Skip to content
NGTF

Kontakt oss

Forbundskontoret er organisert inn i fire avdelinger, herunder; organisasjonsavdeling, konkurranseavdeling, kompetanseavdeling og en breddeavdeling. Hver avdeling ledes av hver sin avdelingsleder, som sammen med generalsekretæren utgjør den administrative ledergruppen i forbundet.

Finn ansatte i listen under: