Skip to content
NGTF

Om NGTF

Forbundsting

Forbundstinget er forbundets høyeste myndighet, og alle klubber i NGTF har representasjonsrett. Forbundstinget avholdes annethvert år, og det er her beslutninger om veien videre blir tatt. Vedtakene vil gjelde alle medlemmer – også for de klubbene som ikke deltar på tinget. Forbundstinget er en demokratisk arena for alle våre klubber, og vi oppfordrer alle til å delta.

Neste forbundsting avholdes 03.-05. mai 2024. For mer informasjon se lengre ned på denne siden.

Se viktig informasjon vedrørende nominasjoner av kandidater til verv for tingperioden 2024 – 2026 her!

 

Det er NGTFs kretser og medlemsklubber som styrer veien videre for våre idretter gjennom å fremme forslag til saker som ønskes tatt opp på tinget, samt å være med på diskusjonene rundt sakene på tinget og ved å stemme på de aktuelle sakene. I tillegg setter styret opp enkelte saker, mens andre saker må opp etter loven. Også disse sakene har klubbene rett og mulighet til å mene noe om under tingforhandlingene.

Oppmøtte klubber og medlemmer vil ha stor medbestemmelse på vedtak, mens klubber som velger å ikke møte på tinger legger all makt hos de som stiller. Det er stort mangfold i norsk gymnastikk og turn, og derfor er det viktig for NGTF at disse forskjellene også gjenspeiles godt på tingrepresentasjonen. Vi er opptatt av at vi er godt representert fra alle grener, konkurranse så vell som bredde, for å sikre at diskusjonen ivaretar alle på best mulig måte.

Det er selvsagt regler og prosedyrer som skal følges under et ting, men på de forbundsting vi møtes fysisk legger vi opp til uformell sammenkomst på fredag, samt en litt mer høytidelig middag på lørdag med underholdning og dans. Dette er også en perfekt mulighet til å møte representanter fra resten av landet, dele erfaringer, få inspirasjon og ikke minst mingle.