Skip to content
NGTF

For voksne

Norges Turn Veteraner (NTV) ble etablert i 1919 og er en sammenslutning av eldre mannlige idrettsutøvere over 40 år som kommer fra foreninger og lag tilsluttet NGTF. Treningen foregår i klubbene etter program utarbeidet av NTVs instruktør.

NTV samarbeider med NKGV og NGTF og skal ved aktiv deltakelse på trening og stevner bevare og øke interessen for turnsporten som mosjonsidrett for utøvere over 40 år.

Arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet bygger på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.