Skip to content

TKTM har vedtatt å justere konkurransesystemet i Unisport Norges Cup med umiddelbar virkning. I tillegg er det foretatt en endring av klasse og aldersinndeling og vi har oppdatert nasjonalt reglement i henhold til nytt Code of Points.

Følgebrev, nytt konkurransekonsept og nytt nasjonalt reglement finner du under «reglement» og «Finn nasjonale reglement» her.

Oppsummert gjelder følgende:

NY junioralder
NB! Vi presiserer i den anledning at FIG har endret sin junioralder slik at den nå er fra 15 år (tidligere fra 14 år)! Dette vil også gjelde under NM junior!

Ny klasseinndeling i Unisport Norges Cup blir som følger:
Rekrutt 11-12 år
Klasse gutter 13-14 år
Klasse junior 15-16 år
Klasse junior 17-18 år
Klasse senior 18->

De som blir 18 år i løpet av året kan velge om de i den sesongen vil turne i klasse junior 17-18 år eller i klasse senior. De må holde seg til samme klasse i løpet av hele kalenderåret.

Endring i konkurransekonsept Unisport Norges Cup
TKTM har sammen med landslagssjef vurdert at øvelsene i FIG Development System ikke gir ønsket effekt, og vi vil på bakgrunn av dette slutte med dette umiddelbart. Imidlertid ser vi det som viktig for yngre utøvere å gjennomføre obligatoriske øvelser. Vi vil derfor i løpet av våren 2022 lage 2 nye øvelser LUM trinn nr 7 og LUM trinn nr 8 som gjør at vi vil gjennomføre obligatoriske øvelser for klasse gutter 13-14 år og klasse junior 15-16 år. Tanken er at obligatoriske øvelser skal gjennomføres på 2 av de 3 Unisport Norges Cupene, men siden disse øvelsene ikke er klare enda vil det for 2022 kun bli gjennomført i Unisport Norges Cup 3 i år.

Lese følgeskrivet det er linket til lenger opp i nyheten for fullstendig informasjon!

Ønsker du å bidra til utvikling og tilrettelegging for aktivitet innenfor gym og turn?
Nå har du sjansen til å bli med på laget og gjøre en forskjell.

Alle som brenner for å utvikle idretten gym og turn får gjennom verv i våre utvalg god anledning til å påvirke. Kretsens størrelse mht. antall klubber og utøvere gir gode muligheter for å påvirke utvikling også på nasjonalt nivå.

Det er nå flere ledige verv i VOGTK som trenger ditt engasjement.
– Brenner du for troppsgymnastikk, bredde, gymhjul eller paraturn?
– Ønsker du å bidra innenfor utdanning og kurstilbud i kretsen?
– Er du student innenfor media og kommunikasjon, eller har du erfaring innenfor området og har lyst til å bidra? VOGTK trenger flere som kan bidra med å håndtere kretsens kanaler i sosiale medier.

Les mer om oppgaver knyttet til utvalgsarbeidet her

Vi trenger deg og din kompetanse med på laget.

Ønsker du å bidra eller har du noen spørsmål, er du velkommen til å sende e-post til styret@vogtk.no, vikenogoslogtk@gymogturn.no eller ringe på tlf. 913 87 654 (Siril U. Fossdal)

I helgen ble det gjennomført sikringskurs på Ørlandet. Deltakere fra Ørland Turnforening, IL Sverre, Alvdal IL og Onstage Danseskole fikk ny kompetanse.

Et bra kurs, med godt innhold, motiverte deltakere og mye moro.
Takk for deltakelsen og lykke til videre.

Forbundstinget 2022 skal som normalt behandle ny Strategisk plan som del av tingforhandlingene. Det ble sendt ut høringsdokumenter i den forbindelse til alle lag, kretser og tekniske komiteer den 16. desember i 2021. Høringsfristen nærmer seg nå med stormskritt.

Fristen er 31. januar 2022, og høringssvarene sendes til generalsekretær Mona Kristiansen på e-post mona.kristiansen@gymogturn.no

Det er to dokumenter ute på høring i denne sammenhengen. Det ene er et overordnet dokument som heter Høringsdokument – Strategisk plan 2022-2024, og det andre heter Høringsdokument – Handlingsplaner 2022-2024.

Fristen for innsending er 31.01.2022.

Den videre prosessen er at høringssvarene vil vurderes av den nedsatte arbeidsgruppen, som videre skal fremlegge oppdatert versjon av strategisk plan og handlingsplaner for NGTFs forbundsstyre og kretsledermøte for drøftelse. Etter dette skal den overordnede strategiske planen vedtas på forbundstinget i 2022, mens handlingsplanene vedtas av NGTFs forbundsstyre.  

Teknisk Komité Troppsgymnastikk (TKTR), sammen med teknisk arrangør STAG, har besluttet at NM Junior Kvinner 12.-13. februar utsettes til høsten 2022.

TKTR har hatt en tett dialog med arrangør, som har innhentet råd fra blant annet kommuneoverlege og smittevernet i Larvik kommune. Den foreløpige påmeldingen og smitterådene tilsier at konkurransen bør flyttes til høsten.
Ny dato for konkurransen er satt til: 5.-6. november med STAG som arrangør i Stavern.

Breddeutvalget i Agder GTK ønsker å invitere alle ungdommer til å bli med på sommerens store happening, Landsturnstevnet 2022. Ungdommer som er tilknyttet et lokalt lagt i Agder Gymnastikk – og Turnkrets fra det året man fyller 13 – ca. 20 år kan delta.
(Det er ingen øvre grense, men vi ønsker fokus på ungdommen)

Hva er Landsturnstevnet 2022?
Landsturnstevnet er som en turnfestival, og blir arrangert hvert fjerde år. Stevnet er åpent for medlemmer av alle klubber og grupper som er medlemmer i NGTF. Det arrangeres workshops og oppvisninger, og NGTF tilbyr et felles oppvisningsprogram som gymnaster fra hele lander kan delta på.
Landsturnstevnet har en lang historie i Norge, den strekkes seg nemlig tilbake til 1886. Da stevnet startet, var det bare kun menn som deltok, men allerede i 1895 ble kvinnene også med.

Hvorfor melde seg på Landsturnstevnet 2022?
Landsturnstevnet er en happening hvert fjerde år, med aktiviteter, samhold og masse turn-glede. De siste årene har det vært godt over tusen deltakere samlet fra hel Norge. Det er sosialt og gøy, og det gir deg også en mulighet til å stifte nye bekjentskap og møte mange likesinnede mennesker på din egen alder!

Hva gjør Landsturnstevnet for ungdommene?
Landsturnstevnet 2022 vil ha et ekstra fokus på ungdommer, og mye av programmet og aktivitetene er tilpasset ungdommene. Det vil være ulike workshop (Klatring, Parkour, Trampett og airtrack, Akrobatikk, Zumba mm.) En egen fellestropp for ungdom, i tillegg til felles oppvisningstropp for alle og andre aktivitet.

Hva skal vi gjøre på LT 2022?
Vi skal delta på de ulike workshopen, Ungdomsfesten fredag kveld og være med på fellestropp for ungdom. Fellestropp for ungdom er et ferdig oppvisningsprogram som vi skal lære oss før vi kommer til LT, i tillegg blir det fellesøving under LT. I tillegg skal vi se på klubber og foreninger som har oppvisninger.
Se vedlagt invitasjon for mer informasjon.

Reiseleder fra AGTK
Stian Syvertsen – Express IL vil ha hovedansvaret, reiselederansvaret og administrativt ansvar.
Det jobbes med å få på plass en reiseleder til. Mer info kommer.

Hvor, når og priser?
Landsturnstevnet 2022 blir arrangert ved Oslofjord Convention Center i Stokke, Sandefjord kommune. Ankomstdag er onsdag 29. juni og varer fram til søndag 03.juli.

Stevneavgift:              
Kr 1550,- (inkl. inngang til oppvisninger/seremonier/ t-skjorte/stevnemedalje/workshops/Gym for Life/ åpningsshow/»get-together-party»/Ungdomsfest fredagskveld/»farewell party» og avslutningsshow)

Overnatting OCC:      
Fra pris pr pers 2180,- ons. til søn. på 6-mannsrom (inkl. frokost og varm lunsj, pris kan variere avhengig av hvilke romtype en velger/får tildelt) Leilighetshotell på anlegget inkl. oppholdsrom, soverom, bad, terrasse/balkong, kokemuligheter og TV

Reise til og fra:           
Info kommer. Vi ordner billigst mulig reise, ut i fra hvor mange som melder seg på.

Oppvisningsklær:    
Info kommer   

Lommepenger:

Påmelding!

Påmelding, med NAVN, KLUBB, TLF-NR, F.DATO, og MAIL. Sendes til bredde@agtk.no

Påmeldingsfrist er 20. februar.

Breddeutvalget sender inn en felles påmelding for alle påmeldte.

*Det er et forbehold om nok påmeldte. Mer info kommer når påmeldingsfristen er utgått.

For mer info, se lenke under, eller ta kontakt med Stian Syvertsen på mail bredde@agtk.no

Invitasjon Landsturnstevnet 2022: https://lt-2022.no/wp-content/uploads/2021/08/Invitasjon-LT22_redigert-28.08.21_.pdf

Nettside Landsturnstevnet 2022: https://lt-2022.no/

Det er flere arrangementer som skal gå av stabelen den kommende tiden!

Først ut er dommerseminaret i Oslo, med påmeldingsfrist 21. januar!

Deretter er det åpen nasjonal treningssamling i Ryggehallen, med påmeldingsfrist 4. februar!
Granspretten dagen før, er dessverre utsatt.

Torsdag 13/1 presenterte regjeringen nye tiltak og i den forbindelse har TKTR bestemt at både seminaret og kurset skal gjennomføres fysisk som planlagt. Det blir allikevel noen endringer i selve gjennomføringen for at vi skal oppfylle krav til avstand og antall personer pr. møterom.
Det er rekordstor påmelding til forbundsdommerkurset og vi er for mange til at alle kan sitte på samme møterom. Derfor vil det bli tre kohorter fordelt på tre forskjellige møterom. Det vil være en video-link fra ett møterom til de to andre rommene.
Trenerseminaret har et møterom som tidligere informert om.
Dersom det ikke er mulig å holde 1 meter avstand i møterommet er det et nasjonalt påbud med munnbind. Ta derfor med nok munnbind til helgen!
I pauser og til lunsj er det selvsagt at de tre kohortene og trenerseminaret ikke blandes seg i mellom eller med hverandre.
Bruk sunn fornuft og erfaring fra de siste to årene:

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Hold avstand til de andre kursdeltakerne (1 meter)
 • Ikke bland kohortene
 • Husk munnbind

Ta med til forbundsdommerkurset:

 • kalkulator
 • penn
 • reglement (det nye)

Vi sees på kurs og seminar!

Utviklingstrappen (dokumentet), for troppsgymnastikk 2022 er oppdatert.

Følgende er oppdatert:

 • Lagt inn et sannsynlig bilde av arbeidskrav og eksempler på relevante kapasitetstester.
 • Relevante vanskeelementer oppdatert i henhold til nytt reglement.
 • Fjernet avsnitt om kombinasjoner.

Dokumentet finner du under tips for klubber og trenere