Skip to content
Nyhet

Koronainformasjon – samleside NGTF

Covid-forskriften ble sist endret 13.01.22 med ikrafttredelse fra 14.01.22.kl. 00:00. Denne er å finne på Lovdata.no. Det gjøres ny vurdering innen 01. februar.

Situasjonen i Norge endres nå raskere enn vi har opplevd tidligere, slik at det er nødvendig at man går til de offisielle sidene for å finne siste oppdaterte informasjon.

Råd, retningslinjer og veiledninger for idretten 

De siste oppdaterte informasjonene og linkene vil du finne på Regjeringens side, og det er viktig at man forholder seg til den informasjon som finnes der. I tillegg vil det nå kunne være en god del lokale regler og bestemmelser som må følges. Disse er å finne på kommunenes hjemmesider.

Regjeringens anbefalinger om tiltak som berører aktiviteten: (sitat fra Regjeringens spørsmål og svar sider)

Utendørs kan nå organisert trening og øvelser for barn og unge under 20 år foregå som normalt, uten antallsbegrensning og uten krav til avstand.

Ved innendørs aktivitet anbefales det at gruppestørrelsen begrenses til omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort. Aktiviteten kan foregå uten krav til avstand. Flere grupper kan trene/øve i samme lokaler dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Fullstendig rettleder for idrettsaktivitet og arrangementer finnes på FHI sine nettsider.

Sist oppdatert 14.01.22

Koronavettregler NGTF

Kort utdrag av de viktigste forholdsreglene og anbefalingene ligger under de forskjellige punktene, men vi minner om at dette nå ikke er aktuelt med mindre det kommer lokale eller nasjonale innstramminger igjen.

Generelle regler som gjelder alle
  • Alle må følge sentrale og lokale helsemyndigheters restriksjoner. Disse er overordnet NGTFs koronaveiledning.
  • Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.
  • De nasjonale retningslinjene endres ganske hyppig, og det er viktig å forholde seg til disse. FHI smittevernveileder for idrett har en endringslogg som viser de siste gjeldende endringene. Lag og arrangører må forholde seg til disse og eventuelle lokale regler.

Foreldre/barn og gymlek

Les oppdaterte retningslinjer på Regjeringens og FHI sine sider.

Utstyr
  • Hver utøver må foreta grundig håndvask/hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater
  • Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene
  • Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre
  • For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk/mellom hver økt
  • Det anbefales å bruke personlige redskaper/utstyr der det er aktuelt. Dette utstyret skal vaskes før og etter trening.
  • Det anbefales å bruke egen yogamatte/treningsmatte.
Arrangement
  • Les oppdaterte retningslinjer hos Regjeringen og FHI. Siste oppdatering ble gjort gyldig pr. 14.01.22 kl. 00:00.
Klubbenes ansvar

Det er den enkelte klubbs ansvar å sikre at aktiviteten man ønsker å igangsette er innenfor retningslinjene, og avklare hvem som skal kunne få lov til å trene i hall. Det er anleggseiers ansvar å avgjøre, ut fra smittevernhensyn, om et anlegg skal åpnes eller ikke.

I forarbeidet må det gjennomføres en risikovurdering i tråd med tabellen i smittevernveilederen, og klubben må gå gjennom og fylle ut sjekkliste for godt smittevern.

Klubber som tilrettelegger for aktivitet plikter å holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og NGTF, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold, og ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. 

Klubbene må sikre at de som er ansvarlige for aktiviteten er godt kjent med siste anbefalinger fra FHI, NIF og NGTF, og at man følger de lokale smittevernregler.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta i, eller fysisk legge til rette for, fysisk aktivitet. Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten kan ikke delta.

Klubben har ansvar for å utarbeide gode rutiner for aktivitet. NGTF oppfordrer klubbene til å utnevne en egen person som har ansvar for å følge opp koronavettreglene. Gode rutiner for rengjøring og hygiene bør være skriftlige.

Vi anbefaler også alle å lese gjennom denne:

Viktige linker

Smittevernveilederen for idrett ligger i sin helhet til grunn for utførelsen av all idrettsaktivitet, og må følges.

NIF har i tillegg laget veileder for oppstart av trening for personer med funksjonsnedsettelse. Les deg opp på deres tilleggsanbefalinger her.

Spesifikt for gymnastikk- og turnaktivitet

NGTF har utarbeidet anbefalinger som spesielt omhandler de idrettsspesifikke tolkningene som blir aktuelle knyttet til bruk av turnhaller og fastmontert utstyr/tepper.


Bruk av fastmonterte apparater og tepper medfører en mulig økt risiko for smitte på grunn av vanskeligheter med rengjøring. Derfor er det svært viktig å unngå at man får smitte inn i hallen.

Det må gjennomføres ekstra strenge rutiner knyttet til håndvask av den enkelte utøver både før, under og etter trening.

Regler for toppidrett i NGTF

Toppidretten kan fortsatt arbeide normalt. Oppdaterte regler finnes på Regjeringen og FHI sine sider.

Redegjøring fra NGTF

Vi har opprettet kanaler for spørsmål som du gjerne må benytte. Under avsnittet «Ofte stilte spørsmål» på denne siden, kan du blant annet sende inn spørsmål dersom du ikke finner svar på det du lurer på på vår hjemmeside. Følg oss også på Facebook og Instagram for oppdateringer og Q&As, og ta gjerne kontakt med oss der for spørsmål.

Ofte stilte spørsmål

Kan vi bruke frittståendegulv og RG-tepper/matter?

Ja, tepper/matter/frittståendegulv kan brukes. Ved bruk av utstyr som ikke kan vaskes anbefaler vi hyppig håndvask også i løpet av treningsøkten.

Hvor mange grupper kan det være i en hall?

Avstandskravet er nå på det nærmeste helt fjernet igjen, men det er noen begrensninger basert på behovet for ventilasjon og gruppestørrelser. Sjekk siste oppdatering på FHI sine sider.

Hvor mange personer kan vi være i en gymsal?

Avstandskravet er nå på det nærmeste helt fjernet igjen, men det er noen begrensninger basert på behovet for ventilasjon og gruppestørrelser. Sjekk siste oppdatering på FHI sine sider.

Kan én trener ha ansvar for flere grupper?

Avstandskravet er nå på det nærmeste helt fjernet igjen, men det er noen begrensninger basert på behovet for ventilasjon og gruppestørrelser. Sjekk siste oppdatering på FHI sine sider.

Får vi tilbake treningsavgift i perioden det ikke har vært trening?

Viser til NIFs informasjon vedr. treningsavgift/medlemskap:

Få inspirasjon til trening under Covid-19

Vi har laget enkle treningsprogram til alle nivå. Her trenger du bare bruke egen kropp, det kreves ingen utstyr. Vi anbefaler alle å holde oppe treningen

Utøvere og trenere i troppsgymnastikk har også kommet med inspirasjon og programmer du kan teste, uansett hvilken gren du driver med.

Turn menn har også kommet med tips til treningsprogram. Den første linken gir deg fulle program som hovedsakelig går på styrke, mens den andre linken har flere forebyggende program samt spesifikk trening for håndledd, trening og så videre.

Rytmisk gymnastikk har laget en oppmuntringsvideo, og flere oppvarmingsprogram for minirekrutter og rekrutter.

Du kan og lese om Sofus Heggemsnes og Julie Dicko Erichsen, som begge er kvalifisert til OL i Tokyo 2021.