Skip to content
Nyhet

Koronainformasjon – samleside NGTF

NGTF oppdaterer jevnlig informasjonen etter de siste anbefalingene som kommer. NGTF oppfordrer alle våre klubber til å vurdere alternative løsninger som digitale arrangementer/online-konkurranser. Dersom alle blir med i den nasjonale dugnaden kan vi håpe på en fullere turnkalender i 2021.

På denne siden finner du NGTFs retningslinjer og anbefalinger. FHI og offentlige myndigheters retningslinjer ligger til grunn, samtidig som forbundets fagpersoner har vært involvert i utarbeidelsen av retningslinjene.

Sist oppdatert 22.04.21

Koronavettregler NGTF

Kort utdrag av de viktigste forholdsreglene og anbefalingene ligger under de forskjellige punktene.

NGTF jobber kontinuerlig med å imøtekomme ønsket om å komme tilbake til en normal treningshverdag. For å klare dette er det viktig at arbeidet gjøres gradvis, og i tråd med smittevernhensyn for å unngå spredning av smitte.

NGTF støtter opp under helsemyndighetenes og Norges Idrettsforbund (NIF) sitt arbeid for å hindre spredning av koronaviruset. NGTF oppfordrer derfor alle klubber å forholde seg til de strenge reglene som er fremmet av nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Det er ikke rom for «kreative» løsninger for å unngå forbudene.

Generelle regler som gjelder alle
 • Alle må følge lokale helsemyndigheters restriksjoner, og disse er overordnet NGTFs koronaveiledning. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold, og ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.
 • De nasjonale retningslinjene endres ganske hyppig, og det er viktig å forholde seg til disse. Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett har en endringslogg som viser de siste gjeldende endringene. Siste oppdatering er 16. april 2021. Lag og arrangører må forholde seg til disse og eventuelle lokale regler.
 • Se egen boks om toppidrett i NGTF for å bli orientert om de aktuelle retningslinjene for våre grener.

  Disse retningslinjene er vedtatt av NGTF og kan følges når det ikke er nasjonale eller nasjonale innstramminger:
 • Fra 16. april kan voksne drive aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer.
 • For voksne over 20 år gjelder 1-metersregelen.
 • Barn og unge under 20 år kan være i en gruppestørrelse på inntil 20 personer.
 • Utøvere under 20 år er unntatt fra 1-metersregelen.
 • Man kan ha flere grupper i hallen samtidig, så lenge det er stor nok hall og det kan holdes 2 meter mellom gruppene.
 • Husk å lage gode rutiner for ankomst og avslutning av trening, slik at det ikke blir trengsel og for mange personer inn og ut av hallen på samme tidspunkt. Tillat noe tid mellom treningspartiene for dette og vasking.
 • Garderobene kan være åpne. For at avstandskravet skal kunne overholdes, bør det tilrettelegges for minimum 1 meters avstand mellom personer i dusjanlegg og i garderober, for eksempel ved at annethvert skap og annenhver dusj er avlåst dersom avstanden mellom dem er under 1 meter
 • Enkelte av aktivitetene innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig. Sikring kan altså utføres.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
Foreldre/barn og gymlek

For barn og foreldre-partier skal de voksne klare å holde 1-2 meters avstand til hverandre, og ikke flere enn 20 personer per gruppe, inkludert trener (1 forelder + 1 barn = 2 personer). Dette må samsvare med kommunens regler.

I de kommunene det er påbud/anbefalt å bruke munnbind skal man også gjøre det på trening. Ta ellers kontakt med kommunen for å sjekke at det er en løsning som er innenfor reglene.

Utstyr
 • Hver utøver må foreta grundig håndvask/hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater
 • Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene
 • Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre
 • For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk/mellom hver økt
 • Det anbefales å bruke personlige redskaper/utstyr der det er aktuelt. Dette utstyret skal vaskes før og etter trening.
 • Det anbefales å bruke egen yogamatte/treningsmatte.
Arrangement
 • Fra 16. april er det mulig å arrangere arrangementer for kommunens innbyggere, så lenge lokal smittesituasjon tilsier det. Endringene pr. 16. april har også oppdaterte antallsbegrensninger som framgår av endringsloggen i smittevernveilederen.
 • For konkurranse, arrangement, samlinger eller andre eventer må man forholde seg til lokale retningslinjer. Navn på deltakere, støtteapparat, frivillige og/eller publikum skal registreres på forhånd.
 • Husk at man også skal registrere alle som er på trening for eventuell smittesporing.
Klubbenes ansvar

Det er den enkelte klubbs ansvar å sikre at aktiviteten man ønsker å igangsette er innenfor retningslinjene, og avklare hvem som skal kunne få lov til å trene i hall. Det er anleggseiers ansvar å avgjøre, ut fra smittevernhensyn, om et anlegg skal åpnes eller ikke.

I forarbeidet må det gjennomføres en risikovurdering i tråd med tabellen i smittevernveilederen, og klubben må gå gjennom og fylle ut sjekkliste for godt smittevern.

Klubber som tilrettelegger for aktivitet plikter å holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og NGTF, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold, og ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. 

Klubbene må sikre at de som er ansvarlige for aktiviteten er godt kjent med siste anbefalinger fra FHI, NIF og NGTF, og at man følger de lokale smittevernregler.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta i, eller fysisk legge til rette for, fysisk aktivitet. Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten kan ikke delta.

Klubben har ansvar for å utarbeide gode rutiner for aktivitet. NGTF oppfordrer klubbene til å utnevne en egen person som har ansvar for å følge opp koronavettreglene. Gode rutiner for rengjøring og hygiene bør være skriftlige.

Vi anbefaler også alle å lese gjennom denne:

Viktige linker

Smittevernveilederen for idrett ligger i sin helhet til grunn for utførelsen av all idrettsaktivitet, og må følges.

NGTF har i tråd med smittevernveileder for idrett, datert 11.05.20 (oppdatert 16.04.21), utarbeidet eget tillegg for utøvelse av gymnastikk- og turnaktiviteter. 

NIF har i tillegg laget veileder for oppstart av trening for personer med funksjonsnedsettelse. Les deg opp på deres tilleggsanbefalinger her.

Spesifikt for gymnastikk- og turnaktivitet

NGTF har utarbeidet anbefalinger som spesielt omhandler de idrettsspesifikke tolkningene som blir aktuelle knyttet til bruk av turnhaller og fastmontert utstyr/tepper.

Enkelte av aktivitetene innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig.

Bruk av fastmonterte apparater og tepper medfører en mulig økt risiko for smitte på grunn av vanskeligheter med rengjøring. Derfor er det svært viktig å unngå at man får smitte inn i hallen.

Det må gjennomføres ekstra strenge rutiner knyttet til håndvask av den enkelte utøver både før, under og etter trening.

Regler for toppidrett i NGTF

Vi ønsker å ivareta mest mulig aktivitet innenfor myndighetenes rammer og anbefalinger i forbindelse med koronapandemien. NGTF vurderer situasjonen fortløpende.

Oppdatert 22.04.
Her kan du laste ned våre regler for toppidrett under koronapandemien (pdf-fil).

Redegjøring fra NGTF

Det er viktig at vi fortsetter å være tålmodige all den tid det fortsatt foregår en pandemi. Det er selvsagt kjedelig at vi ikke kan trene som normalt, men så lenge situasjonen er som den er i hele verden og ikke minst i Norge, er det viktigste vi kan gjøre å bidra til at så mange som mulig holder seg friske. Det er den raskeste måten å komme i gang igjen på.

Vi har opprettet kanaler for spørsmål som du gjerne må benytte. Under avsnittet «Ofte stilte spørsmål» på denne siden, kan du blant annet sende inn spørsmål dersom du ikke finner svar på det du lurer på på vår hjemmeside. Følg oss også på Facebook og Instagram for oppdateringer og Q&As, og ta gjerne kontakt med oss der for spørsmål.

NGTF vurderer situasjonen fortløpende, og gjør konkrete vurderinger knyttet til råd og anbefalinger hver gang det kommer nye føringer fra regjeringen eller NIF. Veiledere og regler oppdateres da på vår hjemmeside, så sjekk jevnlig innom.

Ofte stilte spørsmål

Kan vi bruke frittståendegulv og RG-tepper/matter?

Ja, tepper/matter/frittståendegulv kan brukes. Ved bruk av utstyr som ikke kan vaskes anbefaler vi hyppig håndvask også i løpet av treningsøkten.

Hvor mange grupper kan det være i en hall?

Det kommer an på størrelsen på hallen. Viser til to punkter i koronavettreglene fra NGTF:

 • Det anbefales 10/20 personer per gruppe
 • NGTF anbefaler 2 meter mellom hver gruppe

Husk også at det tar noe plass med selve aktiviteten.

Hvor mange personer kan vi være i en gymsal?

Det kommer an på størrelsen på gymsalen. Viser til to punkt i koronavettreglene fra NGTF:

 • Det anbefales 10/20 personer per gruppe
 • NGTF anbefaler 2 meter mellom hver gruppe

Husk også at det tar noe plass med selve aktiviteten.

Kan én trener ha ansvar for flere grupper?

Ja, dersom treneren har god nok avstand til gruppene. NGTF anbefaler 2 meter avstand mellom gruppene. Da bør det være minimum 5 meter avstand fra treneren til gruppene.

Vi anbefaler nærkontakt med færrest mulig utøvere, og klubbene bør derfor vurdere om en trener skal ha flere enn en treningsgruppe

Får vi tilbake treningsavgift i perioden det ikke har vært trening?

Viser til NIFs informasjon vedr. treningsavgift/medlemskap:

Få inspirasjon til trening under Covid-19

Vi har laget enkle treningsprogram til alle nivå. Her trenger du bare bruke egen kropp, det kreves ingen utstyr. Vi anbefaler alle å holde oppe treningen

Utøvere og trenere i troppsgymnastikk har også kommet med inspirasjon og programmer du kan teste, uansett hvilken gren du driver med.

Turn menn har også kommet med tips til treningsprogram. Den første linken gir deg fulle program som hovedsakelig går på styrke, mens den andre linken har flere forebyggende program samt spesifikk trening for håndledd, trening og så videre.

Rytmisk gymnastikk har laget en oppmuntringsvideo, og flere oppvarmingsprogram for minirekrutter og rekrutter.

Du kan og lese om Sofus Heggemsnes og Julie Dicko Erichsen, som begge er kvalifisert til OL i Tokyo 2021.