Skip to content
NGTF

Kurs og utdanning

NGTF skal se på seg selv som en lærende og kompetent organisasjon. Vi skal være en organisasjon som utvikler, forvalter og tar i bruk våre kunnskapsressurser slik at vi totalt sett blir i stand til å mestre daglige utfordringer og etablere ny praksis når det er nødvendig.

Det er viktig å se på hele organisasjonen, og at læring og kompetanseutvikling på alle nivåer og for alle aldersgrupper er viktig i NGTF. Vi skal gjennom vårt utdanningstilbud gi kompetanseheving som bidrar til at alle medlemmer får et variert aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes fysiske og psykiske utvikling. Det skal stilles tydelige krav til trygge miljøer som fører til opplevelse av mestring og livslang aktivitetsglede. Økt profesjonalisering på trenersiden stiller krav til høyere kompetanse, og det blir viktig å tilpasse seg behovet som melder seg til enhver tid i organisasjonen.

Nyhetsbrev

Infoskrivene og nyhetsbrevene våre sendes på mail til alle som har meldt seg på mailinglisten for kurs og utdanning. Ønsker du å få disse tilsendt direkte til deg – registrer deg nederst på siden.

Kontakt oss

Kompetanse

markunread_mailboxNGTF v/kompetanse, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo