Skip to content
NGTF

For voksne

Det er aldri for sent å begynne, og det er gøy

Stevne- og oppvisningsaktiviteten er populær i NGTF. Det finnes tropper som har trent sammen i flere tiår, og som fremdeles reiser verden rundt på oppvisninger. Samhold og fellesskap er viktig for at troppen skal klare nye elementer og utfordringer.

Det å kunne trene mot et mål motiverer de fleste, og gjennom konkurranser og oppvisninger får du muligheten til dette. Liker du bevegelse, utfordring og trening i fellesskap, er dette aktiviteten for deg. Det lages programmer der turn, gymnastikk, akrobatikk og dans kombineres. Alt er lov. I gymnastikkens verden kan alle finne sin riktige fysiske utfordring.

 

Nyhetsbrev

Infoskrivene og nyhetsbrevene våre sendes på mail til alle som har meldt seg på mailinglisten for oppvisningsgymnastikk. Ønsker du å få disse tilsendt direkte til deg – registrer deg nederst på siden.

Landsturnstevnet

Landsturnstevnet er åpent for medlemmer av alle klubber og grupper som er medlemmer i NGTF. Det arrangeres i månedsskifte juni/juli og varer i fire dager.

Landsturnstevnet er som en turnfestival, og blir arrangert hvert fjerde år og er åpent for alle som er medlem av klubber og grupper i NGTF.

Det arrangeres workshops, det er oppvisninger og så tilbyr NGTF et felles oppvisningsprogram som gymnaster fra hele landet kan delta på.

Gymnaster kan delta på følgende tropper
 • NGTFs fellestropp
 • NGTFs ungdomstropp
 • Kretstropper (kretsens tilbud om felles tropp for sine klubber)
 • Foreningstropper (mindre tropper med deltakere fra samme forening)
 • Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner
 • Norges Turnveteraner
 • «Lær på Stedet» – tren inn programmet i løpet av stevnet
 • Workshops
 • Gym for Life Challenge Norge

Nedre aldersgrense: Det året man fyller 13 år

Hvorfor bør man bli med?

Landsturnstevnet er en happening hvert fjerde år, med flere aktiviteter, samhold og nye bekjentskap. De siste årene har det vært godt over tusen deltakere, og det er sosialt og gøy.

Historie

Landsturnstevnene har lang historie i Norge, den strekker seg nemlig tilbake til 1886. Da stevnet startet, var det kun menn som deltok, men allerede i 1895 ble kvinnene også med.

Eurogym

Eurogym arrangeres annethvert år, og er for alle ungdommer mellom 13-18 år. Eurogym er et stevne i regi av UEG (det europeiske forbundet). Under Eurogym samles ungdom fra hele Europa for å trene sammen, ha oppvisninger for hverandre og ha det gøy sammen med andre ungdommer. I tillegg til å ha oppvisninger deltar alle på workshops der man får prøve nye spennende aktiviteter.

World Gymnaestrada

Festivalen arrangeres hvert fjerde år (med noen unntak), og er «verdens største idrettsarrangement innen én idrett». Den første gymnaestradaen ble arrangert i 1953. Festivalen er fri for konkurranser, og består kun av oppvisninger. Oppvisningene foregår i minst ni innendørshaller og på en utendørs arena som vanligvis er på størrelsen med en fotballbane med tribune. Det blir også noe oppvisning på scener rundt i i byen eller områdene rundt i den arrangerende byen.

Aktive medlemmer i klubber og grupper som er medlem i NGTF kan delta.

20.000 deltakere fra rundt 50 forskjellige land fra hele verden deltar på Gymnaestrada. Det er et breddearrangement, men det er flere utøvere og grupper som holder et meget høyt nivå.

De største troppene har flere hundre deltakere, da det er minimum 200 deltakere på en stor fellestropp. Disse har sine oppvisninger utendørs på store arenaer. De mindre troppene har sine oppvisninger inne i en av de mange hallene. For å sette farge på arrangørbyen, er det flere tropper som også har oppvisning på en av flere arenaer i sentrum eller nærområdene.

NGTF tilbyr deltakelse på fellestropp med deltakere fra hele landet:

Særtropper; Foreningstropper

Nedre aldersgrense fellestropp: Det året man fyller 16 år
Nedre aldersgrense foreningstropp: Det året man fyller 13 år.

Foreningstropper som ønsker å delta må sende inn søknad for å bli godkjent.

I tillegg til oppvisninger hele dagen, er det aftenforestillinger (nasjonsaftener) med de beste troppene. «Nordic Evening» er en av dem, som har deltakere fra både Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. «FIG Gala», showet med utplukkede tropper/utøvere fra alle verdenshjørner, er høydepunktet for mange.

Det er en stor tradisjon for NGTF å delta på dette arrangementet – og alle som har vært med på en Gymnaestrada, og opplevd atmosfæren og ser alle de fantastiske oppvisningene, får lyst til å delta igjen.

Gym for Life Challenge
Unisport Gym for Life Challenge Norge

Unisport Gym for Life Challenge Norge er et nasjonalt stevne for oppvisningstropper. Det arrangeres annethvert år, og vanligvis lørdagen i uke 43, samme året som Gymnaestrada eller World Gym for Life Challenge. Året Landsturnstevnet arrangeres blir Unisport Gym for Life Challenge Norge holdt i tilknytning til dette. Arrangementet gjennomføres av lag/krets tilknyttet til NGTF som teknisk arrangør, med bistand fra NGTF.

Målet for Unisport Gym for Life Challenge Norge er:

 • Å være et interessant, inspirerende og spennende arrangement innen gymnastikk for både deltakere, publikum og arrangør
 • Inspirere til deltakelse på internasjonale gymnastikkarrangementer
 • Gi oppvisningstropper muligheten til å få sine programmer vurdert

Unisport Gym for Life Challenge Norge er et arrangement for lag som er medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Deltakelsen er åpen for alle gymnaster fra det året de fyller 13 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

Hver gymnast mottar enten gull, sølv- eller bronsemedalje, og hver gruppe mottar et diplom. Grupper med høyest poengsum blir tildelt gullmedalje. Sølv- og bronsemedaljer fordeles jevnt mellom de resterende gruppene.

World Gym for Life Challenge

World Gym for Life Challenge er en internasjonal oppvisningskonkurranse som retter seg mot bredde. Konkurransen arrangeres hvert fjerde år. Siden World Gym for Life Challenge er en breddekonkurranse, får alle som deltar medalje. Det vil si at alle deltakende tropper som kommer over en viss poengsum får gull, resten får sølv og bronse. Alle gullvinnere får delta på «The Gym for Life Gala» siste dagen.

Første World Gym for Life Challenge ble arrangert i Dornbirn Østerrike, andre gang i Cape Town, Sør-Afrika i 2013 og i 2017 var Norge vertsland for konkurransen.

Golden Age Festival

Golden Age Gym Festival arrangeres på høsten hvert 2. år i regi av UEG (det europeiske gymnastikk forbundet).

Festivalen består av oppvisninger, workshops, forum, kulturelle aktiviteter, åpning -og avslutningsseremoni og Galla i løpet av en uke.

Alle i alder 50+ og som er medlem av en klubb i NGTF kan delta. 

Tropper må ha minimum 6 utøvere. Programmet skal være på maks. 6 minutters varighet inkludert inn- og utmarsj.

Hver tropp skal ha to oppvisninger og delta på minst 2-4 workshops i løpet av festivalen.

Bredde

markunread_mailboxNGTF v/bredde, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo

Minna Børstad