Skip to content
Krets

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets

Møre og Romsdal Gymnastikk – og Turnkrets (MRGTK) ble stiftet 29. mai 1901. Lagene i kretsen tilbyr aktivitet innen breddegymnastikk for barn, ungdom og voksne, apparatturn for kvinner og menn, troppsgymnastikk og rytmisk gymnastikk. Innenfor konkurransegrenene våre har vi gymnaster som turner både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom året, i samarbeid med lag, arrangerer kretsen kurs og konkurranser samt turnstevner for barn, ungdom og voksne.