Skip to content

IL R.O.S. inviterer, i samarbeid med NGTF, til nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt lørdag 23. oktober i ROS Arena.

Det er ønskelig å skape mer aktivitet i tillegg samme helg, så IL R.O.S. arrangerer treningssamling dagen etter (søndag 24. oktober) i samme hall.
Påmeldingsfrist: fredag 24. september. 2021

Her kan du følge en link til ROS’ nettsiden hvor du finner ytterligere informasjon om konkurransen og treningssamlingen.

  • 1. Alle barn skal bli sett, inkludert og stimulert
  • 2. Barn skal føle seg trygge; De skal ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile
  • 3. Barn skal ha idrettslig og sosialt utbytte av trening
  • 4. Treningsmengde skal legges opp etter barnas utvikling og modning
  • 5. God variasjon i aktiviteten er viktig for å stimulere helhetlig utvikling
  • 6. Alle typer treningstilbud (f.eks. ekstratrening) skal være åpent og kjent for alle
  • 7. Topping, favorisering, utvelgelse, seeding skal unngås
  • 8. Tenk langsiktig og ikke kortsiktig
  • 9. Det skal oppnevnes en person i alle klubber som er ansvarlig for barneidretten
  • 10. Barnerettigheter og bestemmelser skal forankres i klubbens styre og undergrupper

For mer informasjon om barneidrettsbestemmelser gå inn på gymogturn.no.

Straks fylles haller og gymsaler i hver krik og krok av Norge opp med spente barn, – klare for sin første turntrening. På forbundskontoret er vi også spente – Mona Kristiansen som er en engasjert, ung og erfaren dame er klar for sin første dag som generalsekretær i NGTF 1. september.

Dere har kanskje hørt det før, men en god ting kan ikke gjentas for ofte. NGTF har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess i 2019 (som ble vedtatt av Forbundsstyret) med siktemål å få til en administrasjon og en organisasjon som har god kompetanse på alle områder. Organisasjonen skal også være bedre tilpasset de utfordringene vi står overfor og de oppgaver vi er satt til å løse gjennom vedtatte planer.

Den nye administrasjonen er inndelt i fire avdelinger; organisasjon og service, kompetanse, konkurranse og bredde. Her finner du kontaktinformasjon til alle våre avdelinger: https://gymogturn.no/kontakt-oss/.

Avdelingen organisasjon og service har ansvaret for organisasjonens utadrettede arbeid overfor krets, lag og medlemmer. I denne avdelingen finnes de fleste tjenestene som støtter opp omkring aktivitetene lokalt og i kretser.

I kompetanseavdelingen finnes hovedtyngden av tjenestene knyttet til kurs og utdanning.

Konkurranseavdelingen legger til rette for konkurranseaktiviteten innen turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk og gymnastikkhjul.

Breddeavdelingen har ansvaret for å legge til rette for all breddeaktivitet i forbundet som utgjør største del av medlemsmassen. Avdelingen har det daglige ansvaret for blant annet oppvisningsgymnastikk, inkludering av funksjonshemmede (paraturn) og parkour.

Vi ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen tilbake i turnhallen igjen!

Teknisk komité troppsgymnastikk har vedtatt å lyse ut tre konkurranser på nytt siden det ikke var innkommet søknader til disse ved første utlysning.

Her kan du følge en link til utlysningen og våre retningslinjer for arrangering og retningslinjer for apparater.

Søknadsfrist: Innen utgangen av fredag 17. september.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Turn Kvinners junior- og seniorlandslag var endelig samlet igjen!
Turen gikk til Molde, hvor utøverne hadde landslagssamling fra 9.-14. august.


Det var en glad gjeng med utøvere og støtteapparat som møttes i Molde for samling. Fokuset gjennom uken var på konkurranseforberedelse, fysiske forutsetninger og teamutvikling.

Samlingen oppsummeres som vel gjennomført med en fin atmosfære og godt samarbeid både i og utenfor hall. En produktiv uke med hardtarbeidende gymnaster, trenere og støtteapparat. I tillegg trekkes det fram at det var en flott arena og supert vertskap.

Nå gleder gymnastene seg til sesongstart.

Takk for oss, Molde!

Følg gjerne landslagene til turn kvinner på instagram @norwayjuniorgymnastics og @norwaywomensgymnastics

Trenerlisens for sesongen 2021/2022 er klargjort og det er nå mulig å registrere nye lisenser.

Det er 2 endringer fra tidligere år som det er verdt å merke seg:
# Alle trenere som hadde lisens forrige sesong er automatisk overført til ny sesong. Klubben må inn og betale disse og evnt avslutte de som ikke fortsetter. Her finner du brukerveiledning for å avslutte lisens.
Klubben må inn i SportsAdmin og betale lisensene med kort(da kan alle betales samlet) eller skrive ut betalingsinformasjon for å betale i nettbank(betaling gjøres pr person med unik KID).

# Trenerlisens er mulig å registrere fra det året personen blir 13år.

Her finner du informasjon og brukerveiledning:
https://gymogturn.no/ressurser-og-verktoy/forsikring/

Nordstrand TF og turn kvinner har gleden av å invitere til FIG 3 konkurranse i Oslo 25. – 26. september. Invitasjonen finner du i vår terminliste her.

Påmeldingsfristen er satt til 27. august.

Sportsklubben Stags Turngruppe, i samarbeid med NGTF, inviterer alle til Norgesmesterskap i TeamGym og Nasjonale klasser for senior 25-26. september. 2021

Påmeldingsfrist: 29. august. 2021

Her kan du følge en link til STAGs nettside hvor du kan laste ned invitasjonen

Til høsten arrangeres en online all around konkurranse for juniorer og seniorer med 30 plasser i hver klasse. Det er «førstemann til mølla» og påmelding åpner 15.08. Her er det også mulig for dommere å melde sin interesse for å bidra med å dømme konkurransen: https://wheelgymnastics.sport/online-all-around-competition/

Den nye Code of Points vil bli gjeldende fra 2023. Den endelige versjonen av det nye reglementet planlegges presentert under VM våren 2022: https://wheelgymnastics.sport/new-gym-wheel-code-of-points-will-be-implemented-in-2023/