Skip to content
NGTF

Kontakt oss

Forbundsstyret blir valgt på forbundstinget, som avholdes annethvert år. Forbundstinget er forbundets høyeste myndighet, og forbundsstyret er høyeste myndighet mellom hvert forbundsting.

Torgeir Røinås Pedersen

Birgit Iversen

May Brit Osaland

workStyremedlem NGTF

Solveig Johansen Nygaard

Kjetil Folkvord

Siril Ueland Fossdal

workStyremedlem NGTF, ansattes representant (permisjon)

Åse Linda Tynning