Skip to content
NGTF

Om NGTF

Visuell profil

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Om visuell profil i NGTF

NGTF skal ha en sterk felles profil som skaper samhold, identitet og gjenkjennelighet internt og eksternt.

NGTF tjener på å oppfattes inkluderende, spennende, visjonær og troverdig både i utrykk og handling. En fornyelse og mer enhetlig profil er med på å forsterke uttrykket. Slik kan alle våre visuelle virkemidler kombineres til et overordnet tiltak, som gir et konsistent bilde av oss.

Manualen skal følges av interne og eksterne krefter, som tar del i design, eller produksjon av materiell for NGTF.

juli 2019

Logo

Logoen er det bærende elementet i profilen. Den består av et symbol og navnetrekket NGTF. Symbolet kan stå alene i motsetning til navnetrekket som alltid benyttes sammen med symbolet. Forholdet mellom symbol og navnetrekk er konstant. Logoens primærfarger er som vist her.

Logoen finnes med varierende undertitler. Logovariantene viser logoen sammen med akronym og fullt navn, med akronym og hvordan den enkelte krets skal benytte logoen.

Kretsens navn skrives fullt ut, for å unngå forveksling med forbundets hovedlogo.

Logo kan også brukes i visuelt virkemiddel som vist (dråpen). Logo kan ikke brukes inne i annet visuelt virkemiddel enn vist her.

Farger

Fargene har utgangspunk fra det norske flagget. Retningslinjene for fargebruk angitt på denne siden, er overordnede for hele profilen, og gjelder derfor også for logo variantene. Det er også forskjellige graderinger av hoved – og sekundærfargene og tertiærfarger som skal brukes ved utarbeidelse og produksjon av digitalt og fysisk materiell for forbundet.

Primærfarger
Sekundærfarger
Tertiærfarger
Ikoner

Hva er et ikon?
Ikon (data) – et lite bilde, visuelt symbol eller tegn i et datasystem. Ordet brukes noen ganger synonymt med«symbol» («viktig, karakteristisk, typisk eller velkjent bilderepresentasjon»), men blir i den klassiske semiotikken forklart som en av tre grunnleggende type tegn, ved siden av indeks og symbol; der ikonet kjennetegnes av signifikantens formmessige likhet med signifikatet.

Det er utviklet et ikon for hver av de ulike aktivitetene.
Ikonene beskriver våre ulike aktiviteter visuelt. De skal benyttes på vår webside og ellers der det er hensiktsmessig. Ikonene er et supplement til logo og logovariantene.

Font

For å oppnå et gjennomført helhetlig uttrykk, er bevisst valg av skrifttyper og bruken av disse et viktig element.

Arial er skrifttypen som skal benyttes til all digitalt og fysisk materiell i NGTF. Fonten fremstår som tidløs og lettleselig i små størrelse. Arial er en standard-font og er tilgjengelig til bruk i Word, PowerPoint og på web.

Dokumenter

Med et felles utrykk i dokumenter fremstår vi enhetlig. Med et felles uttrykk vil det være tydelig hvem som er avsender; NGTF, gren eller krets.

Forside-maler er også utgangspunkt for produksjon av brosjyrer, flyers mm fra NGTF.

PowerPoint mal

Felles PowerPoint-mal som skal brukes av alle ansatte i NGTF.

Visuelt virkemiddel

– Sammen mot et fellesmål

Dråpeformen kan brukes som en ramme eller som et virkemiddel for å få frem et budskap i alle type materiell fra NGTF.
Dråpeformen kan brukes i alle retninger.