Skip to content

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ble overrakt en gave på hele 7,8 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyrspakker til breddeaktivitet for barn og ungdom i aldersgruppene fra seks til 19 år.

Å dele ut gratis utstyrspakker til lagene er en stor glede og vi vet at dette vil bli til stor nytte for medlemmene i vår landsdekkende organisasjon som teller mer enn 400 klubber. Ulike apparatpakker er nå utarbeidet. De er skreddersydd til ulike aldersgrupper og i sum vil dette være et flott tiltak for å ytterligere øke både volum og kvalitet i aktivitetene for barn og ungdom. Pakkene inneholder et bredt spekter av matter, skumapparater, miniapparater, parkour-utstyr, airtrack m.m. Pakkene vil passe både i basishaller og ordinære idrettshaller.

Det skal deles ut totalt 32 apparatpakker fordelt på 15 pakker for aldersgruppen 6-8 år, ti pakker for 9-12 år og sju pakker for 13-19 år. Utvelgelse av hvilke klubber som får tildelt utstyrspakkene vil bli gjort ut fra en totalvurdering. Norges Gymnastikk- og Turnforbund står fritt til å velge hvilke klubber som skal få tildelt pakkene og det vil ikke bli gitt noen nærmere begrunnelse til foreninger/lag som ikke får tildelt utstyr.

Søknadsfristen for å søke om apparatpakke er 30. september.

Søknadene vil bli behandlet i løpet av to uker etter søknadsfristens utløp og målet er å dele ut pakkene innen utgangen av november.

Her finner du beskrivelse av de tre forskjellige apparatpakkene vi tilbyr.

Det kan søkes om tildeling av apparatpakke her.

Arendals Turnforening inviterer, i samarbeid med NGTF, til nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt lørdag 22. oktober i Sør-Amfi, Arendal.

Det er ønskelig å skape mer aktivitet i tillegg samme helg, så Arendals Turnforening arrangerer treningssamling dagen etter (søndag 23. oktober) i samme hall.
Påmeldingsfrist: fredag 29. september. 2022

Her kan du følge en link til Arendals nettsiden hvor du finner ytterligere informasjon om konkurransen og treningssamlingen.

Ifact inngår samarbeidsavtale med NGTF og planlegger et samarbeid i minst fire år.

Ifact er totalleverandør av idrettsutstyr og forhandler av turnutstyr fra Gymnova i Norge. Ifact har base på Laksevåg i Bergen og har lang erfaring innen turn- og gymnastikkutstyr.

Ifact ønsker å bidra til utvikling av turnidretten i Norge

I den nye avtalen inngår «Ifact Norges Cup» (Rytmisk Gymnastikk, Turn Kvinner og Turn Menn) samt det årlige arrangementet «Ifact Gym for Life Norge». Med dette går Ifact aktivt inn i turnidretten i Norge og ser frem mot å bidra til utvikling, vekst og idrettsglede for både aktive deltakere og tilskuere av sporten.

Til tross for en nedgang i medlemsmassen etter pandemien, har NGTF over tid vokst med flere tusen medlemmer hvert år, mye takket være stadig flere spesialhaller for turn – såkalte basishaller. NGTF er derfor svært glade for å ha fått på plass en avtale med Ifact. Ifact er markedsleder når det gjelder turnutstyr i Norge og kjenner godt til våre aktiviteter og grener. Vi er trygge på at dette blir til glede for alle de lagene som trenger nytt utstyr, og ikke minst de som er i prosess med å bygge ny hall. Ifact og NGTF er allerede i full gang med å planlegge en stor mengde utstyr til våre lag gjennom utstyrspakkene som ble muliggjort gjennom gaven på 7,8 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

-Vi ser fram til at stadig flere lag også benytter seg av Ifact sin spisskompetanse innen utstyr og anleggsbygging. Vi er også glade for at avtalen gir forbundet mulighet til å satse mer på utviklingen av idrettene og aktivitetene våre gjennom den økonomiske støtten avtalen innebærer, uttaler generalsekretær Mona Kristiansen i NGTF.

Ifact ser også fram til et konstruktivt samarbeid til beste for gymnastikk- og turnidretten i Norge. Spesialistrådgiver i Ifact, Espen Jansen uttaler:

-Gjennom turn får man utviklet alle basis-egenskapene. Turn er «the mother of all sport». Det handler om å leke seg i form, og ha passion for turn. Det å få utfolde seg i en turnhall er både innbydende, inspirerende og utviklende. Med god planlegging, og ved å ha utstyr som motiverer til bevegelse og læring er det lett å skape begeistring. Jeg ser frem til å være med på å fortsette utviklingen av turn i Norge.

Daglig leder i Ifact, Hege Helleseth og generalsekretær i NGTF, Mona Kristiansen, undertegner samarbeidsavtalen mellom Ifact og NGTF.

Daglig leder i Ifact, Hege Helleseth gleder seg også over samarbeidet:

-Vi i Ifact, gleder oss stort over å ha inngått samarbeid med NGTF. Sammen skal vi jobbe for å finne de beste løsningene innen utstyr, optimalisering og brukervennlighet. Ifact ønsker å bidra til at vår kompetanse og erfaring innen gymnastikk og turn spesielt, idrett generelt, og det byggtekniske regelverk, vil bli nyttig for turnmiljøet og føre til videre utvikling.»

NORDSTRAND TURNFORENING
Nordstrand Turnforening er en godt etablert forening med lang erfaring innen gymnastikk og turn. Foreningen har hatt god utvikling de siste årene og ønsker nå å styrke dette arbeidet med en ny sportslig lederstilling. Vi er lokalisert i Leirskallen turnhall på Nordstrand, men har også breddepartier på Nordstrand barneskole og Nedre Bekkelaget barneskole.
Stillingen innebærer i hovedsak administrasjon, ledelse og koordinering av aktivitet, men også noe instruksjon i hall. Det vil være fleksibel arbeidstid, men breddeaktiviteten vår foregår i hovedsak på ettermiddag/kveld. Det må derfor regnes med noe kveldsarbeid, samt arbeid i helger i forbindelse med arrangement. Vi utlyser en prosentstilling som kan tilpasses og søker en person som brenner for breddeaktivitet og som vil være med å utvikle aktiviteter og mennesker i Nordstrand Turn videre.

Arbeidsoppgaver:
• Hovedansvarlig for breddeaktivitet i foreningen
• Ansvarlig for kvalitetssikring og utvikling av breddetilbudet
• Faglig ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre breddeaktiviteten
• Personal- og lederansvar for breddetrenere sammen med DL
• Sikre faglig utvikling og kompetanseheving av ansatte
• Kommunikasjon og informasjon til medlemmer og foresatte
• Gjennomføring og ledelse av breddearrangement

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet (manglende utdanning kan kompenseres med erfaring)
Et engasjement for turn og breddeaktivitet.

Søknadsfrist: 09.09.2022

Kontaktperson: Heidi Nyhus Fleischer
E-post: heidi@nordstrandturn.no

Kontaktperson: AnetteCarlsen
E-post: post@nordstrandturn.no

Nordstrand Turnforening er en godt etablert forening med lang erfaring innen gymnastikk og turn. Foreningen har rundt 1200 medlemmer og tilbyr turn for alle aldre og nivå inkl. konkurranseparti for turn kvinner (WAG) og turn menn (MAG). Klubben har hatt god utvikling de siste årene og nå søker vi en trener for turn menn (MAG) til vårt konkurranseparti. Vi er lokalisert i fullt utstyrt turnhall på Nordstrand, ca 20 min fra Oslo sentrum. Les mer om oss på www.nordstrandturn.no
Vi har nå ledig stilling som trener på konkurranseparti Turn menn (MAG)
Stillingsprosent/ antall timer pr uke kan tilpasses. Treningene avholdes i Leirskallen turnhall, hovedsakelig på ettermiddag/kveld og i helger. Tid til planlegging, administrativt arbeid og konkurranser/samlinger vil også inngå i stillingen.

Arbeidsoppgaver:
• Faglig ansvar for planlegging og gjennomføring av trening i konkurransegruppen TM i samarbeid med
trenerteam
• Ansvar for gymnaster og deres øvelser samt oppstart av aspirantgruppe
• Bidra positivet i miljøet for utøvere og trenere
• Bidra med faglig utvikling og kompetanseheving hos utøvere og trenere

Kvalifikasjoner:
• Høy turnkompetanse
• Gode egenskaper i sikring og mottak
• Gode samarbeidsevner
• Gode pedagogiske og organisatoriske evner
• Beherske norsk muntlig og skriftlig, eller engelsk godt

Vi kan tilby jobb i en stor særidrettsforening, der du vil bli en del av en dyktig og inkluderende gjeng med rundt 60 medarbeidere.

Lønn avtales individuelt.
Søknadsfrist 8.9.2022

Kontaktperson: Heidi Nyhus Fleischer
E-post: post@nordstrandturn.no

Kontaktperson: Anette Carlsen
E-post: post@nordstrandturn.no

ASKER TURNFORENING
Asker turnforening ble stiftet i 1926 og er en av Norges største turnforeninger med 881 medlemmer pr. 31.12.2021. Vi har aktiviteter for barn fra fire år til godt voksne på 80+. Vi jobber hardt for å ha god kvalitet på alle våre tilbud. Vårt mål er å skape idrettsglede for alle barn, unge og voksne i en trygg, åpen og moderne turnforening. Vi har tilbud i følgende turngrener; Apparatturn, Barneturn, Rytmisk Gymnastikk, Tropp – Akro – Bounce , Parkour og GymX Voksne. Asker turnforening er et selvstendig idrettslag med eget styre og egen rapporteringsplikt.

Vi søker:
Daglig leder (50%)
Vår daglige leder skal over i en fulltids trenerstilling, og vi søker hennes etterfølger. Som daglig leder i Asker turnforening vil du jobbe i en klubb med stolte og lange tradisjoner. Du vil jobbe med kolleger med høye ambisjoner i en forening med stor aktivitet innen både bredde- og toppidrett. Stillingen innebærer personalansvar for alle faste ansatte i klubben, daglige administrative oppgaver samt kontakt mot Norges Gymnastikk og Turnforbund og andre offentlige organer. Dette er en spennende stilling for deg som ønsker å jobbe med idrett og en unik mulighet til å være med å videreutvikle en Norges størst klubber.

Ansvarsområder:
– Personalansvar for åtte fast ansatte trenere
– Kontaktperson mot Norge Gymnastikk og Turnforbund
– Oppfølging mot kommunen, Asker idrettsråd, andre offentlige organer
– Personvern og GDPR
– Sørge for at foreningen driftes i tråd med NIF, NGTF og Asker turnforening sine lover og retningslinjer

Egenskaper
– Engasjert og med stå på-vilje
– Jobber strukturert, systematisk og selvstendig
– Gode samarbeidsevner
– Erfaring fra personalledelse
– Det er en fordel med erfaring fra arbeid/tillitsverv innen idrett eller frivillige organisasjoner

Arbeidssted er i Askerhallen
Søknadsfrist: 15. september

Kontaktperson: Preben Richter, styreleder Asker Turnforening
E-post: styret@askerturn.no
Mob: 95 14 75 21

Søgne Turnforening ble stiftet i 1982 og feirer 40 års jubileum i år. Klubben har vokst mye de siste årene og er Søgnes neste største idrettslag med nesten 600 medlemmer. I samarbeide med kommunen/fylkeskommune får vi en etterlengtet stor basishall for troppsgymnastikk i desember 2022. Dette vil gi svært gode treningsforhold for våre gymnaster og parkour utøvere. Det blir mulighet til å være med å forme klubbens sportslige utvikling i en svært spennende tid!

Arbeidsoppgaver:
• Ansvar for planlegging og gjennomføring av trening for Junior lag i samarbeid med andre trenere og klubbledelsen.
• Bistå i planlegging av aspirant og rekrutt lag i samarbeid med andre trenere og klubbledelsen.
• Delta på konkurranser og samlinger.
• Bidra til å løfte kompetansen på trenere og utøvere.
• Være en aktiv bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø og kultur i klubben.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Høy turnfaglig kompetanse med minimum Trener 1 troppgymnastikk, treampettsikring for dobble volter (trampettsiring 2) og kunskap om fast track og stortrampoline. Frittstående er også en fordel.
• Erfaring som trener for tropp, konkurranse og konkurranseoppsett
• Utadvendt, engasjert og motivert
• Samarbeidsvillig og løsningsorientert

Som person er du engasjert, strukturert og ansvarsbevisst. Du skaper begeistring hos trenere og gymnaster gjennom planlagte treninger som sikrer progresjon og idrettsglede.

Kontaktperson: Heidi Ingebrigtsen
E-post: leder@sogneturn.no

Helt på tampen av sommerferien arrangerte landslagsledelsen i rytmisk gymnastikk landslagssamling for senior- og juniorlandslaget, samt utviklingsgruppa. Samlingen varte fra 6.-10. august i Asker og kunne by på flere ulike temaer og fagpersoner med stor kunnskap innen sine felt.

Tidligere europa- og verdensmester gjestet samlingen
Dette var den første landslagsaktiviteten etter sommeren og landslagsledelsen hadde lagt opp til en samling med flere fagpersoner til stede som bidro med sine fagkunnskaper. Blant andre gjestet en tidligere europa- og verdensmester samlingen, som har tatt steget inn i trenerrollen etter endt karriere som gymnast. Landslagssjefen var veldig fornøyd med gjennomføringen da vi tok en prat i etterkant av samlingen.

– Dette var en fin samling for gymnastene. Det var variert trening under gode forhold i Askerhallen, og i tillegg hadde vi invitert inn tidligere europa- og verdensmester i rytmisk gymnastikk, Yuliya Baycheva. Yuliya kommer opprinnelig fra Bulgaria hvor hun var på det bulgarske landslaget før hun la opp og fortsatte karrieren som trener, fortalte landslagssjef Elizabeth Paisieva.

Tidligere europa- og verdensmester gjestet samlingen. Stela Sultanova og Elizabeth Paisieva her sammen med Yuliya Baycheva fra Bulgaria. Foto: NGTF.

Fullt fokus på kommende sesong
Landslagssjefen fortalte at hovedmålet for samlingen var å jobbe med redskapsteknikk, kroppsteknikk, styrke, artisteri og karakter som forberedelser mot kommende sesong. Det var også innslag av nye oppvarmingsprogrammer forberedt av landslagstrener Stela Sultanova som gymnastene kommer til å benytte seg av i sine daglige treninger fremover.

Fullt fokus på årets første landslagssamling for gymnastene. Foto: NGTF.

– For å utvikle de artistiske forutsetningene til gymnastene ytterligere, hadde dansepedagogen Julian Aelterman noen økter på samlingen. Vi hadde også med oss våre dyktige medisinske støttepersoner, Hanna Kristine Bogetveit Weinholdt og Marte Dobbertin Gram, som ga nyttige råd og veiledninger til gymnaster og trenere, oppsummerte Elizabeth før hun rettet en stor takk til Asker Turnforening som var teknisk arrangør for samlingen.

Gymnastene jobbet hardt på samlingen, her under en økt med NGTFs medisinske støtteapparat, Hanna Kristine Bogetveit Weinholdt og Marte Dobbertin Gram. Foto: NGTF.

Neste landslagssamling planlegges til november. Innen den tid vil det være uttak av nye landslag og utviklingsgruppe for sesongen 2023.

Sebastian Sponevik gjentar bragden fra kvalifiseringen og tar en historisk sølvmedalje i EM for juniorer i dag! For en prestasjon og for et hode det er på gutten fra Jessheim og Hoppensprett turn. Det er bare å la seg imponere! To meget gode hopp sikret han medaljen med 14,316 poeng.

Fra medaljeseremonien. F.v.: Sølvvinner Sebastain Sponevik, gullvinner Joona Reiman fra Finland og bronsevinner Botond Molnar fra Ungarn. Foto: European Gymnastics.

Dette setter et magisk punktum for en strålende sommer for Sebastian med fantastiske prestasjoner i Nordisk, EYOF og EM. Alle resultatene fra finalen finner dere her.

Sebastian strålende med sølvet. Foto: Odin Nielsen

Trener Espen Jansen er selvfølgelig over seg av begeistring for hva eleven presterte under konkurransen. Espen mener dette er det største siden Åge Storhaug sitt hoppsølv i EM i 1965. Han kunne fortelle videre at dette er hva de har jobbet mot i hele år og gjort alt de kan for å få det til å skje, men å levere når det gjelder er hinsides rått kan Espen fortelle. Når de to første i finalen leverer meget gode hopp og gymnasten som hopper før Sebastian planter begge sine hopp krever det metal styrke å få det til slik Sebastian gjorde det. Espen avslutter med å fortelle at han nesten ikke vet hva mer han skal si om Sebastian annet enn at det kommer mer. Og nettopp det er vi glade for å høre og vi kan ikke vente med å følge Sebastian sin utvikling videre.

Sebastian og teamet er meget fornøyde med dagens finale. F.v.: Fysioterapeut Fredrik Pettersen, sølvvinner Sebastain Sponevik, Sebastian sin trener Espen Jansen og landslagssjef Robert Hirsch. Foto: Odin Nielsen.

Ca. kl. 10.20 starter hoppfinalen i EM for juniorer i München. Sebastian kvalifiserte seg som nummer 2 og har som mål å ta medalje. Stream kan du følge her og livescore kan dere følge her.