Skip to content

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har i 2019 invitert nær 500 personer knyttet til toppidretten i forbundet til å være med på en kartleggingsundersøkelse. Disse personene er knyttet til turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk, altså de fire konkurransegrenene til forbundet.

Toppidrett i NGTF er noe vi tar på alvor, og allerede har det vært flere møter og drøftinger med både Forbundsstyret og toppidrettsgruppen. Med tilbakemelding fra forskjellige personer innenfor konkurransegrenene har forbundet nå et bredere grunnlag for evaluering og oppfølging.

Undersøkelsen består av grenspesifikke spørsmål, så vell som generelle spørsmål. Så og si halvparten av de som har fått undersøkelsen har svart, noe som gir NGTF et godt grunnlag. Det er allerede blitt tatt tak i flere av innspillene som har kommet inn, og vi jobber videre svarene.

Flere av landslagsmodellene våre er i kontinuerlig utvikling. Det er dog et godt grunnlag fra undersøkelsen til å utvikle modeller for 2021 på bakgrunn av svarene som har kommet inn. Den gir oss også en indikasjon på hvordan vi skal videreutvikle arbeidet som gjøres i forbundet, teknisk komiteer og i støtteapparatene.

I tiden fremover skal vi følge opp innad i grenene med flere mindre evalueringer.

Vi har i dag mottatt informasjon om at det europeiske turnforbundet (European Gymnastics) har bestemt at EM TeamGym junior og senior er utsatt til 14.-17. april 2021.

Landslagssjef, Henning Ottersen, vil i den nærmeste tiden vurdere hvilke konsekvenser dette får av både praktisk og økonomisk art for vårt landslagsarbeid og våre forberedelser til mesterskapet.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når det er nærmere avklart.

Her kan du følge en link til utlysningen.

Søknadsfrist: Innen utgangen av 15. oktober.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Covid-forskriften ble sist endret 11.02.22 med ikrafttredelse fra 12.02.22.kl. 00:00. Denne er å finne på Lovdata.no.

De aller fleste paragrafene i Covid-forskriften ble opphevet fra 12.02.22

Råd, retningslinjer og veiledninger for idretten 

Gjeldende råd er at alle aktivitet nå kan foregå som normalt

Sist oppdatert 21.02.22

Koronavettregler NGTF

Det er ingen spesielle regler pr. 12.02.22

Generelle regler som gjelder alle
  • Alle må følge sentrale og lokale helsemyndigheters restriksjoner, pr 21.02.22 er det ingen slike.

Foreldre/barn og gymlek

Les oppdaterte retningslinjer på Regjeringens og FHI sine sider.

Utstyr
  • Hver utøver bør fortsatt foreta grundig håndvask/hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater
  • Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. bør ikke håndteres av andre
  • For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk/mellom hver økt
  • Det anbefales å bruke personlige redskaper/utstyr der det er aktuelt. Dette utstyret skal vaskes før og etter trening.
  • Det anbefales å bruke egen yogamatte/treningsmatte.
Arrangement
  • Les oppdaterte retningslinjer hos Regjeringen og FHI. Siste oppdatering ble gjort gyldig pr. 12.02.22 kl. 00:00.
Klubbenes ansvar

Klubber som tilrettelegger for aktivitet plikter å holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og NGTF, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta i, eller fysisk legge til rette for, fysisk aktivitet. Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten kan ikke delta.

Klubben har ansvar for å utarbeide gode rutiner for aktivitet. NGTF oppfordrer klubbene til å utnevne en egen person som har ansvar for å følge opp koronavettreglene. Gode rutiner for rengjøring og hygiene bør være skriftlige.

Vi anbefaler også alle å lese gjennom denne:

Viktige linker

Smittevernveilederen for idrett ligger i sin helhet til grunn for utførelsen av all idrettsaktivitet, og må følges.

NIF har i tillegg laget veileder for oppstart av trening for personer med funksjonsnedsettelse. Les deg opp på deres tilleggsanbefalinger her.

Spesifikt for gymnastikk- og turnaktivitet

NGTF har utarbeidet anbefalinger som spesielt omhandler de idrettsspesifikke tolkningene som blir aktuelle knyttet til bruk av turnhaller og fastmontert utstyr/tepper.


Regler for toppidrett i NGTF

Ingen spesielle regler pr. 12.02.22

Redegjøring fra NGTF

Vi har opprettet kanaler for spørsmål som du gjerne må benytte. Under avsnittet «Ofte stilte spørsmål» på denne siden, kan du blant annet sende inn spørsmål dersom du ikke finner svar på det du lurer på på vår hjemmeside. Følg oss også på Facebook og Instagram for oppdateringer og Q&As, og ta gjerne kontakt med oss der for spørsmål.

Ofte stilte spørsmål

Kan vi bruke frittståendegulv og RG-tepper/matter?

Ja, tepper/matter/frittståendegulv kan brukes. Ved bruk av utstyr som ikke kan vaskes anbefaler vi hyppig håndvask også i løpet av treningsøkten.

Hvor mange grupper kan det være i en hall?

Avstandskravet er nå på det nærmeste helt fjernet igjen, men det er noen begrensninger basert på behovet for ventilasjon og gruppestørrelser. Sjekk siste oppdatering på FHI sine sider.

Hvor mange personer kan vi være i en gymsal?

Avstandskravet er nå på det nærmeste helt fjernet igjen, men det er noen begrensninger basert på behovet for ventilasjon og gruppestørrelser. Sjekk siste oppdatering på FHI sine sider.

Kan én trener ha ansvar for flere grupper?

Avstandskravet er nå på det nærmeste helt fjernet igjen, men det er noen begrensninger basert på behovet for ventilasjon og gruppestørrelser. Sjekk siste oppdatering på FHI sine sider.

Får vi tilbake treningsavgift i perioden det ikke har vært trening?

Viser til NIFs informasjon vedr. treningsavgift/medlemskap:

Få inspirasjon til trening under Covid-19

Vi har laget enkle treningsprogram til alle nivå. Her trenger du bare bruke egen kropp, det kreves ingen utstyr. Vi anbefaler alle å holde oppe treningen

Utøvere og trenere i troppsgymnastikk har også kommet med inspirasjon og programmer du kan teste, uansett hvilken gren du driver med.

Turn menn har også kommet med tips til treningsprogram. Den første linken gir deg fulle program som hovedsakelig går på styrke, mens den andre linken har flere forebyggende program samt spesifikk trening for håndledd, trening og så videre.

Rytmisk gymnastikk har laget en oppmuntringsvideo, og flere oppvarmingsprogram for minirekrutter og rekrutter.

Du kan og lese om Sofus Heggemsnes og Julie Dicko Erichsen, som begge er kvalifisert til OL i Tokyo 2021.

De nasjonale konkurransene med en form for status 2021 lyses ut på vanlig måte under forutsetning av at koronasituasjonen normaliserer seg i tiden framover.

Her kan du følge en link til utlysningen og våre retningslinjer for arrangering og retningslinjer for apparater.

Søknadsfrist: Innen utgangen av onsdag 10. juni.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.