Skip to content
NGTF

Retningslinjer for publisering av bilder og film/streaming

Fra 22. juni 2022 trådte nye retningslinjer for strømming/filming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av Norges Idrettsforbunds styre.

Det er viktig å sikre at strømmingen av idretten vår skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning, særlig personvernregelverket som stiller strenge krav til hvordan personvernet skal ivaretas, og som utløser en rekke rettigheter hos den enkelte. Særlig viktig er det å ivareta barn og unge med beskyttelsesbehov, og ellers bidra med tiltak som kan redusere risikoen for uheldige konsekvenser ved at barn og unge eksponeres i sårbare situasjoner.

Med begrepet filming, menes både strømming og annen filming.

Minn foreldre og publikum på hvilke regler som gjelder for filming og fotografering. Last ned informasjonsmateriell som kan brukes på nettsider og i sosiale medier, og henges opp på klubbhus, idrettsarenaer osv her.

Spørsmål:
Har du spørsmål vedrørende retningslinjer for streaming og publisering av bilder/film, ta kontakt på e-post: gymogturn@gymogturn.no