Skip to content
NGTF

Om konkurransegrenene

Konkurransegrenene ønsker å sette gymnastene i fokus, slik at de skal kunne nå sitt potensial uansett om det er innen toppidrett eller på lavere nivå.

Det ønskes derfor kompetanseheving og gode trenings- og konkurransekonsepter, samt økt utbredelse innen antall aktive og klubber med tilbud innen hver gren.

En god rekruttering og breddeaktivitet er og med på å styrke muligheten for toppidrett innen de aktuelle grenene. Vi ønsker gode forbilder innen toppidrett, og prestasjoner på høyt, internasjonalt nivå.

Vi ser det også som svært viktig å ha tilstrekkelig antall dommere med stor kompetanse på alle nivå.

Våre grener har ulike landslagsmodeller, avhengig av hva man har erkjent er mest hensiktsmessig for den enkelte gren. Slike modeller vil alltid være i utvikling og endring, og må tilpasses den aktuelle situasjonen.

Finn konkurransegrenen

Toppidrett i NGTF

Under oppdatering