Skip to content

Søgne Turnforening har fått ny flott basishall. Hallen har allerede vært i bruk siden nyttår, men det var 26. august at den offisielle åpningen fant sted.

Aktivitetsflaten er på 25 x 45 meter og det er et stort grop område med hev/senk groper, klossegrop og to nedsenkede trampoliner. I tillegg rommer hallen en trampolinebane, frittståendefelt, miniapparater for skranke, svingstang og ringer samt en rekke skumapparater og annet utstyr for breddepartiene. I sum gjør dette at anlegget er godt tilrettelagt for både bredde- og konkurranseaktiviteter. Under åpningsdagen 26. august var det «åpen hall» og det myldret med glade barn i alle aldre.

Fornøyde trenere og ansatte i Søgne Turnforening. Fra venstre Tuva Reisvaag, Malin Stubstad, Lisa Himberg, Karoline Bakke og daglig leder Heidi Ingebrigtsen. 

I byggeperioden har det vært tett dialog med kommunen og de ulike leverandørene. Daglig leder Heidi Ingebrigtsen er tilfreds med sluttresultatet. «Vi er fornøyde med absolutt alt i den nye hallen! Vi har også klart å rekruttere nye trenere og vi merker at trenerne nå er veldig motiverte til å delta på kurs». Med tanke på bruk av anlegget i skoletiden, opplyser Heidi at de også har god dialog med rektorene på ungdomsskolen og den videregående skolen som ligger «vegg i vegg» med idrettsanleggene. 

Mariell og Linnea trives som trenere i Søgne Turnforening.

Har du spørsmål innen utstyr og anlegg, ta kontakt med:

Stig Nilssen

workRådgiver anlegg og utstyr

Velkommen til ALT-konferansen 2023! ALT-konferansen (Anlegg – Leder – Trener) samlet 150 deltakere i Bergen i 2022, i år håper vi på å samle enda flere på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika, 3.-5. november 2023! Konferansen er aktuell for flere målgrupper; Trenere, ledere og alle som jobber for å realisere nye basishaller. Vi har flere foredragsholdere som skal snakke om spennende og viktig tema. Blant annet skal Jan Spurkeland holde foredrag om relasjonsledelse, og Else-Marthe Sørlie Lybekk skal snakke om teamarbeid. Vi får også besøk av Kristin Holte, verdensmester i functional fitness, som skal holde foredraget «The rocky road to the top». Det er masse mer og glede seg til!

Se mer informasjon, samt påmelding til ALT-konferansen 2023 her:
Påmeldingsfrist: 30. september 2023.

I forkant av ALT-konferansen inviterer vi til daglig leder-samling 2023!
Er du daglig leder i en turnforening? Da er dette møtet for deg for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og få inspirasjon! Torsdag 2. november kl. 18:00 til fredag 3. november kl. 16:30, Thon Hotel Oslofjord i Sandvika.

Se mer informasjon, samt påmelding til daglig leder-samling 2023 her:
Påmeldingfrist: 30. september 2023.

Norges Gymnastikk- og turnforbund introduserer Gymnastics Awards 2023 i forbindelse med årets ALT-konferanse. Arrangementet skal hedre de som har gjort en ekstraordinær innsats for idretten vår i årene som har gått. Dette er gym og turns svar på idrettsgallaen!

Se mer informasjon om Gymnastics Awards her:
Frist for å nominere dine kandidater: 15. september 2023.

Har du spørsmål?

Stig Nilssen

workRådgiver anlegg og utstyr

Takket være en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 7,8 millioner kroner, har 32 turnforeninger/turngrupper over hele landet fått en flott førjulsgave i form av en apparatpakke – fritt levert! 

Leder i Finnsnes IL Turn, Morten Karolius, kan bekrefte at det var mange lykkelige fjes da apparatene ble pakket ut! 

Foto: Finnsnes IL Turn
Finnsnes IL Turn har allerede tatt i bruk sin apparatpakke. Foto: Finnsnes IL Turn

I forbindelse med tildelingen, var det 15 klubber som fikk apparatpakke for målgruppen 6-8 år, 10 klubber som fikk apparatpakke for målgruppen 9-12 år og 7 klubber som fikk apparatpakke for målgruppe 13-19 år. 

Det er laget egne videosnutter som viser tips til hvordan apparatene kan benyttes: 

Det var over 180 søkere til apparatpakkene og vi skulle gjerne hatt enda flere pakker å dele ut. Vår samarbeidspartner, Ifact, har laget et spesialtilbud til klubber som ikke fikk tildelt pakke denne gang. Se (1) FacebookTilbudet gjelder tom. 31. januar.  

Stig Nilssen

workRådgiver anlegg og utstyr

Ny frist for å søke som arrangør til forbundstinget 2022!
Tinget arrangeres hvert andre år i partallsår i tidsrommet april / mai. I 2024 vil det være mest aktuelt med en av følgende helger: 19.04 – 21.04 eller 03.05 – 05.05.

Ny frist: Mandag 14.11.2022

Forbundstinget er særforbundets øverste organ, og det er en svært viktig møteplass for alle. I løpet av tinghelgen er det mange muligheter for faglige drøftinger og idrettspolitiske meningsutvekslinger som har betydning for alle medlemmene i lagene våre. Beslutninger på forbundstinget angår i høyeste grad alle medlemmer, og det oppfordres derfor allerede nå til å begynne å forberede seg til å delta på det viktigste møtet innen Norges Gymnastikk- og Turnforbund i 2024.

Potensielle arrangører bes henvende seg til generalsekretær Mona Kristiansen på e-post, for eventuelle avklaringer: mona.kristiansen@gymogturn.no

Mona Kristiansen

En rekke turnforeninger eier og drifter egne turnhaller / basishaller. For flere av disse klubbene er det nå kritisk hvis det ikke blir en kraftig forbedring i dagens strømstøtteordning.

Jørn Arild Vika er daglig leder i en av de største klubbene, Sola Turn, med over 1300 medlemmer. De åpnet Fjogstadhus Turnarena i 2019 – et anlegg på 2800 m2.

-Normalt i august har vi en strømregning på 5000-10.000 kr. Årets regning er på 100.000 kroner. Med dagens strømstøtteordning kan vi kanskje regne med å få dekket 1/3 av dette. Problemet er også at det er et tidsmessig etterslep på utbetalingene på ca. et halvt år. Dette gjør at vi kan komme i en «likviditetsskvis».

-Slik situasjonen er nå så er det på kort sikt ikke kritisk med tanke på å måtte stenge hallen, men det kan allikevel bli snakk om drastiske tiltak som må gjøres før vinteren som f.eks. å måtte øke treningsavgiftene med opptil 20 %.  

-Kun noen få meter fra vårt anlegg, trener en stor håndballklubb i en kommunal hall og de får ingen ekstra kostnader som følge av økte strømpriser. Dette viser hvor ulikt dette slår ut.

-Vi er takknemlige for at idretten setter fokus på dette og vi håper virkelig at politikerne nå er lydhøre og følger opp – nå må det skje noe, avslutter Vika.


Vi støtter opp under kampanjen til Norges Idrettsforbund vedrørende økt strømstøtte til norsk idrett!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ble overrakt en gave på hele 7,8 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyrspakker til breddeaktivitet for barn og ungdom i aldersgruppene fra seks til 19 år.

Å dele ut gratis utstyrspakker til lagene er en stor glede og vi vet at dette vil bli til stor nytte for medlemmene i vår landsdekkende organisasjon som teller mer enn 400 klubber. Ulike apparatpakker er nå utarbeidet. De er skreddersydd til ulike aldersgrupper og i sum vil dette være et flott tiltak for å ytterligere øke både volum og kvalitet i aktivitetene for barn og ungdom. Pakkene inneholder et bredt spekter av matter, skumapparater, miniapparater, parkour-utstyr, airtrack m.m. Pakkene vil passe både i basishaller og ordinære idrettshaller.

Det skal deles ut totalt 32 apparatpakker fordelt på 15 pakker for aldersgruppen 6-8 år, ti pakker for 9-12 år og sju pakker for 13-19 år. Utvelgelse av hvilke klubber som får tildelt utstyrspakkene vil bli gjort ut fra en totalvurdering. Norges Gymnastikk- og Turnforbund står fritt til å velge hvilke klubber som skal få tildelt pakkene og det vil ikke bli gitt noen nærmere begrunnelse til foreninger/lag som ikke får tildelt utstyr.

Søknadsfristen for å søke om apparatpakke er 30. september.

Søknadene vil bli behandlet i løpet av to uker etter søknadsfristens utløp og målet er å dele ut pakkene innen utgangen av november.

Her finner du beskrivelse av de tre forskjellige apparatpakkene vi tilbyr.

Det kan søkes om tildeling av apparatpakke her.

Ifact inngår samarbeidsavtale med NGTF og planlegger et samarbeid i minst fire år.

Ifact er totalleverandør av idrettsutstyr og forhandler av turnutstyr fra Gymnova i Norge. Ifact har base på Laksevåg i Bergen og har lang erfaring innen turn- og gymnastikkutstyr.

Ifact ønsker å bidra til utvikling av turnidretten i Norge

I den nye avtalen inngår «Ifact Norges Cup» (Rytmisk Gymnastikk, Turn Kvinner og Turn Menn) samt det årlige arrangementet «Ifact Gym for Life Norge». Med dette går Ifact aktivt inn i turnidretten i Norge og ser frem mot å bidra til utvikling, vekst og idrettsglede for både aktive deltakere og tilskuere av sporten.

Til tross for en nedgang i medlemsmassen etter pandemien, har NGTF over tid vokst med flere tusen medlemmer hvert år, mye takket være stadig flere spesialhaller for turn – såkalte basishaller. NGTF er derfor svært glade for å ha fått på plass en avtale med Ifact. Ifact er markedsleder når det gjelder turnutstyr i Norge og kjenner godt til våre aktiviteter og grener. Vi er trygge på at dette blir til glede for alle de lagene som trenger nytt utstyr, og ikke minst de som er i prosess med å bygge ny hall. Ifact og NGTF er allerede i full gang med å planlegge en stor mengde utstyr til våre lag gjennom utstyrspakkene som ble muliggjort gjennom gaven på 7,8 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

-Vi ser fram til at stadig flere lag også benytter seg av Ifact sin spisskompetanse innen utstyr og anleggsbygging. Vi er også glade for at avtalen gir forbundet mulighet til å satse mer på utviklingen av idrettene og aktivitetene våre gjennom den økonomiske støtten avtalen innebærer, uttaler generalsekretær Mona Kristiansen i NGTF.

Ifact ser også fram til et konstruktivt samarbeid til beste for gymnastikk- og turnidretten i Norge. Spesialistrådgiver i Ifact, Espen Jansen uttaler:

-Gjennom turn får man utviklet alle basis-egenskapene. Turn er «the mother of all sport». Det handler om å leke seg i form, og ha passion for turn. Det å få utfolde seg i en turnhall er både innbydende, inspirerende og utviklende. Med god planlegging, og ved å ha utstyr som motiverer til bevegelse og læring er det lett å skape begeistring. Jeg ser frem til å være med på å fortsette utviklingen av turn i Norge.

Daglig leder i Ifact, Hege Helleseth og generalsekretær i NGTF, Mona Kristiansen, undertegner samarbeidsavtalen mellom Ifact og NGTF.

Daglig leder i Ifact, Hege Helleseth gleder seg også over samarbeidet:

-Vi i Ifact, gleder oss stort over å ha inngått samarbeid med NGTF. Sammen skal vi jobbe for å finne de beste løsningene innen utstyr, optimalisering og brukervennlighet. Ifact ønsker å bidra til at vår kompetanse og erfaring innen gymnastikk og turn spesielt, idrett generelt, og det byggtekniske regelverk, vil bli nyttig for turnmiljøet og føre til videre utvikling.»

18. august deltok Irina Solem, avdelingsleder bredde og Stig Nilssen, rådgiver utstyr og anlegg, på overrekkelsesarrangementet til Sparebankstiftelsen DNB. Et bredt spekter av organisasjoner ble tildelt støtte fra stiftelsen. NGTF ble overrakt en gave på hele 7,8 millioner kroner til utstyrspakker til breddeaktivitet for barn og ungdom i aldersgruppene fra seks til 19 år.

Å dele ut gratis utstyrspakker til lagene er en stor glede og vi vet at dette vil bli til stor nytte for medlemmene i vår landsdekkende organisasjon som teller mer enn 400 klubber. Ulike apparatpakker er nå under utarbeidelse. De vil bli skreddersydd til ulike aldersgrupper og i sum vil dette være et flott tiltak for å ytterligere øke både volum og kvalitet i aktivitetene for barn og ungdom. Pakkene som utarbeides inneholder et bredt spekter av matter, skumapparater, miniapparater, parkour-utstyr, airtrack m.m. Pakkene vil passe både i basishaller og ordinære idrettshaller.

Klubbene vil om kort tid kunne søke om å få tildelt apparatpakke. Nærmere informasjon vil bli sendt ut fra NGTF. Det vil i alt bli utdelt mellom 30 og 35 pakker.

Vi er svært takknemlige for gaven vi har fått fra Sparebankstiftelsen DNB og gleder oss til å dele ut gaven til våre medlemslag! 

I løpet av de siste 18 månedene har 19 nye basishaller blitt ferdigstilt. 

Definisjonen på Idrettens Basishall er en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Totalt er det nå 81 Idrettens Basishaller/turnhaller der apparatene står oppe permanent. Dette betyr at gymnastikk og turn er halvveis i en 25-årig anleggsstrategi som startet i 2009 og som skal ende opp med 160 basishaller i 2034.  

Idrettens Basishall er beskrevet i tre størrelser og gir inntil 4, 6 og 8 millioner kroner i spillemidler: 

  • Basishall 1 (liten basishall) på minimum 500 m2 
  • Basishall 2 (mellomstor basishall) på minimum 750 m2 
  • Turnhall (stor basishall) på minimum 1125 m2    

Ved inngangen til 2022 er det ni haller som er under bygging og flere haller som er i prosess fram mot byggestart.  

Leder i utstyr- og anleggskomiteen, Ole Ivar Folstad, uttaler at dette er en svært gledelig utvikling og gir honnør til turnforeningene / turngruppene som arbeider systematisk og godt for å realisere sine mål om nytt anlegg og en god utstyrspark.  

Her er oversikt over de nye hallene som har blitt ferdigstilt i tidsrommet juli 2020 til desember 2021. 

Haller som åpnet i andre halvår 2020: 

MOLDE I MØRE OG ROMSDAL, MELLOMSTOR BASISHALL
SKI I VIKEN OG OSLO, STOR BASISHALL
ÅLGÅRD I ROGALAND, STOR BASISHALL
HOBØL I VIKEN OG OSLO, LITEN BASISHALL
MÅLØY I VESTLAND, STOR BASISHALL
NARVIK I NORDLAND, STOR BASISHALL

Her er oversikt over hallene som er ferdigstilt i løpet av 2021: 

ÅSANE I VESTLAND, STOR BASISHALL
SOLA ARENA I ROGALAND, STOR BASISHALL
FØRDE I VESTLAND, LITEN BASISHALL
BRYNE I ROGALAND, MELLOMSTOR BASISHALL
ALVERSUND I VESTLAND, LITEN BASISHALL
STJØRDAL I TRØNDELAG, MELLOMSTOR BASISHALL
VÅGSBYGD I AGDER, STOR BASISHALL
RE I VESTFOLD OG TELEMARK, LITEN BASISHALL
BAMBLE I VESTFOLD OG TELEMARK, STOR BASISHALL
NÆRØYSUND I TRØNDELAG, MELLOMSTOR BASISHALL
FLEKKEFJORD I AGDER, MELLOMSTOR BASISHALL
HAMAR I INNLANDET, STOR BASISHALL
STRYN I VESTLAND, STOR BASISHALL

Ved spørsmål, ta kontakt med rådgiver for utstyr og anlegg i NGTF, Stig Nilssen. E-post: stig.nilssen@gymogturn.no M: 90 56 81 83. 

1.-2. november var totalt 110 deltakere samlet til den 12. anleggs- og lederkonferansen, denne gang på Quality Hotel 33 i Oslo. Det ble to intense dager med foredrag, befaringer og nettverksbygging.  

Stor bredde i det faglige programmet

Torgeir Røinås Pedersen, president i NGTF, åpnet konferansen og kunne fornøyd konstatere at gymnastikk og turn er den idretten som de siste seks år har hatt størst vekst i antall aktive medlemmer.

Vokser mest! President i NGTF, Torgeir Røinås Pedersen kunne henvise til medieoppslag som viser at turn er en populær idrett. Foto: Mats C. Oshaug

Sondre Sande Gullord fra Idrettsstyret fortsatte med å vise idrettens overordnede strategier i «Idretten vil» der det blant annet framkommer at flere og bedre anlegg står sentralt.

Sondre Sande Gullord fra idrettsstyret snakket om «Idretten vil». Foto: Mats C. Oshaug

Torstein Busland, anleggsrådgiver i NIF, gikk deretter mer i dybden på mål og strategier innen anleggsfeltet. NGTF ved Ole Ivar Folstad, leder i utstyr- og anleggskomiteen, Christine Ellingsen, utdanningskonsulent og Stig Nilssen, anleggskonsulent, gav en status på utviklingen innen anlegg og utdanning i forbundet. Ole Ivar Folstad kunne blant annet legge fram statistikk som viser at akkurat nå er det elleve basishaller som er under bygging – det høyeste antall noen gang. Christine Ellingsen påpekte hvor viktig det er at hallene fylles med kompetanse og viste hele strukturen innen utdanningsfeltet.

Tony Machin holdt deretter et interessant og lærerikt innlegg om Sola Turns ny hall som ble bygget på rekordtid og som stod ferdig i mai i år. Mats Oshaug fra utstyr- og anleggskomiteen og Dag Rune Myrvold fra FDV-huset demonstrerte system for digitalisert internkontroll for haller og turnutstyr. Dette er et system som NGTF ønsker å tilby alle turnforeninger slik at det blant annet blir mer fokus på kontroll og tilsyn med apparatparken. Dette vil bidra til å redusere risikoen for skader.

 

Prallellsesjoner

Lørdag 2. november startet med to parallellsesjoner over fire timer der deltakerne kunne velge mellom å delta i temaer knyttet til anlegg eller ledelse. 60 deltakere valgte anleggsdelen og 40 ledelse. Her er foredragene som ble holdt:

 

Anlegg: Ledelse:
·         Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd (spillemidler). V/ Ole Fredriksen, Kulturdepartementet ·         Relevant trenerkompetanse i forhold til klubbens behov. V/ Lasse Hauser og Birgit Vallestrand, Nedre Glomma Turnforening
·         Erfaring fra forening som har bygd om eksisterende lokale til basishall. V/Anne Farstad, Moss Turnforening ·         Verdier, etikk, trakassering, varsling.   Systemer og bruk av disse. Bevisstgjøring. V/ Håvard B. Øvregård, NIF
·         FamacWeb: Eksempel fra Norges Idrettshøgskole. Hva kan systemet benyttes til og hvordan ta systemet i bruk for internkontroll av basishall og apparater? V/ Mats Oshaug, NGTF og Dag Rune Myrvold, FDVhuset ·         Virksomhetsplan og sportslig plan. V/Torkell S. Seppola, NIF
·         Ansvarsforhold og sikkerhet i basishall. V/ Bjørnar Kind-Bakke, Gjensidige
·         Hvordan jobber et idrettsråd? Helhetlig tenkning i en kommune. V/ Anne-Lise Bratsberg, Trondheim Idrettsråd

 

Klikk her for å se alle foredrag.

Birgit Vallestrand og Lasse Hauser fra Nedre Glomma Turnforening hold et engasjerende innlegg om trenerkompetanse i forhold til klubbens behov. Foto: Vibeke Trøa

 

Interessant befaring til Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole

Etter lunsj, ble alle deltakerne transportert til Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole. I «Olympiahallen» ventet Morten Bråten, fagansvarlig for teknikk/motorikk på Olympiatoppen. Han fikk æren av å klippe snoren da denne hallen åpnet i 2017. Han har vært en drivkraft i arbeidet med å utstyre hallen, og forklarte hvordan hallen er tilpasset toppidrettsutøvernes behov. I landslagssenteret for turn menn på Norges Idrettshøgskole ble deltakerne tatt imot av landslagssjef Gabriel Negru som fortalte om hallen der turnlandslaget for menn har sin daglige trening.

Morten Bråten, Olympiatoppen i «Olympiahallen» gav et innblikk i hvordan toppidrettsutøverne trener basistrening. Foto: Vibeke Trøa

Landslagssjef Gabriel Negru forteller om landslagssenteret på NIH. Foto: Vibeke Trøa  

 

Levende legende

Som avslutning på seminaret var kommentatorlegende Arne Scheie invitert for å fortelle om store idrettsøyeblikk. Med sine enorme kunnskaper og gode replikker skuffet han ikke sitt publikum. De gode historiene og latteren satt løst og etter seansen var det lang kø for å få tatt selfie.

Engasjert! Arne Scheie «øste» av sin kunnskap og sine gode historier foran et lydhørt publikum! Foto: Vibeke Trøa

 

Ny konferanse i 2020

Anleggs- og lederkonferansen i 2020 er allerede tidfestet til 30. oktober – 1. november og vil finne sted i Stavangerområdet. Da vil blant annet de nye hallene på Sola og Ålgård stå for tur til å få besøk. Sett av datoen i kalenderen allerede nå!