Skip to content
NGTF

Verdiarbeid

NGTF tar ansvar for å øke bevisstheten om viktige grenser, skape en kultur der det trygt å si ifra og utvikle gode rutiner.

Trygg på trening er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb. Kurset skal holdes av og i klubben for klubbens trenere og andre frivillige med en rolle rundt barn og unge.

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?

I kurset diskuteres det ulike dilemmaer og klubben sitter igjen med et ferdig planverk bestående av en beredskapsplan, etiske retningslinjer og en enkel handlingsplan bestående av tre konkrete tiltak.

Den eneste forkunnskapen som trengs, er at den eller de som skal holde kurset i klubben må gjennom et Train the trainee-/veilederkurs på 90 minutter. Veilederkurset skal trygge kursholder og gjøre kursholder kjent med innholdet. For påmelding til veilederkurs kan du sjekke vår kurskalender her.

Materiell til Trygg på trening kurset