Skip to content

Fyll kalenderen med datoer for trenerkurs. Vårsesongens trenerkurs publiseres nå på våre nettsider. De fleste kursene åpner for påmelding i dag.

I enkelte kretser er fortsatt noen kurs under planlegging, men publiseres fortløpende så snart alt er på plass. Er det ellers noe du savner, er det bare å følge med i kalenderen:

Nyhetsbrev ble sendt ut 1. desember.

Her finner du nyhetsbrev fra NGTF kompetanse

Benjamin Backofen (30 år) er ny utdanningskonsulent i Kompetanseavdelingen i NGTF.

Benjamin går inn i teamet som blant annet jobber med kursadministrasjon, utvikling og revidering av kurs og oppfølging av trenerutviklere. Han har sine styrker i formidling, kreativt utviklingsarbeid og planarbeid.

Benjamin kommer fra stillingen som trenerveileder i Norges Bueskytterforbund. Der har Benjamin vært ansvarlig for utvikling og gjennomføring av Bueskytterforbundets kurs for trenere. Han har også hatt ansvaret for samlinger og konferanser.

I tillegg til å ha internasjonal trenerutdanning i bueskyting fra World Archery Excellence Centre i Lausanne i Sveits har Benjamin de siste årene i tillegg vært deltaker på Olympiatoppens Trenerløfte 1 og 2.

Idretten er for Benjamin en arena for mestring, selvutvikling og vekst. Det er noe han virkelig brenner for. Det å være en person som betyr noe, for noen er skikkelig fint sier han. Han understreker at det å se mennesket bak utøveren, er vel det som er det mest sentrale i trenerrollen.
Benjamin er opptatt av å skape kurs som fasiliterer for læring hos kursdeltakeren.

På fritiden utvikler Benjamin en app for bueskyting. Han spiller valthorn og trener boksing. I tillegg er han også en dyktig fotograf. Deltakere på årets ALT-konferanse fikk se Benjamin bak kamera stort sett hele tiden.

Vi ønsker Benjamin velkommen til gym og turn!

NGTF er glade og stolte over å kunne lansere et nytt nivå av Trenerløypa:
Trener 3!

Mens Trener 1 og 2 holder fokus på deltagelse og utvikling, med gymnastikk og turn som breddeaktivitet, holder Trener 3 fokus på morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe for Trener 3 er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Hånd i hånd med strategisk plan

Trener 3-kurset passer godt med ambisjonene som er nedfelt i NGTFs strategiske plan for 2022-2024:

Kompetanse er en forutsetning for å mestre, og for å kunne levere et godt, trygt og variert aktivitetstilbud. Stopper vi å utdanne oss, stopper også aktiviteten i klubbene våre.

Vi skal tørre å satse høyt, sette hårete mål og tenke nytt i alt vi gjør.

Ved å være ambisiøse skal vi sikre utvikling av både utøverne og organisasjonen vår.

Sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og spennende aktiviteter som skaper mestring.

Et helt år med fokus på utvikling

Første kull Trener 3-deltagere starter opp i slutten av august 2023, og kommer til å ha jevnlige aktiviteter til og med juni 2024.

Kurset sentreres rundt en serie «workshops» eller fysiske samlinger, ledet av eksperter fra Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund og NGTF. Deler av kurset gjennomføres sammen med deltagere fra andre idretter.

Før hver workshop vil kursdeltagerne ha ulike former for selvstendig forberedelse. Etter hver workshop avholdes en digital refleksjonssamling for NGTFs deltagere, med oppsummering/debrief, refleksjon, og planlegging av etterarbeid. Med utgangspunkt i workshopens emne(r) skal hver deltager definere sitt eget prosjekt, hvor målet er utvikling av og implementering i eget trenervirke.

Varierte emner

Emnene som tas opp i de ulike workshopene er:

1. Strategi og målprosesser, egen kompetanseanalyse

2. Idrettscoaching

3. Idrettspsykologi

4. Prestasjonsernæring

5. Hvem er jeg som trener – hvem er utøverne mine? (utviklingsfilosofi, verdier og kultur)

6. Individuell tilrettelegging i et utviklings- og læringsperspektiv

7. Prestasjonsutvikling gjennom fysisk trening, skadeforebygging og planlegging

Søknadsfrist 27. juni

På grunn av kursets organiseringsform, med høy grad av involvering av deltagerne, er det begrenset antall plasser på Trener 3.

Frist for å søke om plass er 27. juni, tildeling av plasser forventes å skje senest 1. juli.

Mer informasjon

Mer om kursets innhold og oppbygning, forkrav, søknadsprosess og søknadsskjema finnes under Trener 3 i NGTFs kalender.

Mer om Trenerløypa kan leses på NGTFs nettsider for trenerutdanning.

Det vil bli avholdt et digitalt informasjonsmøte om Trener 3 for alle interesserte, tirsdag 20. juni kl. 19-20.

Spørsmål om Trener 3 kan rettes til NGTFs kompetanseavdeling på kompetanse@gymogturn.no.

Skjematisk fremstilling av gangen i et Trener 3-kurs
Trener 3 består av workshops ledet av eksperter, refleksjonsmøter for NGTFs deltagere, selvstendig arbeid og praksis med egne utøvere.

Helgen 21.-23. oktober ble det arrangert Trener 2 basiskurs på Hamar. Dette kurset er felles for alle grener og tar for seg blant annet temaer innen teknikk og bevegelse, trenerrolle, treningslære og treningsplanlegging.

Det ble mange gode diskusjoner, iherdig jobbing med biomekanikk og nyttig erfaringsutveksling for deltagere fra Elverum Turn, Rena IL Turn, Snarøya Gymnastikk og Turnforening, Holmen tropp og turn, Uranienborg Turn og Mosjøen IL Turn i Hamar sin flotte turnhall.

Ekstra hyggelig var det at Mosjøen IL Turn stilte med hele 9 trenere! Denne klubben er et forbilde på klubbutvikling og har blant annet lykkes med å ha mange foreldre som trenere samt økt antall medlemmer til nærmere 500 på noen få år. Nå mangler de kun en turnhall for å øke kapasiteten og kvaliteten ytterligere. Vi ønsker deltakere fra Mosjøen og alle de andre klubbenes deltakere lykke til videre som trenere og i arbeidet med økt trenerkvalitet i det daglige virket.

Første helga i november arrangeres dette samme kurset i Bergen, i skrivende stund har kurset 4 ledige plasser, benytt muligheten og bli Trener 2 -trener du også.

Rakk du ikke å bli med i høst? Følg med på terminlista og bli med på vårens kurs!

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Trenerattesten kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

OBS!
Visste du at etter du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din Idretts-CV? Du får også tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.


Kompetanse

markunread_mailboxNGTF v/kompetanse, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo

Nå har du mulighet til å slenge deg med på Trener 1 kurs.

Helgen 17.-19.september kjøres helg 1 av kurset, fysisk i lokalene til Trondheim Turnforening. Helg 2 av kurset kjøres digitalt 2.-3.oktober.

Det er fortsatt ledige plasser. Her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

Påmelding skjer via denne linken;  https://forms.office.com/r/p3mCiYGhNV

Påmeldingsfrist 12.september.

Ytterligere informasjon om kurset sendes til påmeldte deltakere over helgen.

Olympiatoppens trenerutviklingsprogram Trenerløftet, skal i gang med et nytt kull som starter opp høsten 2021. Trenerløftet skal gjennom 18 måneder videreutvikle kompetansen til unge, talentfulle trenere som trener unge, talentfulle utøvere.

Søknadskriterier for Trenerløftet:
• Treneren må ha klare ambisjoner om en trenerkarriere.

• Treneren skal i utgangspunktet være ung og være vurdert som et trenertalent innenfor egen idrett.

• Søkeren må være trener for en gruppe utøvere (primært der en eller flere utøvere kan defineres som morgendagens toppidrettsutøver) nå og gjennom hele perioden.

• Søkeren må ha tilhørighet til et godt utviklings- og klubbmiljø som støtter trenerens kompetanseutvikling. Vi vil også legge vekt på trenerens rammevilkår (arbeidskontrakt, støtte, og mulighet til å fokusere på trenervirket).

• Søkeren må ha grunnleggende trenerutdanning (minimum Trener 2) i eget særforbund. Annen relevant idrettslig utdannelse kan telle positivt.

• Søkeren må ha, og kunne vise til, en sterk motivasjon for å utvikle seg videre som trener, samt ha et personlig mål om å forbli trener.

Her kan du laste ned en pdf-fil med ytterligere informasjon.
Søknadsfrist: Innen utgangen av 27. juni.

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder konkurranse/sportssjef Hermod Buttedahl. E-post: hermod.buttedahl@gymogturn.no

Kompetanseavdelingen i NGTF ønsker å kartlegge hvilke haller i landet som egner seg for våre trenerkurs og dommerkurs.

Vi ønsker at alle klubber som kan tenke seg å være teknisk arrangør for trener- og dommerkurs svarer på skjemaet under, slik at vi får en oversikt vi kan bruke i det videre arbeidet med kurs. Ved å svare på skjemaet vil ikke klubben binde seg til å være teknisk arrangør av kurs, men NGTF vil kunne kontakte klubben ved behov for kurs i området.

For å kunne være med i vurderingen som teknisk arrangør når kretsene, i samarbeid med NGTF kompetanse, utarbeider kursplaner for hvert semester, vil fristen for å legge inn ny eller oppdatert informasjon i skjemaet være:

 • – 15. mars for kurs som arrangeres på høsten
 • – 15. oktober for kurs som arrangeres på våren

1. mars og 1. oktober sendes det i tillegg ut et eget spørreskjema til alle klubbene som gjelder hvilke ønsker og behov klubbene har for kurs i forkant av hvert semester. Dette er samme frister på begge skjema. Hvis klubben ikke har mottatt skjema, send en e-post til NGTF Kompetanse.

I menyvalgene under spørreskjemaet kan du se hvilke krav som stilles til hall, utstyr og visningsgymnaster for å kunne avholde kurs.
Kravene til kursene på Trener 2 nivå er ikke endelig fastsatt.

Krav til hall og apparater/ utstyr for kursene

Trykk på det enkelte kurs for å finne aktuelle krav

Medtrenerkurs

Ingen krav til størrelse på hall eller takhøyde

 • Hoppetau
 • Erteposer
 • Rockeringer
 • Baller
 • Kasse
 • 10 matter/ matterull/ tumbling
 • 2 tjukkaser
 • Springbrett
 • Trampett
 • 4 benker

Gymlek

Ingen krav til størrelse på hall eller takhøyde

 • Projektor og lerret i hallen
 • Benker
 • Springbrett
 • Bom eller takbom
 • Kasse
 • Tjukkaser
 • Ringer og tau (fra taket)
 • Ribbevegg
 • Svingstang eller tilsvarende
 • Baller
 • Erteposer
 • Rockeringer
 • Hoppetau
 • Teppefliser
 • Fallskjerm
 • Rytmeinstrument (ved behov)
Idrettens grunnstige

Ingen krav til størrelse på hall. Men kurset er tenkt for gjennomføring i en vanlig gymsal (10m x 20m)

 • Ribbevegger
 • Svingstang eller tilsvarende
 • Ringer (fra taket)
 • 10 matter
 • Tjukkas
 • Kasse/ skumkasse
 • 4 benker, eventuelt også bom
 • 2 springbrett
 • Trampett
 • Baller
 • Erteposer
 • Hoppetau
Sikringskurs 1 tumbling/ airtrack

Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 6 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr og tilløp.

 • Projektor i hallen.
 • 1 tumblingbane på 13-15 meter
 • Landingsområde sikret for gjennomslag på 5 meter x 6 meter (inkl.sikkerhetsområde)
 • Tilløp på minimum 15 meter.
Sikringskurs 1 trampett

Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 6 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr og tilløp.

 • Projektor i hallen.
 • Minimum 1 trampett
 • Hoppredskap
 • Landingsområde sikret for gjennomslag på 5 meter x 6 meter (inkl. sikkerhetsområde)
 • Tilløp på minimum 15 meter.
 • Utstyr til å bygge opp et landingsområde (kasser eller scene e.a).
Sikringskurs 2 trampett

Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 6 meter og plass til aktuelle apparater og tilløp.

 • Projektor og flipover med tusjer i hallen.
 • Gjerne bord og stoler i hallen, eventuelt lett tilgjengelig møterom
 • Minimum 1 trampett
 • Hoppredskap
 • Landingsområde sikret for gjennomslag på 5 meter x 6 meter (inkl. sikkerhetsområdet)
 • Tilløp på minimum 25 m
 • Utstyr til å bygge opp ett landingsområde ekstra (gode tjukkaser og kasser, eller en scene, e.a.)
 • 1 stk. softkilematte
Sikringskurs trampoline (1a, 2a og 2b)
 • Hall/ gymsal med fri takhøyde på minimum 7 meter og plass til aktuelle apparater, inkludert sikkerhetsutstyr.
 • Trampoline/r, med ramme, fjærer og kantputer, skal være i forsvarlig stand.
 • Sammenleggbare trampoliner:
  Det skal være sikring på begge kortsidene av trampolinen/e, samt innkastmadrass. Kasse med tjukkas oppå godkjennes som sikring på kortsider.
 • Nedfelte trampoliner:
 • Sikringspute/madrass/tjukkas anbefales med minimum 20 cm tykkelse, minimum 1m lengde og minst samme bredde som trampolineduken.
 • Godkjent sikringsutstyr kan avtales med den enkelte trenerutvikler.
 • Tekniske hjelpemidler: tavle, flip over, eller projektor.
 • Innkastmadrass
SALTO
 • Ingen krav til størrelse på hall, men takhøyden bør være minimum 6 meter.
 • Projektor (avtales med trenerutvikler)
 • 10 matter/ tumbling/ matterull
 • Trampett
 • Tjukkas
 • Landingsmatte
 • Kasse
 • Springbrett
 • Svingstang eller tilsvarende
 • Ringer (fra taket)
 • Tau (fra taket)
 • Baller
 • Hoppetau
 • Erteposer
 • Rockeringer
 • Benk/ bom
Trener 1
 • Ingen krav til størrelse på hall eller takhøyde
 • Projektor og lerret i sal
 • Wifi i sal
 • Ribbevegg
 • minst 2 benker
 • 10 matter/ matterull eller tilsvarende
 • 2 kasser
 • 2 springbrett
 • Trampett
 • 2 tjukkaser
 • Baller
 • Svingstang eller tilsvarende
Trener 2- basiskurs
 • Møterom med plass til minimum 30 deltakere
 • Projektor og wifi i møterom
 • Tilgang til sal/ gymsal anbefales
Krav til visningsgymnaster i løpet av kurs

Det er ikke krav til visningsgymnaster på følgende kurs:

 • Medtrenerkurs
 • Gymlek
 • Idrettens grunnstige
 • SALTO
 • Trener 1
 • Trener 2 basiskurs

Er dette likevel ønskelig, må teknisk arrangør og trenerutvikler bli enige om dette i god tid i forveien, både med tanke på tidspunkt og antall.

Sikringskurs 1 tumbling/ airtrack

Visningsgymnastene må beherske grunnleggende elementer opp til stift forover og araber flikk-flakk bakover, og må være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne.

Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler:
Minimum 1 visningsgymnast per 5 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering
Anbefaling 1 visningsgymnast per 3 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering
Anbefaling 1-4 visningsgymnaster under gjennomgang av teori

Sikringskurs 1 trampett

Visningsgymnastene må beherske grunnleggende elementer og salto med 180 grader skru uten hoppredskap, og overslag med hoppredskap, og må være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne.

Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler:
Minimum 1 visningsgymnast per 5 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering
Anbefaling 1 visningsgymnast per 3 kursdeltakere under praktisk del og praktisk vurdering
Anbefaling 1-4 visningsgymnaster under gjennomgang av teori

Sikringskurs 2 trampett

Visningsgymnastene må beherske doble volter og doble volter med skru, samt tsukahara og overslag salto på hoppredskap, og må være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne. Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler.
Det anbefales 1 visningsgymnast for hver 3. kursdeltaker.

Sikringskurs trampoline (1a, 2a og 2b)

Ved bruk av visningsgymnaster, må visningsgymnastene være komfortable med å bli sikret av kursdeltakerne.
Teknisk arrangør er ansvarlig for å skaffe tilveie aktuelle visningsgymnaster i samarbeid med trenerutvikler.

Visningsgymnastene må beherske elementer med vanskelighet som beskrevet i rammeplanen for det enkelte kurs.

1a: til og med enkle saltoer uten skru
2a: til og med enkle saltoer med skru, forover og bakover
3a: til og med doble saltoer, både forover og bakover

Trenger du inspirasjon til trening i turnhallen eller hjemme? Lurer du på hvordan du kan lære småbarna baklengs rulle? Trenger du eller dine utøvere trygg mobilitetstrening for ryggen? Dette og mye mer finner du nå i NGTF videobank! 

Nå lanserer vi videobanken for alle som er interessert i gymnastikk og turn!  

For deltakere på våre trener- og dommerkurs er den allerede kjent, og nå er det på tide at alle får ta i bruk kompetansefilm tilknyttet NGTFs grener, aktiviteter og mer. 

Hvordan finner du NGTF videobank?

Alt du trenger å gjøre er å åpne menyen på våre nettsider og velge «Ressurser og verktøy» – eller klikke her.  

Fra videobankens startside kan gå du inn på den grenen eller aktiviteten du er interessert i, eller du kan søke etter f.eks. «salto» i feltet øverst til høyre.

Innlogging til kursmateriell

Vi benytter videobanken aktivt under mange av vår trenerkurs. Alle påmeldte får tilsendt brukerkonto, og får da tilgang til et utvidet materiell der man eksempelvis kan lære mer om biomekanikk eller anatomi. 

Her er det store muligheter for å suge til seg masse kunnskap, og du kan få tilgang til alt dette ved å delta på kursene våre! 

Har du ikke brukerkonto i dag? Fortvil ikke! Du kan fortsatt kose deg med et bredt utvalg av videomateriale uten å være innlogget.

Hva ønsker DU deg? 

Utover våren og høsten har vi ambisjoner om å fylle på flere typer materiell i den åpne delen av videobanken. Har du innspill til hvilke filmer vi bør produsere? Kom med innspill ved å fylle ut skjema.

Eksempler på videomateriell 

Her kommer noen eksempler på filmer du kan finne i NGTF videobank. Gå til videobanken for å finne mer! 

Hjemmetrening troppsgymnastikk: 

Par-akrobatikk: 

Introduksjon til parkour: 

4-6. september deltok tjue trenere fra Rana i nord til Kristiansand i sør på tidenes første ordinære basiskurs på Trener 2. Trenererfaringer ble utvekslet, muligheter i forbindelse med korona ble drøftet, anatomi ble gransket, nettverk bygget, og i turnhallen fikk deltagerne satt biomekaniske begrep på egne ferdigheter. Nå er de klare for å ta fordypningskurs i hver sine grener!

Trener 2 basis er første del av Trener 2-kompetansen, og gir adgang til fordypning som breddetrener, i turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk og gymhjul. De fleste av fordypningskursene er planlagt å kjøre i løpet av 2021.

Ønsker DU å ta kurs? Se nederst i saken!

Dette første basiskurset ble gjennomført i Hoppenspretthallen på Jessheim. Trenerutvikler var Lasse Hauser fra Nedre Glomma Turnforening, i samarbeid med NGTFs kompetanseavdeling. Deltakerne kom fra klubber i seks ulike kretser: Agder, Innlandet, Nordland, Vestfold og Telemark, Vestland, og Viken og Oslo.

Mer om kurset finner du i følgende bildeserie:

Trenerutvikler Lasse Hauser har bedt kursdeltagerne om å oppsummere de vanligste skadene/vondtene i gymnastikk og turn. Deretter ble Skadefri-appen benyttet for å finne øvelser som forebygger disse skadene.
Kursdeltagerne benyttet NGTF videobank og muskelkort for å studere leddbevegelser og muskulatur i de ulike leddene. Denne gruppa benyttet anledningen til å kose seg i sola!
Trenerne diskuterte sine verdier og fokusområder i små grupper. Hvilke av disse kortene tenker du selv er viktigst for trenergjerningen?
Kursdeltagerne fikk drøfte hvorfor planlegge langsiktig, hva man bør prioritere og hvordan periodisere, før de fikk utarbeide halvårsplaner for sine egne treningsgrupper.
Kurset gir en solid innføring i anatomi og biomekanikk for gymnastikk og turn. I avslutningen av kurset benytter deltagerne ny lærdom til å analysere gym&turn-elementer. På Jessheim fikk vi presentert både korbett, salto, baklengs rulle, piruett og håndstående.

I evalueringen meldte deltagerne at de opplevde kurset som relevant og lærerikt. Mange satte pris på gode gruppediskusjoner, og syntes det var spennende å fordype seg både i biomekanikk og spørsmål om antidoping. Noen ønsket seg en ekstra kurshelg, for å få nok tid til alle de spennende temaene!

Hva lærer man på Trener 2?

Trener 2-kursene dekker et bredt spekter av fagområder, med mål om at treneren skal utvikle en helhetlig forståelse av treningsprosessen og være beredt til å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Fokus på Trener 2 er på deltagelse og utvikling, mens prestasjon og toppidrett kommer på Trener 3 og 4.

Basiskurset består av følgende emner:

 • Trenerrollen
 • Treningslære
 • Teknikk og bevegelse
 • Treningsplanlegging
 • Organisasjon
 • Sunn idrett
 • Trygg på trening
 • Antidoping

Trener 2-kompetansen består av basiskurset med tilhørende e-kurs, fordypningskurs i én eller flere grener, 75 timers trenerpraksis med egne utøvere, samt en mappeoppgave med øktplan, periodeplan og refleksjonsnotat, som skissert i figuren nedenfor.

Trener 2-kompetanse tildeles når man har gjennomført basiskurs og tilhørende e-kurs, fordypningskurs i én eller flere grener, 75 timers trenerpraksis med egne utøvere, samt en mappeoppgave med øktplan, periodeplan og refleksjonsnotat.

Vil DU ta kurs? Velkommen til oss!

To basiskurs på Trener 2 er på trappene:

* Om kursene er fulle, sett deg likevel på venteliste! Kursene gjennomføres etter alle regler for smittevern. Vi forventer forfall p.g.a. sykdomstegn, så det er gode muligheter for opprykk fra venteliste. Antall på venteliste gir oss også en god pekepinn på antall kurs som bør planlegges våren 2021.

For å starte på Trener 2 må du ha bestått Trener 1. I høst arrangeres 8 Trener 1-kurs. Tid og sted finner du i vår kalender. Dersom du har kompetanse fra universitet/høgskole eller fra et annet land kan du søke om å få tildelt Trener 1-kompetanse uten å ta Trener 1-kurset.

Mer om Trenerløypa

Trenerløypa i gymnastikk og turn består av tre nivåer:

Trenerløypa i NGTF består av Trener 1, som er generell for alle grener/aktiviteter, Trener 2, som består av en basisdel som legger faglig grunnlag samt en større grenspesifikk fordypning, og Trener 3, som består av samlinger med NIF/OLT og med NGTF, med fokus på utvikling og prestasjon.

Les mer om trenerutdanning i NGTF her