2017.com

We can’t believe so many of you join our Christmas Challenge, thank you! Every day we have opened Instagram with excitement, and every day we have smiled!

Now it is over, and Christmas Eve (the day we in Norway celebrate) is soon!

Merry Christmas and Happy New Year!

Turn menn inviterer til klubbmøte på Thon Hotel Opera 14. januar fra klokken 11.00 – 15.00.

Invitasjonen finner du her.

Påmeldingsfrist er satt til 10. januar.

Møte er primært for:

 1. Klubber og trenere som driver med apparatturn for gutter.
 2. Trenere turn menn.
 3. Klubber og trenere med tilknytning til de tre gruppene (gutter, junior og senior).
 4. Landslagsgymnaster som har mulighet til å delta.
 5. Foresatte av gymnaster i guttegruppen, junior- og seniorlandslag.

Foreløpig program 14. januar:

  • Toppidrettssatsing i NGTF
  • Ny OL-syklus med nye mål og vedtatt lagsatsing mot 2028.
   • Planer og presentasjon av landslag og guttegruppe 2017, aktiviteter guttegruppe/landslag.
   • Landslagssentermed bl.a. krav om testing for alle gymnaster!
   • Økonomi, egenandeler.
   • Forutsetning og krav for deltakelse.
  • Status medisinsk oppfølging, skadeforebygging og videre planer!
  • Nasjonale konkurranser 2017 – endinger og nyheter
   • Nytt konkurransekonsept fra 2017 – FIG Age Group Development Program.
   • Konkurransegjennomføring twentyfour Cup og FIG
   • Mindre endringer i LUM
  • Informasjon
   • Dommer informasjon
   • Krav til arrangør av nasjonale konkurranser
 • Eventuelt

  Det åpnes for både spørsmål og diskusjoner undervegs.

 

 1. The time between 1st and 24th of December, is called ADVENTSTID.
 2. To make the waiting time shorter, children (and adults) gets a calendar with a gift or chocolate to open every day in this period.
 3. JUL is the official Norwegian word for Christmas
 4. In December, we have the darkest time of the year. Luckily, we have Christmas lights!
 5. In November and December friends and families comes together for Christmas party. We call it julebord or juletrefest. We walk around the Christmas tree, singing Christmas songs and eat Christmas food, and enjoy life.
 6. Some of the preparations for Christmas is baking seven varieties of cookies: PEPPEKAKER, SERINAKAER, KRUMKAKE, to just name a few.
 7. While the rest of the world celebrate Christmas Day, we in Scandinavian celebrate Christmas on 24th of December, Christmas Eve
 8. Most of the Norwegians eats RIBBE (pig), PINNEKJØTT (lamb) or LUTEFISK (fish) at the Christmas Eve.
 9. In days after Christmas Eve it´s a tradition that children dress up in crazy costumes and walk in the neighborhood and sings Christmas songs. In return, they get candy.
 10. The Norwegian word for Santa Claus is JULENISSE.
 11. On Christmas Eve, we give the Santa Claus JULEGRØT: rice porridge with sugar, cinnamon and butter.
 12. In Bergen, a Norwegian city at the west coast, we´ll find the world largest city – built in gingerbread. This year they celebrate 25th anniversary.

 

So, how many Norwegian words do you now know?!

 

Vi minner om Trener 1 kurs som arrangeres i Østfold den 20.01-22.01.2017 og 03.02-05.02.2017. Kurset holdes i Nedre Glomma Turnforenings lokaler i Tomteveien 21, 1618 Fredrikstad, med kurslærer Lasse Hauser.

Frist går ut i dag, 20. desember, men det er fortsatt plasser igjen. Påmelding til kretskonsulent snarest!!

 

Mer informasjon finner du på vår terminliste:

https://gymogturn.no/trener-1-kurs-nedre-glomma/0130

This Newsletter is somewhat different than the previous ones, and it contains all the information you should need regarding prices, transportation, accomodation, apparatus and food. We are looking forward to hosting this magnificent event in July 2017, and are looking forward to seeing you all i Norway!

NEWSLETTER 4 – WORLD GYM FOR LIFE CHALLENGE 2017

 

It’s the third and last week of our Instagram Christmas Challenge, and our countdown towards Christmas, which in Norway is celebrated with great food and presents under the tree in the evening of December 24th.

We think it’s time for you to start learning some Norwegian words, so to make sure you both learn something useful for gymnastics, and for the time of year, we’ll start with “Hjul” and “Jul”! As we don’t pronounce the h, they both sound the same, which just makes it even better!

“Hjul” is the Norwegian word for cartwheel (and we also use this for any kind of wheels, but for now, lets stick to cartwheels). Then we have “Jul” which means Christmas! So for the last Instagram Christmas Challenge, we want your photos or videos with either hjul or jul, or maybe both! You choose!

From 16th until 22nd of December you should post your pictures of hjul or jul to be in the run for a set of the official World Gym for Life Challenge 2017 clothes AND a ticket to the gala!

instagramkonkurranseGreat news! It is super easy! All you need to do is this:
-Follow us at @gymforlife2017
-Tag your picture or video using #gfl2017contest and #gfl2017

 

Norges Idrettsforbund (NIF) oppdaterte i 2019 Idrettens Barnebestemmelser og har nå også godkjent NGTFs inndelinger av regioner. Endringene kan leses i full tekst på nettsiden vår, men her er i korte trekk det som er nytt i forbindelse med konkurranser/oppvisninger og som vi må passe på for å unngå sanksjoner (som er pålagt av NIF, se nettsiden vår for informasjon om hva sanksjonene er). I tillegg tar vi med endringer vedr. konkurranselisensen som ble vedtatt på NGTFs forbundsting 2016.

 

Nasjonale konkurranser for 6-10 åringer (det året gymnasten fyller)

Hver gren i NGTF kan hvert år arrangere inntil 2 nasjonale konkurranser/oppvisninger for 6-10 åringer. Arrangør må søke NGTF om å få tildelt en av disse konkurransene/oppvisningene. Arrangører som inviterer nasjonalt i denne aldersgruppen uten godkjenning fra NGTF vil risikere sanksjoner.

Det er åpnet for at 6-10 åringene kan delta i ÉN nasjonal konkurranse pr år (selv om flere arrangeres).

Det kan ikke inviteres andre nasjoner til konkurranser hvor 6-10 åringer deltar.

 

Lokale konkurranser for 6-8 åringer (det året gymnasten fyller)

Gymnaster 6-8 år, kan i tillegg delta i lokale konkurranser. Med lokalt menes fortrinnsvis i egen klubb, eller med klubber i lokalmiljøet, begrepet lokalt kan ikke strekkes lenger enn til innen egen krets eller nærmeste klubb med aktivitet i samme gren.

Lokale konkurranser kan være åpne for alle fra 6 år og oppover, men det kan ikke inviteres gymnaster fra utenfor det lokale begrepet i noen klasser til en lokal konkurranse, så lenge barn 6-8 år deltar.

 

Regionale konkurranser for 9-10 åringer (det året gymnasten fyller)

Gymnaster 9-10 år, kan i tillegg delta i regionale konkurranser. Regionene er definert som følgende:

Region Nord: Finnmark, Troms, Nordland
Region Midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Region Sør: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold
Region Øst: Buskerud, Oslo og Aksershus, Østfold, Hedmark, Oppland

Regionale konkurranser kan være åpne for alle fra 9 år og oppover, men det kan ikke inviteres gymnaster fra andre regioner i noen klasser, så lenge barn 9-10 år deltar.

 

Nasjonale konkurranser 11-12 åringer (det året gymnasten fyller)

Her er det ingen endringer, men det er verdt å merke seg at det i nasjonale konkurranser ikke kan inviteres gymnaster fra utenfor Norden og Barentsregionen i noen klasser, så lenge 11-12 åringer deltar.

 

Plasseringer, premiering, kvalifisering

Reglene rundt dette er uendret:

6-10 år: det kan ikke benyttes resultatlister, ingen plassering, gymnastene kan få sitt resultat etter hver øvelse underveis i konkurransen. Alle får lik premie.

11-12 år: det kan benyttes resultatlister og plassering, men tone ned resultatfokuset, dvs. unngå lystavler/opplesning av resultater underveis. Alle skal ha premie.

Det skal ikke være kvalifisering til noen konkurranser i aldersgruppen 6-12 år. Alle konkurranser skal være med åpen påmelding i disse klassene.

 

Konkurranselisens – utvidet forsikring konkurranseutøvere

Nytt fra og med 2017 er at det nå også kreves konkurranselisens for gymnaster 9-10 år for deltagelse lokalt/regionalt/nasjonalt. Uten betalt lisens har man ikke rett til å delta. Alle må inn og registrere for konkurranselisens på nytt hvert kalenderår. I mange klubber er det klubben selv som ordner dette, eller informerer gymnaster/foresatte om hvordan det skal gjøres.

Priser:

9-12 år      200,-kr
13 år +      500,-kr

Lisensen gjelder som forsikring både på trening og i konkurranser, det er derfor en fordel å tegne denne tidlig på året og ikke vente til første konkurranse.

 

Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidrett i sin klubb.

Oppgaver til den som er ansvarlig for barneidretten kan være å:

 • Kjenne innholdet i Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
 • Følge opp trenere/aktivitetsledere med tilbud om kurs
 • Snakke barnas sak i styret
 • Være delaktig i arrangement for barn
 • Se at barna blir ivaretatt i evt.planverk i idrettslaget
 • Sørge for at treningstider for barna blir ivaretatt
 • Ta opp aktuelle saker som omhandler barna
 • Sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig til aktiviteten

Tips: NIF har utarbeidet en e-læringsmodul med fokus på idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. Kurset heter «Idrettens verdigrunnlag» og er tilgjengelig på kurs.idrett.no

 

For å vite mer, les om Bestemmelser og rettigheter for barn på nettsiden vår her, for å få mer utfyllende informasjon om bestemmelsene, NIFs og NGTFs tolkninger samt sanksjonene.

 

 

Slik beskriver Finnsnes Damepatrulje sin opplevelse av Gym for Life test-event 2016. De har en klar melding til alle norske lag: Hva venter dere på? Dette kan dere jo bare ikke gå glipp av!

Damepatruljen fra Finnsnes var ett av 17 lag som var med på test-eventet i sommer. De mener lokasjonen gjør World Gym for Life Challenges 2017 unik:
-Oslo Convention Center er jo et fantastisk sted med absolutt alt i gåavstand. Det fikk vi bekreftet da vi var der og deltok på Gym For Life Norge 2016. Alle deltakerne spiser samme sted, trener samme sted, bor samme sted. Der er det jo ikke behov for busser og tidkrevende offentlig transport på samme måte som på andre stevner. Overnatting skjer i ordentlige senger i små hytter med kjøkken og ikke på skolegulv. Når man i tillegg tar med at det er gressplener, muligheter for utendørsaktiviteter og bading på stranda, ja, da er idyllen komplett! Forteller leder for troppen Heidi Dahl Gundersen.

Den erfarne troppen består hovedsakelig av tidligere gymnaster, men det er også mange på troppen som begynte å turne først i voksen alder.
-Alt vi gjør skal være sosialt og gøy, en treningstime uten at noen ruller på gulvet av latter er ikke komplett. Vi trener en gang i uka så vi må trene effektivt og holdningen er at alt må prøves og alt er mulig med målrettet trening, sier Heidi.

De har vært med på flere stevner både nasjonalt og internasjonalt, og kan skimte med 5-6 gymnaestradaer.
-Vi har utrolig mange flotte minner fra ulike gymnastradaer og det er nesten helt umulig å plukke ut ett! Det er så mange dyktige tropper man har sett på, og så mange inntrykk, forteller Heidi. Allikevel er det en opplevelse hun vil trekke frem: Nordisk Aften på Verdensgymnaestradaen i Helsinki 2015. Her stilte troppen med egen koreografi og alt gikk på skinner.
– En helt spesiell stemning i den flotte hallen og alt klaffet med lyd, lys, utførelse og et herlig publikum, minnes hun.

Men World Gym for Life Challenge 2017 blir deres første internasjonale konkurranse.
-Tanken på at vi snart skal delta på et stevne eller en uformell konkurranse gir oss både god trening, mestring, mye god latter og den ekstra motivasjonen vi trenger for pushe oss selv litt lengre.

En unik opplevelse
Derfor var det ikke i tvil om at troppen skulle melde seg på World Gym for Life Challenge 2017.
-Hvorfor skulle vi ikke gjøre det? En helt unik anledning til å få se internasjonale tropper på høyt nivå, treffe folk fra hele verden som elsker å gjøre det samme som oss, bo i fantastiske omgivelser, kort reisevei for alle norske tropper og til knallgode priser.oslofjord

Hittil har 11 norske lag meldt seg på, men det er plass til flere.
-Det blir spennende å se hvor mange norske deltakere det blir,- det hadde jo vært gøy å være mange fra arrangørlandet, sier Heidi og legger til at det er en super mulighet til å presentere Norge og alle de flotte troppene.

Heidi forteller at troppen har et godt samhold og mener mye av grunnen til det er at de alltid har et stevne de jobber mot.
– Det er sikkert flere som kan oppleve den samme gleden – så spørsmålet er: Hva venter dere med? Dette kan dere jo bare ikke gå glipp av. Stevnet er jo en gavepakke til alle turnerne i Norge! Bli med – Dere vil garantert ikke angre!»

Vi sees vel?!

https://vimeo.com/194651312

Den 1. og 2. desember ble det arrangert nasjonal ungdomskonferanse i Trondheim.

tom-tvedt-a-jentene

Her hadde ungdommen regien og de voksne lyttet og spurte!

Under disse to dagene i Trondheim, skulle ungdommen selv få fortelle hvilke erfaringer og utfordringer de møter innenfor idretten, og ut fra det fortelle hva de ønsker seg innenfor idretten i framtiden.

Tema som sto på agendaen var; utvikling i ungdomsidretten, betydningen av verdier,status ungdoms løftet, samspill mellom ung og erfaren,ungdoms treneren, hvem er idrettsungdommen, morgendagens utøvere, idrett for alle m.m.

Dette var to interessante dager,men mange gode innslag og mange flotte ungdommer som virkelig har engasjert seg innen for idretten.

Vi har engasjerte ungdommer i kretsen også. Malene Brevik Nesset er en av dem. Hun var tilstede i Trondheim og her er en oppsummering av det hun sitter igjen med etter å ha vært tilstede.

Ungomsidrettskonferansen i Trondheim 1.-2. desember var veldig lærerik og interessant. Det ble tatt opp og snakket om flere tema som er veldig viktig for videre utvikling av idretten. Foredrag om hvor viktig godt samhold og gode verdier er, fikk meg virkelig til å tenke over om vi gjør nok i vår egen klubb og på egen trening. Minisesjonene vi fikk delta på var veldig spennende fordi de gav vertfall meg mye mer innsikt i hva idretts-Norge har å by på. Jeg fikk høre om flere kursutdanninger for unge, og også hvordan unge er med på å utvikle idretten. Ungdommene er viktige for å spre idretten til flest mulig, også den vanskelige målgruppen ungdommene.

 

Mvh

Malene

 

Vi håper at flere av våre ungdommer ute i både lag og krets blir med oss neste gang. Dette var lærerikt!

idrettsglede-for-alle idrettens-verdier_foil apning-med-inge-andersen-og-rita-ottervik

 

Fins det et et tilbud om turn for unge mellom 13-18 år med Cerebral Parese (CP) i Trondheim?

Var spørsmålet vi fikk her tidligere i november av en gruppe Ergoterapistudenter ved NTNU i Trondheim. De hadde en prosjektoppgave om unge med CP og aktiv fritid, og hadde valgt å fokusere på om det fantes et tilbud innen turn og rg for denne gruppen.

De ønsket å finne ut av om det i hele tatt fantes et tilbud, hvordan de forskjellige tilbudene eventuelt legges opp, litt om etterspørsel av tilbud fra denne gruppen,hva kan være et hinder for deltakelse, og hvordan integrere denne gruppen i turn aktivitet.

Problemstillingen var:
«Hva skal til for å organisere et gymnastikk -og turntilbud for unge fra 13-18 år med Cerebral Parese GMFCS grad nivå III – V i Trondheim Kommune?»

Så, hva fant de ut?

Klikk her for å se konklusjon!

jentene
Studentene

Takk jenter for en spennende innfallsvinkel, samtaler og for å få invitasjon til å overvære framlegget av oppgaven på skolen i dag. Vi konkluderer i hovedsak med at vi kan bli flinkere til å formidle at turn også kan være et tilbud til denne gruppen, og som det kommer fram i oppgaven, at et samarbeid med andre fagpersoner er viktig for å kunne tilby et godt aktivitettilbud i turnhallen for denne gruppen, og andre grupper med andre funksjonshemminger. Lykke til videre med studiene.