Skip to content

Det har vært noen utfordrende uker for liten og stor. Ut fra det vi får tilsendt og ser, virker det som motivasjonen hos gymnaster på alle nivå fortsatt er på topp. Det gleder oss, og vi vil veldig gjerne være med å motivere videre.

– Nå har vi hatt fire uker med pause fra ordentlig turntrening der treningen har vært mest generell eller med fokus på basis. Derfor er det viktig å holde motivasjon og treningsglede på høyt nivå. Vi vet det er en utfordring for mange, sier landslagssjef for turn menn, Gabriel Negru.

Det er lysere ute, solen begynner å titte frem noen plasser. Men til og med der det er snø er utøverne flinke til å utnytte det de har for å gjøre det trives best med.

Men å gjøre som Fredrik Johnsen og Sofie Bråten under her hjelper på humøret, samtidig som man får frisk luft.

Man trodde kanskje det ville avta noe med såkalte challenges på sosiale medier med tiden, men fortsatt går de som ild i tørt gress. Selv om det ikke er konkurranse i så måte, mener Negru at en type form for konkurranse er viktig i denne perioden.

– Det å finne på små konkurranseøvelser mellom utøvere, gjerne digitalt ettersom det er den nye formen for møteplass nå, kan være med på å gi en motivasjonsboost.

Hva er din favorittchallenge eller hva motiverer deg? Tagg oss eller send ditt bidrag til oss på Instagram – @gymogturn

– Finn noen styrkeøvelser og se hvem som klarer å makse ut av treningskameratene dine. Fint om det også er noe spesifikt innen turn, legger Negru til.

Det blir ikke store konkurranser før sommeren slik det ser ut, og konkurranse og bare å få trene i hallen med vennene sine er noe mange savner. Men det å skifte fokus og heller fokusere på det man kan gjøre noe med, er også viktig i denne perioden.

Turn er en idrett med belastningsskader. Flere av utøverne på herrelandslaget har vært gjennom operasjoner, eller har hatt skader de har prøvd å lege under vinteren. Nå er det perfekte tidspunktet til å få bukt med småvondtene.

– Det er ingen tvil om at dette er en god tid for utøvere å komme hundre prosent tilbake fra skade med å gjøre øvelser som gir deg full funksjonalitet igjen, sier Negru.

Flere øvelser gymnaster vanligvis gjør på trening og i konkurranse er ikke så enkelt å opprettholde uten apparatene. Likevel er det ting ma kan gjøre for å være forberedt til dagen hallene åpner igjen.

Philip Fleischer og Nore Stene har laget to program som er perfekt for det.

Ellers har flere av gutta på herrelandslaget laget gode programmer for skadeforebygging, eller program som hjelper kroppen å være klar for det som kommer.

– Det er minst like viktig å bygge opp små deler av musklene slik at man tåler mer belastning når man er tilbake, minner Negru.

Norges Idrettsforbund, i samråd med Helsedirektoratet, har kommet med fellesidrettslige anbefalinger. NGTF støtter opp om de nye veilederne.

NGTF vil i løpet av denne uken utarbeide mer detaljerte koronavettregler og råd knyttet til oppstart av aktivitet innenfor de gjeldende smittevernreglene. Reglene og rådene vil bli publisert på våre nettsider i løpet av fredag 17.04.

For øyeblikket bes alle henvendelser rettes til generalsekretær, Øistein Leren, på mail: oistein.leren@gymogturn.no

Her kan du lese NIFs veiledere.

Veilederen påpeker at det i forbindelse med aktivitet innendørs, og ved bruk av apparater, må legges til grunn en strengere tolkning knyttet til den smittefare som aktivitet på tepper og i apparater vil medføre.

I praksis innebærer denne veilederen fra NIF at det ikke er noen endringer for aktiviteter innen gym og turn sett i forhold til det som har vært de siste ukene.

Fortsatt stengte haller

Vi i NGTF henstiller på det sterkeste til å overholde alle regler for aktivitet og stenging av haller, samt at man holder hovedfokus på å hindre smitte gjennom å følge alle gjeldende råd fra myndighetene.

NIF understreker at de støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av Covid-19-viruset. Så langt har det helt eksplisitt vært kommunisert at organisert idrett ikke skal forekomme fra NIFs side.

Samtidig har det vært gitt retningslinjer for fysisk aktivitet som har vært tolket svært forskjellig fra kommune til kommune.

Nettopp derfor har NIF henvendt seg til Helsedirektoratet med mål om å få på plass en overordnet og tydelig veileder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger er å hindre smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges.

Innendørsaktivitet rammes hardere

Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Det er altså dette NGTF skal forholde seg til, og det er derfor NGTF nå ber alle innen gym og turn å overholde reglene for aktivitet og stenging av haller, samt å holde hovedfokus på å hindre smitte gjennom å følge alle gjeldende råd fra myndighetene.

Vi ber dere også lese Helsedirektoratets forbud og veiledning.

Samordnet rapportering er nå åpnet – det gikk ut nyhetsbrev fra NIF mandag 6. april.

Vedlagt følger informasjon fra NGTF om hva man må huske på når aktivitetstall for gym og turn skal registreres.

Det er omfattende, men bør være lett å følge. Hvis dere har andre til å registrere for dere, er det veldig viktig at tallene blir registrert, og på riktig måte!

På sosiale medier og i mediene florerer det av treningstips, programmer og lignende, men mange har kommet med tilbakemelding at de savner noe for alle, som man enkelt kan tilpasse nivå.

Vi har derfor samlet noen treningsprogram som vi håper alle, uansett nivå og alder, kan få glede av i påsken. Breddekonsulent, Minna Børstad, har vært med å lage programmene.

– Jeg har laget korte treningsprogram som bør passe til de aller fleste, og jeg har prøvd å finne enkle, men effektive øvelser. Alle er gjort uten utstyr, slik at de kan gjennomføres hvor og når som helst da de krever lite plass og alt du trenger er kun din egen kroppsvekt, forklarer hun.

Videoene har enkel forklaringstekst, men likevel har Børstad noen enkle tips til dem som ønsker å gjennomføre programmene.

– Det er viktig at man lytter til kroppen sin og jobber i eget tempo. Repetisjoner og tid er til hjelp, man kan gjøre flere repetisjoner eller holde på lengre om man ønsker. Meningen er likevel å holde litt tempo slik at man merker at man jobber.

Oppvarming er første video alle bør ta seg tid til.

– Det er viktig alltid å starte treningen med litt oppvarming. Bruk 5-10 minutter slik at kroppen blir litt varm og klar til en treningsøkt. Ønsker en ikke å bruke programmet, kan man gå en tur, jogge eller sykle istedenfor.

De andre programmene er delt inn litt mer spesifikt, og enkle å gjøre mellom slagene når man for eksempel har hjemmekontor eller trenger å koble litt ut.

– Mange har fortsatt hjemmekontor, og da er det ikke sikkert arbeidsplassen er like bra, noe som kan gå ut over sittestilling. Da kan man ta aktive arbeidspauser for å holde treningen oppe og forebygge smerter.

Men det er ikke bare forebyggende disse programmene er bra for. Med Covid-19 og andre influensaer kan man være utsatt for smitte om immunforsvaret er noe svakere.

– De som er regelmessig fysisk aktive har som oftest bedre immunforsvar enn de som er passive. Og i denne perioden vet vi at det er spesielt viktig å ta vare på helsen, og derfor er det også veldig viktig med hjemmetrening.

Mange tenker at man må bruke lang tid på en treningsøkt, men for å holde kroppen i aktivitet er det ikke nødvendigvis flere timer som trengs for å gjennomføre litt trening.

– Jeg tenker at det enkle ofte er det beste, og at et kort program er bedre enn ingenting. Jeg ønsker å motivere medlemmer til å være aktive hjemme nå som vi ikke kan trene sammen med andre..

Til slutt har Børstad en liten oppfordring til alle.

– Jeg håper mange kan benytte seg av treningsprogrammene, og at vi sees igjen når hverdagen kommer tilbake. Ta vare på deg selv og andre, og pass på helsen din med å trene.

Norges Idrettsforbund inviterer til teoridelen av kurset «tilrettelegging paraidrett» – digitalt og gratis.

Kurset avholdes 22. april kl. 18.00 – 19.30 og er et web-kurs som et alternativ til den ordinære kursvikrsomheten.

NIF forklarer at kurset er inspirert og basert på det ordinære kurset. Det består av en teoretisk og en praktisk del, den teoretiske tar man altså på web-kurset, mens den praktiske delen tas senere når idrettskretsene setter opp nye kurs. Den praktiske delen varer 2 – 2.5 time.

Gjennomføringen av kurset skjer via Microsoft Teams, og man får tilgang til kurset via en link etter man har meldt seg på.

Du kan også lese mer om kurset og finne linken til påmelding her.

3. april kom den endelig forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19-utbruddet.

Den totale rammen for ordningen er 700 millioner kroner.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og behandler søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april.

Søknadsfristen er satt til 21. april.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider.

Det er flere trenere og utøvere i troppsgymnastikk som har laget solide treningsprogram for utøverne.

Vi har fått inn mange fine program som vi ønsker å dele med dere. Landslagssjef, Henning Ottersen, er godt fornøyd med det som leveres, og håper videoene kan brukes av mange.

– Disse programmene passer for utøvere i troppsgymnastikk både bredde og topp, fra rekrutt til senior, men også for utøvere i andre grener, sier Ottersen.

Trener i Oslo Turn, Henrik Moum, har satt opp dette programmet, som er nivå 1. Nederst i saken legger vi også ut nivå 2, men det er viktig at dere først behersker nivå 1 før dere går videre. Dette har også Moum informert om i videoen sin:

Viktig med variert trening

– Her er det mange flotte øvelser som utfordrer koordinasjon, styrke, spenst og mobilitet. Dette er viktige grunnpilarer i et helseperspektiv generelt, men naturligvis helt nødvendig for en utøver i troppsgymnastikk, forklarer Ottersen om treningsprogrammene.

Mens Moums program har mer fokus på elementer fra tropp, har Mathilde Sørvåg laget et styrkeprogram som passer for alle, uansett idrett og gren:

Det er mange regler man skal forholde seg til under denne koronatiden. Derfor er det viktig å påpeke at den neste videoen, fra Tara Sperre, kun bør gjøres sammen med søsken, treningspartnere i samme kollektiv eller sammen med andre i samme husstand.

I NGTF har vi medlemmer og aktive med forskjellige forutsetninger. Noen er utøvere på høyt nivå, internasjonalt og nasjonalt, noen driver med gym og turn for å holde seg i aktivitet, andre har det som en sosial samlingsplass, andre er i startfasen og har forskjellige ambisjoner.

– Utfordre deg selv

Derfor kan noen av programmene som kommer fra våre medlemmer virke uoverkommelige og vanskelige.

– Prinsippet om progresjon er naturligvis viktig å ta hensyn så man ikke utfører en øvelse man kanskje ikke er helt klar for. Forsøk en enklere variant av øvelsen i så fall, oppfordrer Ottersen.

Mange av dem NGTF har snakket med synes den største utfordringen akkurat nå er å ikke kunne trene med apparatene man vanligvis ville brukt i hallen. I tropp gjelder dette både tumbling, trampett og frittstående. Men selv om man ikke kan trene i hallen er Ottersen klar på at det er mye man kan gjøre for å opprettholde nivået

Foruten å ha flere kilder til trening påpeker han at klubbene gjør en god jobb med sine utøvere, og er sikker på at hans utøvere vil være klar til å gå løs på sesongens EM-uttak når man er tilbake til normalen.

I mellomtiden er det bare å stå på videre og fortsette å fokusere på utvikling.

– I troppsgymnastikk er det viktig å fokusere på vanskeelementer i frittstående, men også utfordre seg selv med koreografi enten fra klubbens egne program eller hente inspirasjon fra andre kilder. Så er selvfølgelig skadeforebyggende styrke- og bevegelighetstrening ekstremt viktig.

Helt til slutt legger vi også ved et program fra Michael Vu. Moums nivå 2 ligger helt i bunnen.

https://vimeo.com/403770485

Etter overveldende respons på det digitale kretsdommerkurset for turn kvinner har NGTF nå satt opp nok et kurs.

– Det har vært kjempegøy å jobbe med dette, og det er så artig å se responsen vi har fått, sier Hanne Jørgensen, kretskonsulent i Nordland og Troms og Finmark.

Det tok rundt et døgn å fylle opp det første kurset, og med flere på venteliste og noen som ikke fikk linken til å fungere, var ikke ressursgruppen sene med å snu seg rundt for å få på plass et nytt kurs.

Flere kurs i NGTF-regi har dessverre blitt avlyst på grunn av den pågående epidemien, og det var da ideen ble fremstilt fra B&OI Turn.

– Det var rett og slett en trener som lurte på om vi hadde vurdert å ha kurset digitalt, eller om vi bare skulle kansellere det. Da jeg presenterte ideen til organisasjonen var det bare positiv respons, forklarer Jørgensen.

– Det er mange involvert i kursene våre i NGTF, så da satt vi sammen en ressursgruppe som har jobbet dette frem. Noen omstillinger har det vært, men det har egentlig bare vært kjempegøy å jobbe med dette.

Selv om det foreløpig er satt opp kurs for turn kvinner, ses det nå på muligheten for å få dette på plass for de andre grenene også. Men her er ingenting avklart ennå.

Etter som situasjonen er som den er mener Jørgensen at det er bra at det kommer initiativ som dette fra alle kanter.

– Det er kjempeartig og noe vi virkelig må følge opp. Det er ikke bare vi i NGTF som har lært noe om hvordan vi kan jobbe bedre digitalt i denne perioden. Dette har gjort oss bedre rystet til å se på alle mulighetene vi har, også etter vi er tilbake til normalen.

Meld deg på kretsdommerkurset her!

Landslagssjef i RG, Elizabeth Paisieva, og landslagstrener, Stela Sultanova, holder RG-utøverne i aktivitet så godt de kan for tiden. Å få dem til å være med å engasjere seg er viktig for Paisieva.

– Vi ønsket å lage en video for å motivere, ikke bare de som driver med RG, men alle innen idrett. Vi ønsket å vise at vi gi ikke opp, vi stopper ikke, uansett hvor vanskelig denne situasjonen er, forklarer hun.

Med flere unge utøvere mener hun det er viktig å vise frem den gode jobben gymnastene gjør hjemme også. Hun påpeker at dette tross alt er unge utøvere med mål som de fortsatt ønsker å oppnå. Og da er det viktig å holde hverandre motivert.

– Jeg føler motivasjonen til våre jenter er høy. De står på hele tiden, men selvsagt gleder de seg til å komme tilbake i hallen for å trene.

De to lederne utfordret derfor altså jentene på landslagene og i utviklingsgruppa til å sende inn små snutter fra hverdagen eller med en liten oppfordring. Resultatet kan du se her 👇🏽

Daglig prater hun med landslagsutøverne, og denne uka startet de også med trening der de inviterte med også de som er utenfor landslaget. Det ble en stor hit.

– På tirsdag, da vi hadde trening for junior, var det fullt med hundre stykker som ville være med, og mange som ikke fikk være med. På torsdag, med seniorene, var det også godt oppmøte. Det er jeg veldig glad for, sier Paisieva.

Tilbudet er viktig slik situasjonen er nå. Mange klubber har måttet permittere sine trenere, og ved å invitere gymnastene med på treninger kan de få inspirasjon og ideer til egentrening.

Ved at hallene er stengt og trenere ikke er i jobb lengre har tanken slått henne at noen kan falle fra idretten, og derfor kommer de til å fortsette å invitere med RG-utøvere også neste uke.

– Selv om vi ikke kan hjelpe alle, håper vi dette er et positivt tilbud til alle. Og skulle noen trenge hjelp er det lov å spørre oss om tips og ideer, forteller Paisieva.