Skip to content

Om kurs og utdanning

NGTF skal se på seg selv som en lærende og kompetent organisasjon. Vi skal være en organisasjon som utvikler, forvalter og tar i bruk våre kunnskapsressurser slik at vi totalt sett blir i stand til å mestre daglige utfordringer og etablere ny praksis når det er nødvendig.

Det er viktig å se på hele organisasjonen, og at læring og kompetanseutvikling på alle nivåer og for alle aldersgrupper er viktig i NGTF. Vi skal gjennom vårt utdanningstilbud gi kompetanseheving som bidrar til at alle medlemmer får et variert aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes fysiske og psykiske utvikling. Det skal stilles tydelige krav til trygge miljøer som fører til opplevelse av mestring og livslang aktivitetsglede. Økt profesjonalisering på trenersiden stiller krav til høyere kompetanse, og det blir viktig å tilpasse seg behovet som melder seg til enhver tid i organisasjonen.

Kontakt oss