Skip to content
NGTF

Drive klubb

Generelt
Klubbdrift er på mange måter akkurat det samme som å drifte en hvilken som helst annen organisasjon. God kompetanse innenfor organisasjon og ledelse er viktig for å lykkes med en velfungerende drift.

En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Det er altså aktiviteten som er kjernevirksomheten i klubben. Alle andre driftsaktiviteter og -oppgaver er støttefunksjoner som skal bidra til at medlemmene får et godt aktivitetstilbud. Styret/ledelsen må ha kjennskap til lover, regler og retningslinjer som gjelder hele norsk idrett. Medlemsklubber i NGTF må også kjenne lover, regler og retningslinjer i NGTF. I tillegg kommer norske lover og regler som gjelder i samfunnet for øvrig, for eksempel arbeidsgiveransvar og HMS.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

markunread_mailboxPostboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, Oslo
Org. nummer: 970 232 796