Skip to content
NGTF

Drive klubb

Starte klubb
Sitter du med planer om å starte en ny klubb? Da er det viktig å kontakte din lokale idrettskrets så tidlig som mulig. Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund. Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, vil man få gode tips og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger. Dette kan være alt fra navn på idrettslaget som ikke kan/vil bli godkjent, at det ikke er valgt tilstrekkelig antall tillitsverv og lignende. Dette er alle faktorer som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.