Skip to content

Turn kvinner gjennomførte sitt årlige dommer- og trenerseminar helgen 20.-21.01 På Thon Hotel Arena i Lillestrøm med 66 deltakere fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Leder av TKTK Anne Torill Nordli ønsket velkommen og orienterte kort om bl.a terminlisten for 2024, justeringer i turnstigen og FIG-Elite, kriterier for deltakelse i NM jr, fair play og hvor man kan finne relevant informasjon om turn. I tillegg presenterte hun mulige endringer i internasjonalt bedømmingsreglement for 2025-2028. Nyttig å ta med seg i det langsiktige treningsarbeidet.

Landslagssjef Antonio Egri presenterte landslagsmodell/landslagsarbeid og kriteriene for uttak til internasjonale konkurranser. Antonio orienterte om at det fremdeles er et mål å kvalifisere utøvere til OL i Paris i sommer, enten gjennom World Cup eller EM. Konkurransen internasjonalt er hard, og det må tenkes langsiktig. I den anledning ble målene for landslagene i den neste 4-års perioden presentert. Landslagene har en spennende sesong foran seg med Nordisk mesterskap for junior og senior på hjemmebane og EM senere i år. Landslagene møtes helgen 26.-28.01 til første samling i år. 

Dommeransvarlig Ann-Helen Bjørnstad benyttet anledningen til å gi en oppmerksomhet til Marion Dangel og Anette Johannesen for den meget gode jobben de har gjort som dommere i 2023. Deretter ble det en rask gjennomgang av justeringer i FIG-elite-reglementet samt reglement for paraturn.

Internasjonal dommer Eva Leibinger, hadde sammen med Dora Oskarsdottir, Siv Rita Eikeskog, Annette Johannesen og Anne Torill Nordli forberedt praktisk bedømming av øvelser i turnstigen og selvvalgt. Anne Torill hadde også en gjennomgang av internasjonalt reglement – Code of point – denne gangen med fokus på E-dommere. Søndag ble brukt til å dømme øvelser, både stige og selvvalgte. Det var stort engasjement i gruppen og mange hadde spørsmål til reglement og ulike utfordringer som dukker opp i en konkurranse. 

TKTK fikk mange nyttige innspill til presisering av reglement. Flere etterspurte både kretsdommerkurs og forbundsdommerkurs. Neste forbundsdommerkurs blir i begynnelsen av 2025, etter at nytt internasjonalt reglement er på plass. 

Å ha det sosialt og gøy sammen er en viktig motivasjonsfaktor. Seminarer som dette gir både inspirasjon og kunnskap. Takk til alle som deltok!

7. juni lanserte norsk idrett Dommerattest for å gi flere muligheten til å lykkes som dommer.

– Dommerattesten skal gi dommere et godt utgangspunkt for å lykkes som dommer, slik at utøverne møter et helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av dommer, idrettslag og idrett, sier Stig Magnus Fønhus Grundesen, prosjektleder for Dommerattesten i Norges idrettsforbund.

Dommerattesten er heldigital og tar inntil 20 minutter å gjennomføre. Den inneholder flere temaer knyttet opp mot hvordan du som dommer skal skape trygge rammer i barneidretten, hva slags forventninger som stilles til deg som dommer gjennom ulike refleksjonsøvelser, hva god kommunikasjon og ledelse er og ikke minst fair play.

Arbeidsgruppe gymnastikkhjul lyser ut NM gymnastikkhjul 2024. Ønsker din klubb å arrangere NM?

Se mer informasjon her: Utlysning NM i gymnastikkhjul 2024.

Søknadsfrist: 18. februar.

Ønsker du mer informasjon – ta kontakt med konkurransekonsulent gymnastikkhjul, Henrik Alvær på e-post: henrik.alvaer@gymogturn.no.

Retningslinjer for arrangement kan leses på https://gymogturn.no/agder/dokumenter-agder/ under ‘Lover, regler og bestemmelser’ og ‘Særegne regler og bestemmelser…’.

Arrangement det kan søkes på:

8. eller 9.juni 2024: Sørlandsmesterskapet i RG.

Konkurranseklasser:

Sørlandsmesterskapet er for rekrutter, junior og seniorklassene. Minirekrutter kan delta med oppvisning.

Fra hallen åpner, til oppvarming, konkurranse og premieutdeling antar vi at en konkurranse vil ta omlag 5 timer.

Utvalget hjelper til med:

RG utvalget er behjelpelige med opplæring av sekretariat i forkant hvis behov, og har ellers kontakt med arrangør i forkant og under arrangementene.

RG-utvalget i kretsen dekker trener-/dommerhonorar for arrangementer i kretsen.

Kretsen har i dag 4 dommere, hvor noen selv fortsatt er aktive.

Frist:

Søknad sendes rg@agtk.no senest 18.mars 2024.

Sotra Sportsklubb Turn og Dans søker turntrener Turn Menn.

Sotra Sportsklubb søker trener for våre apparatturngutter. Oppstart snarest og etter avtale.
Vi søker etter en engasjert og dedikert trener med erfaring fra apparatturn på høyt nasjonalt nivå og med gode trenerferdigheter. Har du turnet før og er klar for å bli trener noen timer i uken er vi på jakt etter deg.

Arbeidsoppgaver:
– Bidra med planlegging av trening og individuell utvikling av gymnastene
– Assistere trenerteamet for turn menn 6 – 10 timer/uke og assistere trenerteamet for turn kvinner etter behov
– Inntrening av elementer og øvingsoppbygging ihht FIG og nasjonale reglement
– Planlegge og delta på konkurranser og samlinger med gymnastene

Personlige kvalifikasjoner:
– Positiv og selvdrevet med ambisjon om å lykkes i et teammiljø
– Apparatturn-kvalifikasjoner på høyt nasjonalt nivå
– Høye kvalifikasjoner innen sikring og mottak
– Trener- og sikringskurs
– Strukturert og fokusert
– Gode pedagogiske og organisatoriske egenskaper
– Kommunisere og samarbeide godt med gymnaster, foreldre og trenere
– Fremvise plettfri politiattest
– Kommunisere på skandinavisk eller engelsk godt muntlig

Vi tilbyr:
– God mulighet til å utvikle seg som profesjonell turntrener
– Gode kollegaer
– Utfordrende og spennende arbeidsmiljø i en ambisiøs klubb
– Utøvere på høyt nasjonalt nivå
– Konkurransedyktige lønnsbetingelser
– Svært moderne turnhall

Kontaktperson: Rene Erichsen
Tlf: 404 06 901
E-post: turn@sotrask.no

Kontaktperson: CateNorheim
E-post: turn@sotrask.no

Sotra Sportsklubb Turn og Dans har ledig stilling som fulltidsansatt trener for turn menn.

Sotra Sportsklubb søker fulltidsansatt trener for våre mannlige gymnaster. Som en del av stillingen vil søker også trene klubbens kvinnelige gymnaster.
Vi søker etter en engasjert og dedikert trener med erfaring fra apparatturn på høyt nasjonalt nivå og med gode trenerferdigheter.

Arbeidsoppgaver:
– Bidra til å utvikle, implementere og gjennomføre planer for turn menn iht klubbens strategi og ambisjoner.
– Bidra med planlegging av trening og individuell utvikling av gymnastene.
– Assistere trenerteamet for turn kvinner.
– Inntrening av elementer og øvingsoppbygging ihht FIG og nasjonale reglement.
– Planlegge- og delta på konkurranser og samlinger med gymnastene.

Personlige kvalifikasjoner:
– Positiv og selvdrevet med ambisjon om å lykkes i et teammiljø.
– Apparatturn-kvalifikasjoner på høyt nasjonalt nivå.
– Høye kvalifikasjoner innen sikring og mottak.
– Trener- og sikringskurs.
– Strukturert og fokusert.
– Gode pedagogiske og organisatoriske egenskaper.
– Kommunisere og samarbeide godt med gymnaster, foreldre og trenere.
– Fremvise plettfri politiattest.
– Kommunisere på skandinavisk eller engelsk godt muntlig.

Vi tilbyr:
– God mulighet til å utvikle seg som profesjonell turntrener.
– Gode kollegaer.
– Utfordrende og spennende arbeidsmiljø i en ambisiøs klubb.
– Utøvere på høyt nasjonalt nivå.
–  Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
– Svært moderne turnhall.

Kontaktperson: Rene Erichsen
Tlf: 404 06 901
E-post: turn@sotrask.no

Kontaktperson: Cate Norheim
E-post: turn@sotrask.no

Aktivitets-/turntrener for barn 6-10 år

Haugerud IF søker etter en aktivitets- eller turntrener til AKS-barn alder 6-10 år onsdager kl 14.15-16.00 etter vinterferien, fra uke 9. Barna elsker å slå hjul og gjøre akrobatiske bevegelser, og vi trenger én eller to kyndige til å ha kontrollerte øvelser for dem. Inne i Haugerudhallen/alternativt ute på gressbanen etter påske.

Kontaktperson: Laila Svendsen
E-post: laila@haugerudif.no

Landslagssjef Henning Ottersen har oppdatert landslagsmodellen for troppsgymnastikk 2024.

Sammenslåing av landslagsmodellen i Word-format med veiledningen «hvordan komme på landslaget». Resultatet gir en PowerPoint-fil som er enklere å redigere og har en bedre pedagogisk fremstilling – publisert som PDF.

Landslagsmodell finner du her / under informasjon for landslagene.

Alternativt kan du finne den her.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund i samarbeid med Hokksund Turnforening inviterer til Norgesmesterskap i nasjonale klasser senior. 

Påmeldingsfrist innen fredag 16. februar 2024.

Her kan du følge en link til Hokksund Turnforening nettside hvor du kan laste ned invitasjonen og påmeldingsskjema.

Vil DIN klubb arrangere ungdomstreff for gymnastane i Møre og Romsdal?


Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har eit ønske om at det blir arrangert
ungdomstreff i kretsen før sommarferien 2024. Vi ser no etter ein klubb som har lyst
og høve til å halde ei slik samling. Vi har sett av midlar i budsjettet, og ser for oss ei
samling over to dagar. Ei slik samling vil vere motiverande for ungdommen, og halde
gymnastane lenger i aktiviteten. Ein håper også at det kan skape relasjonar på tvers
av klubbar for både trenarar og utøvarar.
Vi ser etter ein klubb som har passande lokaler og som sjølv kan stå for planlegging
og gjennomføring av ungdomstreff 2024. Ein kan skape sitt eige konsept, men det er
ønske om høgt aktivitetsnivå og inkluderande sosiale aktivitetar. Det er også ønske
om å ta inn parkour som ein del av opplegget. Kretsen har midlar til å hente trenarar
frå andre kretsar dersom det skulle vere naudsynt.
Send oss ein søknad som inneheld ei skisse over aktivitet og opplegg for sosial
samling. Vi vil gjerne sjå eit utkast til budsjett, slik at vi saman kan finne ut kor mykje
pengar ein skal bruke på ei slik samling. Kretsen skal ikkje ha inntekter på
arrangementet. Det betyr at arrangerande klubb har høve til å ta inntekter frå
eventuelt kiosksal og påmeldingsavgift til seg sjølv. Vi vil først og fremst vektlegge
aktivitet og sosialt opplegg, men reiseveg kan bli vurdert dersom mange søkarar.
Vi håper at nettopp DIN klubb ønsker å arrangere ungdomstreff 2024 hos seg