Skip to content
Stipend

Det er hvert år mulig å søke Agder Gymnastikk- og Turnkrets om stipend.

Aktuelle kandidater er:

  1. Gymnaster/tropper som gjennom det siste året har vist gode sportslige resultater
  2. Trenere/ledere som gjennom det siste året har:
  • Bidratt til å skape et godt treningsmiljø i klubben
  • Bidratt til et vellykket arrangement/kurs
  • Bidratt til økt rekruttering i klubben
  • Annet