Skip to content
Nyhet

Hvor kan jeg varsle?

Det er mye fokus på muligheten for å varsle om ulike forhold som ikke er i tråd med lover og regler i samfunnet, så også innenfor idretten. NIF har utarbeidet en veileder for varsling av seksuell trakassering og overgrep. Denne gir god informasjon om hvordan man skal forholde seg dersom det oppstår eller oppdages slike forhold.

Det kan også tenkes andre kritikkverdige forhold som man ønsker å be om hjelp til å håndtere. Det kan f.eks være ved brudd på idrettens etiske veiledere slik de framkommer på NIF sine hjemmesider. Disse er også tatt inn i våre retningslinjer for delegasjoner og samlinger, og kan gjerne danne utgangspunkt for arbeidet i laget. Dersom det er behov for å oppnå kontakt med forbundet for å varsle om slike problemer, så kan man sende e-post til mailto:varsling@gymogturn.no